AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 6 (2017-18 AÖL 2.Dönem 1.Oturum 111)
 • 1) “Kur’an ayetlerini; indirildiği zaman, mekân ve olayları da göz önünde bulundurarak açıklamak ve yorumlamak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tercüme
  B) Tefsir
  C) Meal
  D) Tecvit

  Cevap: B

 • 2) Hz. Peygamber, annesinin ölümünden sonra kimin yanında kalmıştır?

  A) Babası Abdullah
  B) Dedesi Abdulmuttalip
  C) Sütannesi Halime
  D) Amcası Abbas

  Cevap: B

 • 3) Hz. Peygamber’in vefatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kabri Mescid-i Haram’da bulunmaktadır.
  B) Cenazesi Hz. Ali tarafından yıkanmıştır.
  C) Hz. Aişe’nin odasına defnedilmiştir.
  D) Altı yüz otuz iki yılında vefat etmiştir.

  Cevap: A

 • 4) “İnsanın Allah’a karşı olan sevgi, saygı ve inancını çeşitli davranışlarla ortaya koyması” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İman
  B) Ahlak
  C) İbadet
  D) Tevekkül

  Cevap: C

 • 5) Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur’an nüshalarının gönderildiği yerler arasında aşağıdaki şehirlerden hangisi yer almaz

  A) Basra
  B) Kûfe
  C) Kudüs
  D) Şam

  Cevap: C

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi hicreti hazırlayan sebeplerden biri olarak gösterilemez?

  A) Ebu Talip ve Hz. Hatice’nin vefat etmiş olmaları
  B) Müşriklerin Hz. Peygamber’i öldürme kararı almaları
  C) Müşriklerin Müslümanlara karşı baskılarını artırmaları
  D) Müslümanların Mekke’de dinlerini özgürce yaşayamamaları

  Cevap: A

 • 7) İslam’da temizliği; maddi, manevi ve hem maddi hem de manevi temizlik olarak üçe ayırmak mümkündür.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece manevi temizliğe örnek oluşturur?

  A) Abdest almak
  B) Dişleri temizlemek
  C) Gusül abdesti almak
  D) Güzel ahlaklı olmak

  Cevap: D

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?

  A) İnsana kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırmak
  B) İnsanın dünya nimetlerinden uzak yaşamasını sağlamak
  C) İnsanın hayatı anlamlandırmasına yardımcı olmak
  D) İnsanı iyi ve güzel davranışlara yönlendirmek

  Cevap: B

 • 9) İslam’ın “tek tanrı” inancını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İhlas
  B) Tebliğ
  C) Tevhit
  D) İhsan

  Cevap: C

 • 10)
  Oturup dil dökecek yerde gidip döksene ter!
  Bin çalış gayen için, bir kazan ömründe yeter
  Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası
  Dostunun yüzkarası düşmanın maskarası!
  Mehmet Akif’in bu dizelerde eleştirdiği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tembellik
  B) Korkaklık
  C) İnançsızlık
  D) Savurganlık

  Cevap: A

 • 11) İslam anlayışına göre “inanma” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Doğuştan gelen bir duygudur.
  B) Tüm canlıların ortak özelliğidir.
  C) İnsanın maddi yönü ile ilgilidir.
  D) Korku ve endişelerin sebebidir.

  Cevap: A

 • 12) İndirildiği dönemde Kur’an-ı Kerim’in daha iyi kavranıp yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? 

  A) Kadir gecesinde indirilmiş olması
  B) Cebrail vasıtası ile gönderilmesi
  C) Gönderilen son kutsal kitap olması
  D) Zamana yayılarak indirilmiş olması

  Cevap: D

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi insanın “yaratılmışların en üstünü olması” sıfatına uygun davranışlardan biri değildir?

  A) Allah’ın emir ve tavsiyelerine uygun yaşaması
  B) Akıl ve iradesini olumlu kullanabilmesi
  C) Sorumluluk bilinci ile hareket etmesi
  D) Arzu ve isteklerinin esiri olması

  Cevap: D

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet mektubu gönderdiği ülkelerden biri değildir?

  A) Bizans
  B) Hindistan
  C) İran
  D) Mısır

  Cevap: B

 • 15) Vahye dayalı dinlerin ortak özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Millî bir tanrı anlayışı hâkimdir.
  B) Monoteist bir yapıya sahiptirler.
  C) Tanrının ebedi ve ezeli olduğu reddedilir.
  D) Birden çok tanrının var olduğu kabul edilir

  Cevap: B

 • 16) Kur’an-ı Kerim toplam kaç cüzden oluşmaktadır?

  A) 10
  B) 20
  C) 30
  D) 40

  Cevap: C

 • 17) İbadet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Tüm ibadetlerin gizli yapılması zorunludur.
  B) Bir ibadet başka bir ibadetin yerine geçemez.
  C) İnsanlara güler yüzlü davranmak da bir ibadettir.
  D) İbadetler insanın güzel ahlak sahibi olmasına yardımcı olur.

  Cevap: A

 • 18) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber hicret ettiğinde Medine’de yaşayan kabilelerden biri değildir?

  A) Evs
  B) Hazreç
  C) Âlu Cefne
  D) Beni Nadir

  Cevap: C

 • 19) “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

  A) Seyyit Kutup
  B) Süleyman Ateş
  C) Mehmet Vehbi Efendi
  D) Muhammed Hamdi Yazır

  Cevap: D

 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Medine’de yaptığı toplumsal barışa yönelik faaliyetlerden biridir?

  A) Hılf-ül Fudûl’a üye olması
  B) Kâbe’nin imarında rol alması
  C) Ticari seyahatlerde bulunması
  D) Muhacir ile ensarı kardeş ilan etmesi

  Cevap: D

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.