Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Türkçe 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha fazladır?
  A) Arkadaş
  B) Gece
  C) Sınıf
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha azdır?
  A) Ders
  B) Kitap
  C) Teneffüs
  Cevap: A
 • 3) Sabah ben seni ararım.
  Yukarıda verilen cümlede en fazla hece sayısına sahip olan kelime hangisidir?
  A) ben
  B) Sabah
  C) Ararım
  Cevap: C
 • 4) Öğretmen yarın gelmeyecekmiş.
  Yukarıda verilen cümlede en az hece sayısına sahip olan kelime hangisidir?

  A) Öğretmen
  B) yarın
  C) gelmeyecekmiş
  Cevap: B
 • 5) Fıstıkçı sözcüğü kaç heceden oluşmaktadır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  Cevap: A
 • 6) Yağmurluk sözcüğü kaç heceden oluşmaktadır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  Cevap: C
 • 7) Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi dört heceden oluşmaktadır?
  A) Korkutucu
  B) Sahanlık
  C) Güzellik
  Cevap: A
 • 8) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
  A) tab-lo
  B) tab-ak
  C) kol-tuk
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
  A) se-çi-ci
  B) sı-ra-dan
  C) sam-anl-ık
  Cevap: C
 • 10) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
  A) ger-çek-ten
  B) a-rab-a
  C) bal-ık-çı
  Cevap: A
 • 11) Elektrikçi sözcüğü hangisinde doğru olarak hecelerine ayrılmıştır?
  A) Ele-kt-rik-çi
  B) El-ek-trik-çi
  C) Elek-tri-kçi
  Cevap: B
 • 12) Sınıf şimdi sessiz.
  Yukarıdaki cümle toplam kaç heceden oluşmaktadır?
  A) 6
  B) 7
  C) 8
  Cevap: A
 • 13) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin harf sayısı en azdır?
  A) Dostluk
  B) Sınıf
  C) Mahalle
  Cevap: B
 • 14) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?
  A) Kahvaltını yap
  B) Ercan sana söylüyorum
  C) Yarın cumartesi mi
  Cevap: C
 • 15) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti getirilmiştir?
  A) O telefonla konuşuyor.
  B) Kitapları raflara dizdin mi!
  C) Misafirler henüz gelmedi mi?
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder