...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?
  A) Su
  B) Pil
  C) Petrol
  D) Doğal gaz
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Atıkların tekrar kullanılması işlemine geri dönüşüm denir.
  B) İhtiyaçlarımızı karşılarken geri dönüşümü olan ürünleri kullanmalıyız.
  C) Geri dönüşüm atıklarını geri dönüşüm kutularına bırakmalıyız.
  D) Kağıt, plastik, cam gibi maddeler geri dönüşüm kapsamında değildir.
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında gösterilemez?
  A) Güneş
  B) Doğal gaz
  C) Su
  D) Biyokütle
  Cevap: B
 • 4)
  I. Ormanlar bütün canlılar için önemlidir.
  II. Ormanlar sıcaklık dengesini sağlar.
  III. Erozyonu büyük ölçüde engeller.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ormanlar için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 5)
  I. Ağaçların kesilmesi
  II. Orman yangınları
  III. Bilinçsiz avlanma
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ormanların yok olmasında rol oynar?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 6)
  I. Kentleşme
  II. Sanayinin gelişmesi
  III. Nüfusun artması
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hava kirliliğine sebep olur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 7) Hava kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi uygun bir önlem değildir?
  A) Toplu taşıma araçları tercih edilmeli
  B) Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı
  C) Fosil yakıtlar tercih edilmeli.
  D) Sanayi tesisleri yerleşim yerlerinden uzak yerlere kurulmalı.
  Cevap: C
 • 8) Su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Su canlıların en önemli yaşam kaynağıdır.
  B) Doğa yeniden su üretebilir.
  C) Nüfusun artmasıyla beraber suya olan ihtiyacımızda artmıştır.
  D) Hayatımızın her alanında suyu tasarruflu kullanmalıyız.
  Cevap: B
 • 9)
  I. Suni gübre tercih edilmelidir.
  II. Bilinçsiz tarım ilacı kullanılmamalıdır.
  III. Verimli tarım alanlarına yerleşim yeri kurulmamalıdır.
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri toprağı korumak için alınabilecek önlemler arasındadır?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap: A
 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanlar bulundukları çevreyi kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmektedir.
  B) Doğanın bize sunduğu kaynaklar sonsuzdur.
  C) İnsanların doğaya olan ihtiyaçları bitmeyecektir.
  D) Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılmasına engel olmalıyız.
  Cevap: B
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Teknolojik ürünlerin büyük bir kısmı eletromanyetik dalgalar aracılığı ile insan sağlığına zarar vermektedir.
  B) Kitle imha silahları doğal dengeyi bozmaktadır.
  C) Egzoz gazları hava kirliliğine neden olan etkenlerden bir tanesidir.
  D) İnsanlar teknolojik aletleri kullanmayı bırakmalıdır.
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir atıklardan biri değildir?
  A) Kağıt
  B) Pil
  C) Metal
  D) Mercimek
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan biri değildir?
  A) Kömür
  B) Biyokütle
  C) Doğalgaz
  D) Petrol
  Cevap: B
 • 14)
  I. Toprağın
  II. Bitkilerin
  III. Bitkilerle beslenen diğer canlıların
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri suni gübrelerin doğaya verdiği zararlar sonuçlarındandır?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap: A
 • 15) Canlılara yaşam ortamı sağlayan, kayaların, taşların parçalanması ve bozunmasıyla meydana gelen yer kabuğunun en tabakasıdır.
  Yukarıda açıklaması verilen cansız çevre bileşeni hangisidir?
  A) İklim
  B) Hava
  C) Toprak
  D) Jeolojik yapı
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
7. Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1. Dönem 1. Sınav test Orta 2018-09-10
7.sınıf zeka oyunları 1.dönem 1.sınav soruları, doğal denge, doğal dengeyi etkileyen faktörler ve alınacak önlemler [2]