...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Kur’an-ı Kerim DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Salih (as) için doğru değildir?

  A) Semüd kavmine gönderilmiştir.
  B) İlk peygamberdir.
  C) Allah'ın izni ile mucizeler göstermiştir.
  D) Kayanın içinden dişi deve çıkarmıştır.

  Cevap: B

 • 2) İnsanlığın ikinci atası olarak bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. İsa
  B) Hz. Hud
  C) Hz. Musa
  D) Hz. Nuh

  Cevap: D

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?
  A)Kur’an son ilahi kitaptır.
  B)Kur’an’ın okunması ibadettir.
  C)Kur’an sadece Araplara göndeilmiştir.
  D)Kur’an Allah kelamıdır.
  Cevap: C

 • 4) İlk insan ve ilk peygamber aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Hz.Muhammed
  B) Hz.Nuh
  C) Hz.İdris
  D)Hz.Adem
  Cevap: D

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Adem (as) için doğru değildir?

  A) İlk insandır.
  B) İlk peygamberdir.
  C) Topraktan yaratılmıştır.
  D) Kuranı Kerim bu peygambere indirilmiştir.

  Cevap: D

 • 6) Allah (c.c) geçmişten son peygambere kadar çok sayıda peygamber göndermiştir. Gönderilen peygamberlerin en temel gaye ve görevleri ......................................... bildirmektir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) melekleri
  B) kaza ve kaderi
  C) Allah'ı
  D) ahiret gününü

  Cevap: C

 • 7) Namazın bütün rekatlarında okunan Kuran-ı Kerim suresi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fatiha
  B) Kadir
  C) Yasin
  D) Tahiyyat

  Cevap: A

 • 8)
  I. Ad kavmine gönderilmiştir.
  II. Gönderildiği kavim kendilerini çok güçlü buluyorlardı.
  III. Kavim bir rüzgarla helak edildi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Hz. Hud ve ad kavmi için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I, II ve III
  D) II ve III

  Cevap: C

 • 9) Kabil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Hz. Adem'in oğludur.
  B) İlk insanlardandır.
  C) İlk cinayeti işleyen kişidir.
  D) İlk şehit mertebesine eren kişidir.

  Cevap: D

 • 10) Kuran-ı Kerimin ilk emri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İman et
  B) İbadet et
  C) Oku
  D) Aklını kullan

  Cevap: C

 • 11)
  I. Allah'tan gemi yap emri almıştır.
  II. Gemiye her cinsten birer çift canlı almıştır.
  III. Oğlu ve eşi ona inanmamıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Hz. Adem için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I, II ve III
  D) II ve III

  Cevap: C

 • 12) Kur’an- kerim’in ilk inen suresi aşağıdakilerden hangisidir
  a) Alak suresi
  b) Bakara suresi
  c) Yasin suresi
  d) İhlas suresi
  Cevap: A

 • 13) “Sizin en hayırlınız,Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”(Buhari,Fedail’ül Kur’an 21,52)
  Yukarıdaki hadisten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

  A)Kur’an’ı öğrenmeliyiz.
  B) Kur’an’ı okumalıyız.
  C)Kur’an’ı başkasına da öğretmeliyiz.
  D)Kura’n’ı sadece ölüler için okumalıyız.
  Cevap: D

 • 14) Kuran-ı Kerimde önceden yaşamış toplumların ve peygamberlerin başından geçen olayların anlatıldığı hikayelere ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Ayet
  B) Kıssa
  C) Masal
  D) Sure

  Cevap: B

 • 15) Allah tarafından Peygamberimize Cebrail aracılığıyla vahiy yoluyla indirilen, Mushaflarda yazılı olan ve okunmasıyla ibadet edilen kutsal kitap.
  ukarıda tanımlanan nedir?

  A) Dualar
  B) Ahiret
  C) Kuran-ı Kerim
  D) Hadisler
  Cevap: C

 • 16)
  I. Elhamdülillah
  II. Çok Şükür
  III. Hamd olsun
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri şükür ifadesidir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 17) Allah'ın isimleri anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Esma'ül Hüsna
  B) Güzel İsimler
  C) İlahi Hüsna
  D) Esma'ül Rahman

  Cevap: A

 • 18) Kuran-ı Kerim’deki, geçmişte yaşamış peygamberlerin ve toplumların başından geçenibret verici olayların anlatıldığı hikayelere ne denir?
  A) Sure
  B)Kıssa
  C) Metin
  D)Hikaye
  Cevap: B

 • 19)
  I. Allah tarafından gönderilir.
  II. Cebrail aracılığı ile peygamberlere iletilir.
  III. Mushaflarda yazılı olarak bulunur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kuran-ı Kerim için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I ve III

  Cevap: A

 • 20) Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Son ilahi kitaptır.
  B) Hz. Muhammed (s.a.v) indirilmiştir.
  C) Tüm insanlığa seslenmektedir.
  D) İndirildiği zamana hitap etmektedir.

  Cevap: D
 • Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.