...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Çevre Eğitimi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin değişmesine sebep olmamaktadır?

  A) Hızlı artan nüfus
  B) Yapay gübre kullanımı
  C) Fosil yakıt kullanımı
  D) Biyokütle kullanımı

  Cevap: D

 • 2)
  I. Biyokütle
  II. Hava
  III. Kömür
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır?

  A) I, II ve II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III

  Cevap: B

 • 3) Ormanlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Bütün canlılar için önemlidir.
  B) Birçok canlıya ev sahipliği yapar
  C) Bolca karbondioksit gazı salgılar
  D) Yağış, nem ve sıcaklık dengesini sağlar

  Cevap: C

 • 4) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Havadaki gazların miktarının değişmesi hava kirliliğine neden olmaktadır.
  B) Soluduğumuz havanın temiz olması canlıların sağlıklı yaşaması açısından çok önemlidir.
  C) Soluduğumuz havayı kirletmemek için toplu taşıma araçları yerine kendi aracımızı kullanmalıyız.
  D) Sanayi tesislerini yerleşim yerlerinden uzak tutarak havayı temiz tutabiliriz.

  Cevap: C

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi doğal denge bileşenlerinden değildir?

  A) Hava
  B) Toprak
  C) Bitki örtüsü
  D) Uzay

  Cevap: D

 • 6)
  I. Canlıların en önemli yaşam kaynağıdır.
  II. Yeryüzündeki su kaynaklarından sadece yüzde 1'i içilebilir.
  III. Doğada yeniden su üretilemez.

  Su ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III

  Cevap: A

 • 7) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Atıkların tekrar geri kazandırılmasına geri dönüşüm denir.
  B) İhtiyaçlarımızı karşılarken geri dönüşümü olan ürünleri tercih etmeliyiz.
  C) Geri dönüştürülebilir atıkları geri dönüşüm kutularına bırakmalıyız.
  D) Ekme, et gibi yiyecekler geri dönüştürülebilir.

  Cevap: D

 • 8)
  I. Evsel atıklar
  II. Kimyasal atıklar
  III. Nükleer atıklar
  Yukarıda verilen atıklardan hangisi veya hangileri doğal dengeyi bozy

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız III

  Cevap: C

 • 9)
  I. Suyu korumak
  II. Ormanları korumak
  III. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğal dengenin korunması için yapılabilecekler arasındadır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 10)
  I. Kentleşme
  II. Nüfus artışı
  III. Sanayileşme
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hava kirliliğini olumsuz etkilemektedir?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III

  Cevap: A

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kayağı değildir?

  A) Güneş
  B) Su
  C) Doğal gaz
  D) Rüzgar

  Cevap: C

 • 12) Bir bölgede doğal olarak yetişen bitkilerin oluşturduğu topluluktur.
  Yukarıda açıklaması verilen doğal çevre bileşeni hangisidir?

  A) Su
  B) İklim
  C) Bitki örtüsü
  D) Jeolojik yapı

  Cevap: C

 • 13) Canlı ve cansız varlıklar beraber yaşadığı çevrede bir birleri ile bir uyum içerisindedir. Bu uyuma ......................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Doğal denge
  B) Doğal silkülasyon
  C) Çevresel denge
  D) Çevresel döngü

  Cevap: A

 • 14)
  I. Teknolojik ürünler
  II. Kitle imha silahları
  III. Egzoz gazları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğal dengeyi bozy

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız III

  Cevap: C

 • 15) Toprağı korumak için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Bilinçsiz bir şekilde kullanmamalıyız.
  B) Verimli tarım alanlarına yerleşim yerleri kurmamalıyız.
  C) Gereksiz yere tarım ilacı kullanmamalıyız.
  D) Suni gübre kullanmalıyız.

  Cevap: D
 • Çevre Eğitimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.