AÖL Türk Dili ve Edebiyatı Soruları 6 (2017 -18 1.Dönem 2.Oturum 525)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kamyonuyla Ankara’dan İstanbul’a yük götüren bir şoför, Bolu Tüneli’nin girişinde, üstünde “4.00 m” yazan bir uyarı tabelası görmüş ve kamyonundan inip yükünü kontrol ederek böylece kamyonun tünele girebileceğini anlamıştır.
  Bu iletişim örneğiyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Gönderici – trafik uyarı tabelası
  B) Alıcı – şoför
  C) İleti – şoförün kamyonu kontrol etmesi
  D) Bağlam – seyahatin yapıldığı kara yolu
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?
  A) Orhan Veli, şiirlerinde günlük yaşamı konu edinir.
  B) Babam, evde de işte de daima koşuşturma içindedir.
  C) Dışarıda günlük güneşlik bir hava var.
  D) Kardeşimle aramda kopmaz birbağ oluştu.
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın yakından ilişkili olduğu bilim dallarından biri değildir?
  A) Tarih
  B) Psikoloji
  C) Geometri
  D) Sosyoloji
  Cevap: C
 • 4) 1839’da Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünün ve gücünün korunması adına aşağıdakilerden hangisi ilan edilmiştir?
  A) Tanzimat Fermanı
  B) Cumhuriyet
  C) Lale Devri
  D) Rönesans
  Cevap: A
 • 5) Tanzimat Dönemi sanatçıları ağırlıklı olarak Batı’daki hangi edebiyatı örnek almıştır?
  A) İtalyan
  B) Fransız
  C) Alman
  D) İngiliz
  Cevap: B
 • 6) Tanzimat Edebiyatı aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?
  A) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle
  B) Osmanlı aydınlarının Batı’daki ülkelere gönderilmesiyle
  C) Yabancı tiyatro topluluklarının İstanbul’u ziyaret etmesiyle
  D) Tercüman-ı Ahvâl gazetesinin çıkartılmasıyla
  Cevap: D
 • 7) Tanzimat Birinci Dönem edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Toplumsal konular işlenmiştir.
  B) Özgürlük, adalet ve eşitlik gibi kavramlar edebiyatımıza girmiştir.
  C) Sanatlı bir dil kullanılması savunulmuştur.
  D) Gazeteye bağlı yazı türleri (makale, fıkra, eleştiri vb.) ortaya çıkmıştır.
  Cevap: C
 • 8) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ziya Paşa
  B) Namık Kemal
  C) Ahmet Mithat Efendi
  D) İbrahim Şinasi
  Cevap: D
 • 9) Ölen eşi Fatma Hanım için“Makber” adlı şiiri kaleme alan şair>aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Abdülhak Hamit Tarhan
  B) İbrahim Şinasi
  C) Namık Kemal
  D) Ahmet Mithat Efendi
  Cevap: A
 • 10)
   • Türk toplumuna ait geleneksel bir konu ele alınmıştır.
  • Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk tiyatro oyunudur.
  • Oyunda Müştak Bey, Kumru Hanım, Ziba Dudu gibi karakterler yer almaktadır.
  Sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Afife Anjelik
  B) Şair Evlenmesi
  C) Macera-yı Aşk
  D) Vatan yahut Silistre
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci Dönem’de, şiirde işlenen konulardan değildir?
  A) Ölüm
  B) Doğa
  C) Aşk
  D) Vatan
  Cevap: D
 • 12) Tanzimat edebiyatındaki ilk çeviri eser - - - -, çeviriyi yapan kişi ise - - - -
  Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A) Tercüme-i Manzume – İbrahim Şinasi’dir.
  B) Emile – Ziya Paşa’dır.
  C) Telemak – Yusuf Kamil Paşa’dır.
  D) Duhter-i Hindu – AbdülhakHamit’tir.
  Cevap: C
 • 13)
  • İlk yarı resmî gazete CerideHavâdis’tir.
  • İlk mizahî gazete Tasvir-i Efkâr’dır.
  • İlk resmî gazete Takvim-i Vekayi’dir.
  Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) D – Y – D
  B) D – Y – Y
  C) Y – D – Y
  D) Y – Y – D
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının realist romanlarından biri değildir?
  A) Zehra
  B) İntibah
  C) Sergüzeşt
  D) Araba Sevdası
  Cevap: B
 • 15) Ali Bey hâli vakti yerinde iyi bir ailenin çocuğudur. İyi eğitim  örmüştür. Bir gün babasını kaybeder. Üzüntüsünü hafifletmek için sık sık Çamlıca’ya gezintiye çıkar. Bu ge zintilerin birinde Mehpeyker adında bir kadınla tanışır ve ona âşık olur. Aralarında bir gönül ilişkisi başlar. Annesi durumu öğrenince onaylamadığı bu ilişkiden oğlunu uzak tutmak için onu Dilâşup adlı bir cariyeyle evlendirir.
  Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zafername
  B) İntibah
  C) Ateş-pare
  D) Harabat
  Cevap: C
 • 16) Gülhane Hatt-ı Hümâyunu olarak bilinen belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Reform
  B) Vaka-yı Hayriyye
  C) Misak-ı Millî
  D) Tanzimat Fermanı
  Cevap: D
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi “terkibi-bent” için söylenemez?
  A) Divan edebiyatı nazım biçimlerindendir.
  B) Bentlerinin her birine terkiphane, bentleri bağlayan beyitlere vasıta adı verilir.
  C) Hece ölçüsüyle yazılır.
  D) Dinî, felsefi ve sosyal yaşamla ilgili konuları işler.
  Cevap: C
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Batılılaşma konusunu işleyen eserlerden biri değildir?
  A) Şıpsevdi
  B) Yaban
  C) Araba Sevdası
  D) Felâtun Bey ile Rakım Efendi
  Cevap: B
 • 19) Edebiyatımızda roman ve hikâye türünde ün kazanan yazarın eserlerinde romantizmden realizme geçiş açıkça görülür. “Sergüzeşt” adlı romanı ve “Küçük Şeyler” adlı, Batılı teknikle yazdığı bir hikâye kitabı vardır.
  Bu parçada bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oğuz Atay
  B) Yusuf Atılgan
  C) Ömer Seyfettin
  D) Samipaşazâde Sezai
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi edebiyatı için söylenemez?
  A) Divan edebiyatından gelen ögeler tamamen reddedilmiştir.
  B) Yazarlar, edebî metni halkı eğitmek için bir araç olarak görmüşlerdir.
  C) Seyretmenin daha etkili olduğu düşünülerek halka iletilmek istenen mesaj tiyatro ile verilmiştir.
  D) Akıl, hak, adalet, vatan, millet, hürriyet gibi konular şiire girmiştir.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder