...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi olgu ve görüş ile ilgili doğru bir bilgidir?

  A) Olgu kişisel görüşler içerir.
  B) Görüş kanıtlanabilir.
  C) Olgu görüşe göre daha nesneldir.
  D) Görüş olguya göre daha nesneldir.

  Cevap: C

 • 2) Ekvator ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Başlangıç paralelidir.
  B) En uzun paraleldir.
  C) Dünyayı kuzey ve güney olarak iyiye ayırır.
  D) Güney kutbuna daha yakındır.

  Cevap: D

 • 3) Bilimsel araştırmada, kullandığımız diğer kaynakların belirtildiği bölüme ne denir?

  A) Hipotez
  B) Kaynakça
  C) Atıf
  D) İçerik

  Cevap: B

 • 4) Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüştür?

  A) Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankaradır.
  B) Futbol takımı 11 kişiden oluşur.
  C) Basketbol futboldan daha eğlencelidir.
  D) Türkiye bir yarım ada ülkesidir.

  Cevap: C

 • 5) Dünyanın şekli ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Ekvatordan şişkindir.
  B) Kutuplardan basıktır.
  C) Geoid şeklindedir.
  D) Daire şekline çok benzemektedir.

  Cevap: D

 • 6) Bir bölgenin veya yeryüzünün tamamının bir oranda küçültülerek kuş bakışı olarak bir düzleme aktarılmasına ne denir?

  A) Önizleme
  B) Harita
  C) Kopyalama
  D) Küçültme

  Cevap: B

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşın yapacağı hareketler arasında değildir?

  A) Çevresine karşı duyarsız değildir.
  B) Sorunlara çözüm arar.
  C) Yeni sorunlar üretir.
  D) Diğer insanların sorunlarına karşı duyarlıdır.

  Cevap: C

 • 8) Görüş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Kişinin kendi fikirlerini yansıtır.
  B) Nesneldir
  C) Kişiden kişiye değişebilir.
  D) Ispatlanamaz

  Cevap: B

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?

  A) Konunun belirlenmesi
  B) Hipotezlerin test edilmesi
  C) Sorun çözümüne yönelik hipotezlerin yazılması.
  D) Konunun araştırılmaya değer olduğunu tespit etmek.

  Cevap: D

 • 10) I. 180 tane paralel vardır.
  II. En büyük paralel ekvatordur.
  III. Parallerin boyları kutuplara doğru küçülür.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III

  Cevap: A

 • 11) Ege bölgesinde yaşayan birisi hangi iklimde yaşamaktadır?

  A) Karasal iklim
  B) Sert karasal iklim
  C) Akdeniz iklimi
  D) Ekvatoral iklim

  Cevap: C

 • 12) Kullandığımız haritalar gerçek boyutunun bir orana göre küçültülerek çizilmesi ile oluşturulmaktadır.
  Buna göre haritaların küçültülme oranına ne denir?

  A) Ölçüm
  B) Ölçek
  C) Ölçüt
  D) Ölçme

  Cevap: B

 • 13) Atatürk tarafından kurulan ve Türk tarihini araştırmakla görevli olan kurum hangisidir?

  A) Türk Dil Kurumu
  B) Türk Tarih Kurumu
  C) Milli Eğitim Bakanlığı
  D) İç İşleri Bakanlığı

  Cevap: B

 • 14)
  I. Türk dilinin zenginliğini ortaya koyar.
  II. Atatürk tarafından kurulmuştur.
  III. Türkçenin yozlaşmasını engeller.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Türk Dil Kurumu için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III

  Cevap: A

 • 15) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin yasal hakkı olan ve bir konu hakkında bilgi, istek veya şikayet belirtmek için kişiler tarafında resmi kurumlara yazılı olarak verilen yazıya ne denir?

  A) Dilekçe
  B) Mektup
  C) Tasarı
  D) Taslak

  Cevap: A
 • Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.