Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Atıkların tekrar geri kazandırılmasına geri dönüşüm denir.
  B) İhtiyaçlarımızı karşılarken geri dönüşümü olan ürünleri tercih etmeliyiz.
  C) Geri dönüştürülebilir atıkları geri dönüşüm kutularına bırakmalıyız.
  D) Ekme, et gibi yiyecekler geri dönüştürülebilir.
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kayağı değildir?
  A) Güneş
  B) Su
  C) Doğal gaz
  D) Rüzgar
  Cevap: C
 • 3)
  I. Biyokütle
  II. Hava
  III. Kömür
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır?
  A) I, II ve II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap: B
 • 4) Ormanlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Bütün canlılar için önemlidir.
  B) Birçok canlıya ev sahipliği yapar
  C) Bolca karbondioksit gazı salgılar
  D) Yağış, nem ve sıcaklık dengesini sağlar
  Cevap: C
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Havadaki gazların miktarının değişmesi hava kirliliğine neden olmaktadır.
  B) Soluduğumuz havanın temiz olması canlıların sağlıklı yaşaması açısından çok önemlidir.
  C) Soluduğumuz havayı kirletmemek için toplu taşıma araçları yerine kendi aracımızı kullanmalıyız.
  D) Sanayi tesislerini yerleşim yerlerinden uzak tutarak havayı temiz tutabiliriz.
  Cevap: C
 • 6)
  I. Kentleşme
  II. Nüfus artışı
  III. Sanayileşme
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hava kirliliğini olumsuz etkilemektedir?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap: A
 • 7)
  I. Canlıların en önemli yaşam kaynağıdır.
  II. Yeryüzündeki su kaynaklarından sadece yüzde 1'i içilebilir.
  III. Doğada yeniden su üretilemez.

  Su ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap: A
 • 8) Toprağı korumak için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Bilinçsiz bir şekilde kullanmamalıyız.
  B) Verimli tarım alanlarına yerleşim yerleri kurmamalıyız.
  C) Gereksiz yere tarım ilacı kullanmamalıyız.
  D) Suni gübre kullanmalıyız.
  Cevap: D
 • 9)
  I. Suyu korumak
  II. Ormanları korumak
  III. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğal dengenin korunması için yapılabilecekler arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin değişmesine sebep olmamaktadır?
  A) Hızlı artan nüfus
  B) Yapay gübre kullanımı
  C) Fosil yakıt kullanımı
  D) Biyokütle kullanımı
  Cevap: D
 • 11)
  I. Evsel atıklar
  II. Kimyasal atıklar
  III. Nükleer atıklar
  Yukarıda verilen atıklardan hangisi veya hangileri doğal dengeyi bozy
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız III
  Cevap: C
 • 12)
  I. Teknolojik ürünler
  II. Kitle imha silahları
  III. Egzoz gazları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğal dengeyi bozy
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız III
  Cevap: C
 • 13) Canlı ve cansız varlıklar beraber yaşadığı çevrede bir birleri ile bir uyum içerisindedir. Bu uyuma ......................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Doğal denge
  B) Doğal silkülasyon
  C) Çevresel denge
  D) Çevresel döngü
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi doğal denge bileşenlerinden değildir?
  A) Hava
  B) Toprak
  C) Bitki örtüsü
  D) Uzay
  Cevap: D
 • 15) Bir bölgede doğal olarak yetişen bitkilerin oluşturduğu topluluktur.
  Yukarıda açıklaması verilen doğal çevre bileşeni hangisidir?
  A) Su
  B) İklim
  C) Bitki örtüsü
  D) Jeolojik yapı
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder