...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik Uygulamaları DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) 641 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 650
  B) 700
  C) 600
  D) 640

  Cevap: C

 • 2) 783 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 700
  B) 750
  C) 790
  D) 800

  Cevap: D

 • 3) Aşağıdaki sayılardan hangisinde 3 rakamının basamak değeri otuzdur?

  A) 45631
  B) 34012
  C) 54311
  D) 45983

  Cevap: A

 • 4) Okunuşu "Yedi yüz yirmi altı milyon iki yüz yetmiş beş bin yüz elli altı" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 726,278,615
  B) 726,275,156
  C) 756,156,275
  D) 715,256,615

  Cevap: B

 • 5) 7 rakamının basamak değerinin 700.000 olduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 21 473 056
  B) 72 568 987
  C) 45 870 100
  D) 90 751 244

  Cevap: D

 • 6) 345.123.089 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır?

  A) Dört yüz
  B) Dört milyon
  C) Kırk milyon
  D) Kırk bin

  Cevap: C

 • 7) Mert'in babası Mert'e ilk gün 40 lira vermiş daha sonra her gün 5 lira daha vermiştir.
  Buna göre 5.günün sonunda Mert'in toplam kaç Tl'si olmuştur? 

  A) 40
  B) 50
  C) 60
  D) 70

  Cevap: C

 • 8) 1.034.611 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir milyon otuz dört bin yüz
  B) Bir milyon dört yüz üç bin alt yüz
  C) Bir milyon üç yüz dört bin altı yüz on bir
  D) Bir milyon otuz dört bin altı yüz on bir

  Cevap: D

 • 9) 345.123.089 sayısındaki 8 rakamının basamak değeri kaçtır?

  A) Sekiz yüz
  B) Sekiz
  C) Seksen
  D) Sekiz bin

  Cevap: C

 • 10) Okunuşu "On iki milyon beş yüz altı bin yüz kırk altı" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 12,506,142
  B) 12,142,506
  C) 56,142,612
  D) 42,506,122

  Cevap: A

 • 11) Okunuşu "Elli bin yetmiş iki" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 70052
  B) 75052
  C) 50072
  D) 50027

  Cevap: A

 • 12) Birler bölüğü 543, binler bölüğü 321 ve milyonlar bölüğü 783 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 783 543 321
  B) 783 321 543
  C) 543 783 321
  D) 543 321 783

  Cevap: B

 • 13) 32.566.700 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Otuz milyon beş yüz altmış altı bin yedi yüz
  B) Otuz altı milyon iki yüz altmış altı bin yedi yüz
  C) Otuz iki milyon beş yüz altmış altı bin yedi yüz
  D) Otuz beş milyon iki yüz altmış altı bin yedi yüz

  Cevap: C

 • 14) 23.479 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yirmi üç bin dört yüz yetmiş dokuz
  B) Yirmi üç bin yedi yüz doksan dört
  C) Yirmi yedi bin dört yüz yetmiş dokuz
  D) Yirmi yedi bin yedi yüz doksan dört

  Cevap: A

 • 15) Aşağıdaki sayılardan hangisinde 5 rakamının basamak değeri 500'dür?

  A) 13531
  B) 92052
  C) 54311
  D) 45983

  Cevap: A
 • Matematik Uygulamaları Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.