...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Akciğerlerin yapısında bulunan alveollerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gaz alışverişini sağlamak
  B) Havayı nemlendirmek
  C) Mikropları tutmak
  D) Sesi oluşturmak
  Cevap:
 • 2)
  I. Canlılar yaşamak için hava, su ve besinleri kullanmak zorundadır.
  II. Kan hücrelere besin taşır.
  III. Solunum sonucunda su ve karbondioksit gibi ürünler açığa çıkar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi solunum sistemi için doğru değildir?
  A) Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırır.
  B) Artık gazları vücut dışına atar.
  C) Yaşam boyu gaz alış verişinde bulunur.
  D) Sadece gün ışığında görev yapar.
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminde bulunmaz?
  A) Burun
  B) Yutak
  C) Mide
  D) Diyafram
  Cevap: C
 • 5) Solumun sisteminin bir parçası olan burun ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Solunum kanalının ilk organıdır.
  B) Solunan havanın kokusunu algılar
  C) Solunan havayı nemlendirir.
  D) Yapısında özel ve hareketli kapakçık bulunur.
  Cevap: D
 • 6)
  * Soluk borusunun başlangıcında bulunan kıkırdaktan oluşan bir yapıdır.
  * Yutak ile ses borusu arasında bulunan ses kutusudur.
  * Ses telleri burada bulunur.
  Yukarıda verilen özellikler hangi solunum organının özellikleridir?
  A) Gırtlak
  B) Yutak
  C) Soluk borusu
  D) Bronşlar
  Cevap: A
 • 7)
  * Gırtlak ile akciğer arasındaki hava taşıyıcı kanaldır.
  * Kıkırdak ve halkalı yapıya sahiptir.
  * Balgam oluşumu burada gerçekleşir.
  Yukarıda verilen özellikler hangi solunum organının özellikleridir?
  A) Gırtlak
  B) Yutak
  C) Soluk borusu
  D) Bronşlar
  Cevap: C
 • 8)
  * Yemek borusu ile soluk borusunun birleştiği kavşak görevi yapar.
  * Lokmaların yemek borusuna geçmesini sağlar.
  * Nefesin burundan alınmayacağı durumlarda nefesin ağızdan alınmasını sağlar.
  Yukarıda verilen özellikler hangi solunum organının özellikleridir?
  A) Gırtlak
  B) Yutak
  C) Soluk borusu
  D) Bronşlar
  Cevap: B
 • 9)
  * Soluk borusunun sağ ve sol akciğerlere bağlanmasını sağlar.
  * Akciğer içerisinde sürekli incelen kollara ayrılırlar.
  Yukarıda verilen özellikler hangi solunum organının özellikleridir?

  A) Gırtlak
  B) Yutak
  C) Soluk borusu
  D) Bronşlar
  Cevap: D
 • 10) Akciğerlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Solunum sisteminin temel organıdır.
  B) Göğüs boşluğunda bulunur.
  C) Akciğerlerin dışı ince bir zarla kaplıdır.
  D) Süngere benzer bir yapıdadır. ve hacmi büyüktür.
  Cevap: C
 • 11)
  I. Akciğerin yapısında milyonlarca alveol vardır.
  II. Alveoller kılcal damarlar ile gaz alış verişi yapar.
  III. Alveollerin etrafı kılcal damarlarla çevrilmiştir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I, II ve III
  C) II ve III
  D) I ve II
  Cevap: B
 • 12)
  I. Kasılıp gevşeyerek akciğerlere hava giriş çıkışını sağlar.
  II. Soluk alma ve verme işine yardımcı olur.
  III. Göğüs boşluğunda basınç farklılığı oluştururlar.
  Diyafram ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I, II ve III
  C) II ve III
  D) I ve II
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi soluk alma esnasında görülebilecek olaylardan biri değildir?
  A) Göğüs boşluğu genişler
  B) İç basınç düşer
  C) Diyafram kası kubbeleşir.
  D) Kaburgalar arasındaki kaslar kasılır.
  Cevap: C
 • 14)
  I. Göğüs boşluğu daralır.
  II. Akciğer daralır ve küçülür.
  III. Akciğerlerdeki kirli hava burundan dışarı atılır.
  Soluk verme olayı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  Cevap: C
 • 15) Soluk borusunun zar tabakası havadaki toz ve mikropları tutarak ............. şeklinde yutağa getirir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Tükürük
  B) Balgam
  C) Asit
  D) Baz
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder