...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) “Ben .................... tamamlamak için gönderildim."
  Yukarıda verilen hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) güzel ahlak
  B) güzel iman
  C) kardeşlik duygusunu
  D) güzel davranışları

  Cevap: A

 • 2)
  I. Oruç tutmak: Nefsimizin sınırsız arzu ve isteklerini terbiye ederiz.
  II. Zekat: Bencillikten kurtarır.
  III. Hacca gitmek: İnananları kardeş yapan gücü hissettirir.
  Yukarıda verilen İslamın şartı ve faydası eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I

  Cevap: C

 • 3)
  I. İman
  II. İbadet
  III. Güzel ahlak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sorumlu olduğumuz alanlar arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 4)
  I. Gönülden bağlanılıp sığınılan
  II. Kulluk edilen
  III. Yüceliği karşısında hayranlık duyulan
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hanileri İlah kelimesin anlamlarıdandır?


  A) I ve II 
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 5)
  * Doğruluk
  * Cesaret
  * Güvenirlik
  * Cömertlik
  * Yardım severlik
  * Tevazu
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Müslümanlarda olması gereken nitelikler arasındadır?

  A) 6
  B) 5
  C) 4
  D) 3

  Cevap: A

 • 6) “ Lâ ilâhe illallâh. Muhammedün resûlullâh."
  Yukarıda okunuşu verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kelime-i Şehadet
  B) Kelime-i Tevhid
  C) Kelime-i Terkip
  D) Kelime-i Tecvit

  Cevap: B

 • 7) Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.
  Yukarıda verilen ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kelime-i şehated
  B) Kelime-i tevhid
  C) Kelime-i tecvid
  D) Kelime-i ahir

  Cevap: A

 • 8) İslam ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Teslimiyet, barış ve kurtuluş anlamlarında gelir.
  B) Hz. Adem'den başlayarak Hz. Muhammed'e (s.a.v) kadar insanlar için gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır.
  C) Allah'ın iradesine gönülden teslim olma anlamına gelmektedir.
  D) İslam imandan ayrı bir kavram ve niteliktir.

  Cevap: D

 • 9) Dinimizde tüm ibadetleri yalnızca .............. rızasını kazanmak için yaparız.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) peygamberin
  B) Allah'ın
  C) kendimizin
  D) ailemizin

  Cevap: B

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi imanın esaslarından biri değildir?

  A) Allah'ın varlığına inanmak
  B) Peygamberlere inanmak
  C) Zekat vermek
  D) Meleklere iman

  Cevap: C

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın esaslarından biri değildir?

  A) Kelime-i şehadet getirmek
  B) Oruç tutmak
  C) Zekat vermek
  D) Kaza ve kadere inanmak

  Cevap: D

 • 12) Peygamber efendimizin yaşam tarzı, sözleri ve davranışları anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Farz
  B) Vacip
  C) Sünnet
  D) Sevap

  Cevap: C

 • 13) .............. kalptedir, ............... ise kalptekini davranışlarla en güzel şekilde yansıtılmasıdır.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  A) İman -- islam
  B) İslam -- iman
  C) Tevekkül -- ibadet
  D) İbadet -- iman

  Cevap: A

 • 14)
  I. Allah'ın varlığına ve birliğine olan inancını ifade eder.
  II. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul eder
  III. Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu kabul eder.
  Kelime-i Tevhidi canı gönülden okumuş birisi yukarıda verilenlerden hangisini veya hangilerini kabul eder?


  A) I ve II 
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 15)
  I. İnsanın fıtratına uygun bir dildir.
  II. Emirlerini uygulamak insana zor gelmektedir.
  III. Aşırılıklardan uzak, orta yolu esas alan bir dindir.
  İslam dini ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III

  Cevap: D
 • Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.