...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Roma imparatorluğu deniz ticaretine ve kolonizasyon faaliyetlerine yönelmiştir.
  B) Romalılar sınır dışı ticaretinde etkili olmuştur.
  C) Sasani Devletinde ekonomi topraktan alınan vergilere dayanmaktadır.
  D) Çin'de bütün toprakların sadece krala ait olduğu inancı gelişmiştir.
  E) Moğol imparatorluğun geçim kaynağı hayvancılık olmuştur.

  Cevap: D

 • 2)
  * Merkezi Semerkant'tır.
  * Kök Türk zamanında Orta Asya'ın ekonomik, siyasi ve kültürel merkezi olmuşlardır.
  *  İpek yolu üzerindeki ticareti kontrol altına almışlardır.
  Yukarıda özellikleri verilen ticaret devleti hangisidir?

  A) Soğdlar
  B) Lidyalılar
  C) Asurlar
  D) Fenikeliler
  E) Moğollar

  Cevap: A

 • 3) Siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimi hangisidir?

  A) Oligarşi
  B) Teokrasi
  C) Monarşi
  D) Demokrasi
  E) Saltanat

  Cevap: C

 • 4) Roma hukukunun temelini oluşturan ve Patricilerin uygulamalarına karşı çıkan pleplerin ayaklanmaları ile gündeme gelen kanun hangisidir?

  A) 12 Levha kanunları
  B) Hamurabi kanunları
  C) Cengizhan kanunları
  D) Ortaçağ kanunları
  E) Avrupa kanunları

  Cevap: A

 • 5)
  I. Particiler
  II. Plepler
  III. Köleler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Roma toplumunu oluşturan unsurlar arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III

  Cevap: A

 • 6) Roma'ya sonradan gelip yerleşen topluluğa ............... adı verilirdi.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Köleler
  B) Aristokratlar
  C) Particiler
  D) Soylular
  E) Plepler

  Cevap: E

 • 7) Asurlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Son başkenti Ninova'dır.
  B) MÖ XII yüzyıldan MÖ II. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür.
  C) Politikalarında ticareti ön plana çıkarmıştır.
  D) Anadolunun pek çok yerine ticaret merkezleri kurmuşlardır.
  E) Hakimiyet alanlarını zamanla genişletmişlerdir.

  Cevap: B

 • 8)
  I. Göbeklitepe
  II. Çatalhöyük
  III. Çayönü
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Anadolu'daki ilk yerleşim yerleri arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) Yalnız II

  Cevap: A

 • 9)
  * Tarihte zengin maden yatakları ve verimli toprakları ile öne çıkmışlardır.
  * Gediz ve Küçük Menderes vadilerinde kurulmuşlardır.
  *  Altın madeni ve kuyumculuk ile tanınmışlardır.
  Yukarıda özellikleri verilen ticaret devleti hangisidir?

  A) Soğdlar
  B) Lidyalılar
  C) Asurlar
  D) Fenikeliler
  E) Moğollar

  Cevap: B

 • 10) Feodalizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Batı toplumlarına özgü kabul edilmektedir.
  B) Merkezi iktidarı yok kabul etmektedir.
  C) Kent yaşamına önem kazandırmıştır.
  D) Hiç kimse tam anlamıyla hükümran değildir.
  E) Siyasal istikrarsızlığa sebep olmuştur.

  Cevap: C

 • 11)
  I. Nom
  II. Site
  III. Polis
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ilk çağda şehirlere verilen isimlerdendir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) Yalnız II

  Cevap: A

 • 12)
  I. Deniz Kavimler Hareketi olarak da ifade edilir.
  II. İlk olarak Yunanistan'da başlamıştır.

  III. Bu göçler Mısır'a kadar uzanmıştır.
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Ege Göçleri için doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 13)
  I. Genel olarak denizcilik ve deniz ticareti ile uğraşmışlardır.
  II. Doğu Akdeniz sahil şeridinde ticaretlerini yürütmüşlerdir.
  III. Ormancılık faaliyetlerini de yürütmüşlerdir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Fenikeliler için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 14) Asurlar'ın 2 yüzyıl kadar Anadolu'da sürdürdükleri faaliyetler ..................... olarak isimlendirilir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Sömürge devri
  B) Koloni devri
  C) Ticari devir
  D) Asurlar devri
  E) Altın devir

  Cevap: B

 • 15) Tarihsel olarak, kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açından çeşitlilik arz eden farklı halkaları bünyesinde toplayan büyük, politik ve bölgesel gövde olarak tanımlanan yapı hangisidir?

  A) Devlet
  B) Koloni
  C) İmparatorluk
  D) Feodalizm
  E) Federasyon

  Cevap: C
 • Tarih Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.