...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İslam ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Teslimiyet, barış ve kurtuluş anlamlarında gelir.
  B) Hz. Adem'den başlayarak Hz. Muhammed'e (s.a.v) kadar insanlar için gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır.
  C) Allah'ın iradesine gönülden teslim olma anlamına gelmektedir.
  D) İslam imandan ayrı bir kavram ve niteliktir.
  Cevap: D
 • 2) .............. kalptedir, ............... ise kalptekini davranışlarla en güzel şekilde yansıtılmasıdır.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  A) İman -- islam
  B) İslam -- iman
  C) Tevekkül -- ibadet
  D) İbadet -- iman
  Cevap: A
 • 3)
  I. İnsanın fıtratına uygun bir dildir.
  II. Emirlerini uygulamak insana zor gelmektedir.
  III. Aşırılıklardan uzak, orta yolu esas alan bir dindir.
  İslam dini ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi imanın esaslarından biri değildir?
  A) Allah'ın varlığına inanmak
  B) Peygamberlere inanmak
  C) Zekat vermek
  D) Meleklere iman
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın esaslarından biri değildir?
  A) Kelime-i şehadet getirmek
  B) Oruç tutmak
  C) Zekat vermek
  D) Kaza ve kadere inanmak
  Cevap: D
 • 6)
  I. Oruç tutmak: Nefsimizin sınırsız arzu ve isteklerini terbiye ederiz.
  II. Zekat: Bencillikten kurtarır.
  III. Hacca gitmek: İnananları kardeş yapan gücü hissettirir.
  Yukarıda verilen İslamın şartı ve faydası eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  Cevap: C
 • 7) Dinimizde tüm ibadetleri yalnızca .............. rızasını kazanmak için yaparız.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) peygamberin
  B) Allah'ın
  C) kendimizin
  D) ailemizin
  Cevap: B
 • 8)
  I. İman
  II. İbadet
  III. Güzel ahlak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sorumlu olduğumuz alanlar arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 9)
  * Doğruluk
  * Cesaret
  * Güvenirlik
  * Cömertlik
  * Yardım severlik
  * Tevazu
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Müslümanlarda olması gereken nitelikler arasındadır?
  A) 6
  B) 5
  C) 4
  D) 3
  Cevap: A
 • 10) “Ben .................... tamamlamak için gönderildim."
  Yukarıda verilen hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) güzel ahlak
  B) güzel iman
  C) kardeşlik duygusunu
  D) güzel davranışları
  Cevap: A
 • 11) “ Lâ ilâhe illallâh. Muhammedün resûlullâh."
  Yukarıda okunuşu verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kelime-i Şehadet
  B) Kelime-i Tevhid
  C) Kelime-i Terkip
  D) Kelime-i Tecvit
  Cevap: B
 • 12)
  I. Allah'ın varlığına ve birliğine olan inancını ifade eder.
  II. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul eder
  III. Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu kabul eder.
  Kelime-i Tevhidi canı gönülden okumuş birisi yukarıda verilenlerden hangisini veya hangilerini kabul eder?

  A) I ve II 
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 13)
  I. Gönülden bağlanılıp sığınılan
  II. Kulluk edilen
  III. Yüceliği karşısında hayranlık duyulan
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hanileri İlah kelimesin anlamlarıdandır?

  A) I ve II 
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 14) Peygamber efendimizin yaşam tarzı, sözleri ve davranışları anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Farz
  B) Vacip
  C) Sünnet
  D) Sevap
  Cevap: C
 • 15) Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.
  Yukarıda verilen ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kelime-i şehated
  B) Kelime-i tevhid
  C) Kelime-i tecvid
  D) Kelime-i ahir
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder