...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi Empokles için doğru değildir?
  A) Evrenin oluşumu ile ilgili orijinal fikirler ortaya atmıştır.
  B) Bütün nesnelerin dört temel maddeden oluştuğunu ileri sürmüştür.
  C) Sevgi ve nefret gibi kavramları madde ile özdeşleştirmiştir.
  D) Işık ve görme olayını açıklamaya çalışmıştır.
  E) Atom fikrini ortaya atan ilk simyacıdır.
  Cevap: E
 • 2) Evrendeki herşeyin atom ve boşluklardan oluştuğunu öne süren ve ilk kez atom fikrini ortaya atan simyacı hangisidir?
  A) Empedokles
  B) Democritus
  C) Aristo
  D) Ebu Bekir er-Razi
  E) Robert Boyle
  Cevap: B
 • 3) Elementlerin sıcak, soğuk, kuru ve ıslak olmak üzere dört özelliği olduğunu ileri süren simyacı hangisidir?
  A) Empedokles
  B) Democritus
  C) Aristo
  D) Ebu Bekir er-Razi
  E) Robert Boyle
  Cevap: C
 • 4) Atomun parçalanabileceğini ileri süren ve hayvan damıtımında kullanılan imbiği geliştirerek baz kavramını katkıda bulunan simayacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Empedokles
  B) Cabir bin Hayyan
  C) Aristo
  D) Ebu Bekir er-Razi
  E) Robert Boyle
  Cevap: B
 • 5) Kuşkucu Kimyager adılı kitabı bulunan ve özellikle havanın fiziksel özellikleri ile ilgilenip havanın sıkıştırılabilir bir nesne olduğunu savunan simyacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Empedokles
  B) Cabir bin Hayyan
  C) Aristo
  D) Ebu Bekir er-Razi
  E) Robert Boyle
  Cevap: E
 • 6) Analitik kimya için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) bileşiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesi işlemlerini kapsayan disiplin dalıdır.
  B) Boya, ilaç, kozmetik gibi endüstriyel alanda yararlanılır.
  C) Tıp alanında yararlanılır.
  D) Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceler.
  E) Arkeoloji alanında da yararlanılır.
  Cevap: D
 • 7)
  I. Canlı organizmaların yapı taşları olan proteinleri
  II. Nükleik asitleri
  III. İlaçların vücuttaki etkisini
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri biyokimyanın inceleme alanındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 8)
  I. Organik olmayan bileşiklerin yapısını inceler
  II. Asit, baz, tuz ve su gibi maddelerin doğada nasıl bulunduğunu inceler.
  III. Kimyasal tepkimeleri inceler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri anorganik kimya için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 9)
  I. Büyük molekülleri inceler
  II. Karbonhidralar gibi doğal maddeleri inceler.
  III. Naylon, teflon gibi yapay maddeleri inceler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri polimer kimya için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 10)
  * Sıcaklık, basınç derişim gibi fiziksel özellikleri inceler.
  * Kimyasal tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi gibi olayları inceler.
  Yukarıda özellikleri verilen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Biyokimya
  B) Fizikokimya
  C) Organik kimya
  D) Endüstriyel kimya
  E) Polimer kimya
  Cevap: B
 • 11)
  * Karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini inceler.
  * Petrol ve petrol ürünlerinin tepkimelerini inceler.
  Yukarıda özellikleri verilen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Biyokimya
  B) Fizikokimya
  C) Organik kimya
  D) Endüstriyel kimya
  E) Polimer kimya
  Cevap: C
 • 12)
  I. Petrol, doğal gaz ve bunlardan elde edilen ürünlerle ilgilenen endüstri dalıdır.
  II. Petrol ve petrol ürünlerini başka ürünlere fiziksel ve kimyasal yöntemlerle dönüştürür.
  III. Bu dönümüşümden sıvı ve gaz yakıtlar elde edilir.
  Petrokimya ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: A
 • 13)
  I. İlaçların ham madde üretimini inceler
  II. İlaçların vücutta oluşturduğu tepkimeleri inceler.
  III. İlacın araştırma, geliştirme ve denetleme işlemlerini yapar.
  İlaç endüstrisi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 14)
  I. Boya, inşaat, tekstil, gıda, ahşap ve metal gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
  II. Boya kimyasallarının elde edilmesinde kullanılır.
  III. Boyaların kullanıldığı alanlara göre kimyasal farklılıkları inceler.
  Boya endüstrisi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi kimya ile ilgili mesleklerden biri değildir?
  A) Eczacı
  B) Kimyager
  C) Kimya mühendisi
  D) Çevre mühendisi
  E) Metalurji mühendisi
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder