Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?
  A) Eğitim hakkı.
  B) Otomobil kullanma hakkı.
  C) Bir işte çalıştırılma hakkı.
  D) Seçimlere katılma hakkı.
  Cevap: A
 • 2) Özgürlük ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Her insanın sahip olduğu haktır.
  B) Gerektiğinde belirli bir derece kısıtlanabilir.
  C) Sınırları yoktur.
  D) Devletler tarafından korumaya alınır.
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir bireyin yapabileceği davranışlardan değildir?
  A) Farklı inançlara saygı duyar.
  B) Her bireyin tek bir görüşü olmasını savunur.
  C) Diğer bireylerin farklılıklarını kabul eder.
  D) Etrafındaki insanları önyargısız kabul eder.
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdaki davranışlardan hangisi özgürlük kapsamında sayılmaz?
  A) İstediğimiz müziği dinlemek.
  B) Sevdiğimiz kitabı okumak.
  C) Müziği istediğimiz yüksek seste dinlemek.
  D) Arkadaşlarımızla filim izlemek.
  Cevap: C
 • 5) İlkokul 4.sınıf öğrencisi Ömer aşağıdakilerden hangisini yapmaya hakkı yoktur?
  A) Ders esnasında öğretmenin sözünü kesmek
  B) Arkadaşlarına soru sormak.
  C) Derste öğretmenden söz hakkı almak.
  D) Teneffüste bahçeye çıkmak.
  Cevap: A
 • 6) Temel haklarımız  .................. başlar ve .............. sonlanır.
  Yukarıdaki boşluğa sırası ile hangisi gelmelidir?
  A) 18 yaşında - ölümle
  B) doğumla -- ölümle
  C) 18 yaşında -- 55 yaşında
  D) 21 yaşında -- 55 yaşında
  Cevap: B
 • 7) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Herkes eşit haklara sahiptir.
  B) Temel haklar doğuştan kazanılır.
  C) Yaşama hakkı temel haklardan bir tanesidir.
  D) Zengin insanlar daha fazla hakka sahiptir.
  Cevap: D
 • 8)
  I. Kendimize
  II. Hayvanlara
  III. Ailemize
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine karşı sorumluluklarımız vardır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Haklarımızı başkalarına devredebiliriz.
  B) Her birey temel haklara sahiptir.
  C) Temel haklarımızı doğuştan kazanırız.
  D) Başkalarının haklarına saygı duymalıyız.
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin sorumlulukları arasında değildir?
  A) Okula gitmek
  B) Düzenli bir işte çalışmak
  C) Ödevlerini yapmak
  D) Ev işlerinde aileye yardımcı olmak
  Cevap: B
 • 11) İnsanları diğer canlılardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akıl
  B) Beslenme
  C) Yürüme
  D) Nefes alma
  Cevap: A
 • 12) İnsanların istediği yemeği yiyebilmesi hangisi ile açıklanır?
  A) Ödev
  B) Özgürlük
  C) Sorumluluk
  D) Hakkaniyet
  Cevap: B
 • 13) İsteğimiz müziği dinlememiz hangisi ile açıklanır?
  A) Ödev
  B) Özgürlük
  C) Sorumluluk
  D) Hakkaniyet
  Cevap: B
 • 14) Ödevlerimizi yapmamız hangisi ile açıklanır?
  A) Hak
  B) Özgürlük
  C) Sorumluluk
  D) Hakkaniyet
  Cevap: C
 • 15) Hiç kimse başkasının özel hayatına karışamaz.
  Yukarıda verilen tanım hangi hak ile özdeşir?
  A) Sağlık hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Özel yaşam hakkı
  D) Düşünme hakkı
  Cevap: C
 • 16) Hasta olan bir insan hastaneye gitmekte özgürdür.
  Yukarıda verilen tanım hangi hak ile özdeşir?

  A) Sağlık hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Özel yaşam hakkı
  D) Düşünme hakkı
  Cevap: A
 • 17) Her birey ücretsiz olarak okula gitme hakkına sahiptir.
  Yukarıda verilen tanım hangi hak ile özdeşir?

  A) Sağlık hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Özel yaşam hakkı
  D) Düşünme hakkı
  Cevap: B
 • 18) İnsanlar kimseye hesap vermeden istediğini düşünebilir.
  Yukarıda verilen tanım hangi hak ile özdeşir?

  A) Sağlık hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Özel yaşam hakkı
  D) Düşünme hakkı
  Cevap: D
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi ilk okul 4. sınıfa giden bir çocuğun sorumlulukları arasında değildir?
  A) Sabah uyandığında yatağını toplamak
  B) Ödevlerini yapmak
  C) Okula zamanında gelmek
  D) Okuldan sonra bir işte çalışmak
  Cevap: D
 • 20) Başkalarının haklarına girmeden ve başkalarına zarar vermeden istediğimizi yapabilmektir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hak
  B) Özgürlük
  C) Sorumluluk
  D) Anlayış
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder