...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Allah’a karşı sorumluluklarımıza üç örnek veriniz
  *

  *

  *
  Cevap: .
 • 2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz.
  (salavat, helal, sıla-i rahim, arkadaş, namaz)

  1. Bir Müslüman,………………. ve temiz gıdalarla beslenmelidir.
  2. Akrabalık bağlarını korumaya ……………… denir.
  3. “Ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce de ……………… arayın.” (Taberani, Mucemü’l-
  Kebir, C 4, s. 268.)
  4. “Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanı, bana en çok …………….. getirendir.”
  (Tirmizi, Vitr, 21.)
  Cevap: .
 • 3) Allah’a karşı sorumluluklarımızın neler olduğunu maddeler hâlinde sıralayınız.
  Cevap:
 • 4) Sünneti seniyye nedir:


  Cevap:
 • 5) Allah'ın (c.c) bizlere verdiği sağlık, nimetler ve sevdiklerimiz ve akrabalarımız karşılık Allah'a .......................... kulluk görevimizdir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) zikretmek
  B) şükretmek
  C) dua etmek
  D) anmak
  Cevap: B
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Allah insanı diğer canlılardan üstün kılmıştır.
  (...) İnsan Allah'a karşı sorumlu bir varlıktır.
  (...) İnsan yaptığı her davranışın karşılığını sadece ahirette alacaktır.
  (...) İslam'da akıl sahibi ve ergenlik çağına girmiş her birey sorumludur.
  (...) İnsanın sorumluluk bilinci takva ile ilişkilidir.
  (...) En temel sorumluluğumuz peygamber efendimize karşıdır.
  (...) Kulluk görevlerinin en önemlisi Allah'ın varlığına iman etmek ve ona şirk koşmamaktır.
  (...) Hz. Muhammed (s.a.v) tüm insanlığa yol gösterici olarak gönderilmiştir.
  (...) Her Müslüman Peygamber efendimize iman etmekle mesuldür.
  (...) Peygamber efendimize salavat getirmek ona karşı olan sorumluluklarımızdandır.

  Cevap: D -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D -- D -- D -- D
 • 7) Kendimize karşı olan sorumluluklardan 5 tanesini yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: 1- Allah'a ve indirdiklerine iman etmek --- 2- Yaratılış gayemizin farkında olmak --- 3- Allah katında değerli olmaya çalışmak ---- 4- Güzel ahlak sahibi olmak ---- 5- Kendimizi geliştirmek.
 • 8) Anne ve babamıza karşı olan sorumluluklardan 5 tanesini yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: 1- Onlara karşı güler yüzlü olamak --- 2- Meşru isteklerini yerine getirmek --- 3- Dua etmek ve dualarını almak ---- 4- Yardımlarına her daim koşmak ---- 5- Onların dostlarına iyilik etmek.
 • 9) Sıla-i Rahim nedir? Kısaca açıklayınız.

  Cevap: İslam dinine göre akrabalarla olan ilişki anlamındadır. Akrabalık bağını sağlam tutmak anlamına da gelmektedir. Akrabaların birbirlerini gözetlemesini, ilişkilerin devam ettirmesini ister.
 • 10) Topluma karşı sorumluluklarımızdan 5 tanesini yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: 1- İnsanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duymak --- 2- İnsanların dokunulmaz haklarına saygı duymak --- 3- Toplumda huzursuzluğa sebep olacak tavırlardan kaçmak --- 4- İnsanlarla iyi geçinmek --- 5- İnsanlarla yardımlaşmak
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Her birey özgür iradesi ile istediği yolu seçebilir.
  B) Yapılan her davranışın ve amelin bir karşılığı vardır.
  C) Bu karşılıklar maddi olarak alınır.
  D) Alınan karşılık ödül veya ceza biçimindedir.
  Cevap: C
 • 12) İslam dininde sorumluluk yüklenmiş insanlara ne denir?
  A) Mükellef
  B) Mümin
  C) Müslüman
  D) Kefil
  Cevap: A
 • 13)
  I. Uyanıncaya kadar uyuyan
  II. Genç oluncaya kadar bekleyen
  III. Akli dengesi bozuk olan
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangiler İslam dinin getirdiği sorumluluklardan muhaftır?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  Cevap: A
 • 14)
  I. İnsan bilinçli ve vicdan sahibi bir varlıktır.
  II. İnsan kendine yapılan iyilik ve kötülükler karşısında duyarsız kalmaz.
  III. İnsanlar iyilikler karşısında sevinir, kötülükler karşısında rahatsız olur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangiler doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  Cevap: A
 • 15) Takva nedir? Kısaca açıklayınız.


  Cevap: Müminin tüm tutum ve davranışlarında Allah'a kulluk bilinciyle hareket etmesi, Allah'ın koruması altına girmesi, ona duyduğu sevgi ve saygıyı güçlendirmeye gayret etmesi anlamındadır.
Yorum Yap
Gönder