...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Biyoloji 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Canlılar hücre veya hücrelerden oluşur.
  B) Canlılığın devamı için hücrelerin oluşması gerekmektedir.
  C) Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle meydana gelir.
  D) Canlılarda üremenin temelini hücre bölünmeleri oluşturur.
  E) Dört çeşit hücre bölünmesi vardır.
  Cevap: E
 • 2)
  I. DNA canlıların genetik bilgilerini içeren yapıdır.
  II. Her canlı türünün DNA miktarı birbirinden farklıdır.
  III. DNA interfazda eşelenerek bölünür.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 3) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) DNA nükleotit adı verilen birimlerden oluşmaktadır.
  B) Nükleotitlerin dizilişleri şifreler oluşturmaktadır.
  C) DNA'da kalıtsal bilgiyi taşıyan birime gen denir.
  D) Genlerin tümüne genotip denir.
  E) Genler özgül yapıdadır.
  Cevap: D
 • 4) Ökaryot bir hücrenin kromozomunu oluşturan DNA ve protein kompleksine ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Kromotin
  B) Genotip
  C) Genom
  D) Keratin
  E) RNA
  Cevap: A
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlikleri arasında bir ilişki yoktur.
  B) Gelişmişlik açısından önemli olan genlerin canlıya kattıkları niteliklerdir.
  C) Prokaryot hücrelerin sahip olduğu halkasal DNA molekülüne kromotin denir.
  D) Eşlenen bir kromozomun iki parçasından her birine kromotit denir.
  E) Birbirinin kopyası olan iki kromatite kardeş kromatitler denir.
  Cevap: C
 • 6) Kardeş kromotitleri bir arada tutan bölgeye ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Sentromer
  B) Kinetokor
  C) Kromotin
  D) Keratin
  E) Kromozom bölgesi
  Cevap: A
 • 7)
  I. Hücre döngüsü interfaz ve mitoz evre olamak üzere iki bölümden oluşur.
  II. İnterfaz üç alt evreden oluşur.
  III. Hücre döngüsü süresi aynı canlının farklı dokularında değişiklik göstermez.
  Hücre döngüsü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Hiçbiri
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hücre döngüsünün yaklaşık yüzde doksanı bu interfazda geçer.
  B) İnterfaz evresinde yaşamsal faaliyetler durur.
  C) İnterfaz evresinde hücre hızla büyür.
  D) İnterfaz evresinde metabolizma hızlanır.
  E) İnterfaz evresinde DNA eşlenmesi gerçekleşir.
  Cevap: B
 • 9)
  I. ATP ve protein sentezi hızlanır.
  II. Mitokondri gibi organellerin sayısı artar
  III. DNA eşlenmesi gerçekleşir.
  İnterfaz evresi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 10) Mitotik evre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Bölünme ile ilgili tüm hazırlıkların yapıldıktan sonra bölünmenin gerçekleşeceği evredir.
  B) Farklı kromozom takımlarına sahip hücrelerde gerçekleşebilir.
  C) Tek hücrelerde üremeye sağlar.
  D) Çok hücrelilerde büyüme ve gelişmeyi sağlar.
  E) Çok hücreli organizmalar sınırsız bölünme yeteneğine sahiptir.
  Cevap: E
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi mitozun evrelerinden biri değildir?
  A) Projaz
  B) Metafaz
  C) İnterfaz
  D) Anafaz
  E) Telofaz
  Cevap: C
 • 12)
  * Kromotin iplikleri katlanıp kısalır.
  * Çekirdekçikler kaybolur
  * Mitotik iğ iplikleri oluşur.
  Yukarıda verilen mitoz evresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Projaz
  B) Metafaz
  C) İnterfaz
  D) Anafaz
  E) Telofaz
  Cevap: A
 • 13)
  * Kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde yan yana dizilir.
  * Kromozomların en belirgin görüldüğü evredir.
  Yukarıda verilen mitoz evresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Projaz
  B) Metafaz
  C) İnterfaz
  D) Anafaz
  E) Telofaz
  Cevap: B
 • 14)
  * Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir.
  * Kardeş kromotitler kutuplara eriştiğinde kromozom olarak adlandırılır..
  Yukarıda verilen mitoz evresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Projaz
  B) Metafaz
  C) İnterfaz
  D) Anafaz
  E) Telofaz
  Cevap: D
 • 15)
  * Çekirdek zarı yeniden oluşur.
  * İğ iplikleri kaybolur.
  * Çekirdek bölünmesi tamamlanır.
  Yukarıda verilen mitoz evresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Projaz
  B) Metafaz
  C) İnterfaz
  D) Anafaz
  E) Telofaz
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder