...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin gıda alanında yaptığı katkılardan biri değildir?
  A) Gen aktarımı sayesinde hastalık yapıcı mikro organizmalara karşı dayanıklı yiyecek yapılması
  B) Tarım alanlarında elde edilen ürün miktarının artırılması
  C) Tarım ilaçlarının kullanımının yaygınlaştırılması
  D) Et ve süt verimi yüksek hayvanlarının üremesinin sağlanması
  E) Biyo teknik yöntemlerle ek gıda çalışmalarının yapılması
  Cevap: C
 • 2) Bazı canlıların kullanılarak çevre kirliliğine sebep olan bazı maddelerin ayrıştırılmasına ........................... denir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Biyoremidasyon
  B) Biyokütle
  C) Biyoteknik
  D) Biyolojik silah
  E) Biyoüretim
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Hücresel yapı
  B) Beslenme
  C) Konuşma
  D) Üreme
  E) Uyum
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Organizmanın en küçük birimi hücredir.
  B) Tüm canlılar hücrelerden oluşur.
  C) Bazı canlılar tek hücreden ibarettir.
  D) Tek hücreli canlılar canlılık olaylarının tamamını bir hücre içinde gerçekleştirir.
  E) Tek hücreli canlılar solunum yapmazlar.
  Cevap: E
 • 5) Canlıların besinleri parçalayarak enerji elde etme reaksiyonlarına ne denir?
  A) Sindirim
  B) Solunum
  C) Üreme
  D) Beslenme
  E) Uyum
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Tüm canlılar solunum yapar
  B) Bazı canlılar solunumda oksijen kullanır.
  C) Oksijenli solunuma aerabik solunum denir.
  D) Oksijensiz solunuma anaerobik solunum denir.
  E) Bira mayası mantarı oksijenli solunum yapar.
  Cevap: E
 • 7)
  I. Kararlı iç denge anlamındadır.
  II. Çevre şartlarındaki değişikliğe rağmen canlıların iç dengelerinin değişmemesidir.
  III. pH değerinin dengede tutulmasıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri homeostazi için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Hiçbiri
  Cevap: D
 • 8) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Canlıların yapım ve yıkım reaksiyonları sonucunda oluşturdukları atıklara metabolik atık denir.
  B) Bu atıkların canlının iç dengesini bozacağından uzaklaştırılmak zorundadır.
  C) Bu uzklaştırma işlemine boşaltım denir.
  D) Tek hücreli canlılarda atıkların çoğu hücre yüzeyinden atılır.
  E) Bitkilerde boşaltım idrar ve solunum yolu ile olur.
  Cevap: E
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Canlının iç ve dış çevresinde meydana gelen değişimlere uyarı denir.
  B) Canlının uyarılara karşı verdiği değişime tepki denir.
  C) Sadece çok hücreli canlılar uyarılara tepki gösterir.
  D) İnsanın diz kapağına vurulduğunda ayağın hareket etmesi bir tepkidir.
  E) Böcekçil bitkinin sarsıntı etkisiyle böceği yakalama hareketi tepkidir.
  Cevap: C
 • 10)
  I. Bütün canlılar hareket eder.
  II. Bitkilerde hareket ve yer değiştirme gözlenmez.
  III. Tek hücreli canlıların bazıları hareket ve yer değiştirme yapabilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder