Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi gözle görülebilen dünyanın katmanlarından biri değildir?
  A) Taş küre
  B) Hava küre
  C) Ateş küre
  Cevap: C
 • 2)
  I. Ateş küre
  II. Ağır küre
  III. Hava küre
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dünyanın dışarıdan görülebilen katmanları arasında değildir?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  Cevap: C
 • 3) Dünyanın şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Alttan ve üstten basık şekildedir.
  B) Tam çember şeklindedir
  C) Ortadan biraz baskın şekildedir.
  Cevap: B
 • 4) İlk kez dünyanın yuvarlak olduğunu bildiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mecellan
  B) Einstein
  C) Pisagor
  Cevap: A
 • 5) İlgi alanı gök ve gök cisimleri olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Matematik
  B) Kimya
  C) Astronomi
  Cevap: C
 • 6) Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar hangi kürede yaşamlarına devam etmektedir?

  A) Hava küre
  B) Taş küre
  C) Ateş küre
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi dünyada bulunan kıtalardan biri değildir?


  A) Asya
  B) Avrupa
  C) Kuzey kutbu
  Cevap: C
 • 8) Dünyamızın ...............'ü sularla kaplıdır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?


  A) 1 / 2
  B) 3 / 4
  C) 4 / 3
  Cevap: B
 • 9) Dünyada suların bulunmadığı alanlara ne denir?


  A) Hava
  B) Kara
  C) Ateş
  Cevap: B
 • 10)
  * Gözle görülmez
  * Tenimiz aracılığı ile hissederiz.
  * Dünyanın katmanlarından bir tanesidir.
  Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir?
  A) Kara
  B) Su
  C) Hava
  Cevap: C
 • 11) Su tabakası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Karalara göre daha az yer kaplar
  B) Çoğunlukla tuzludur.
  C) Dünyanın tabakalarından bir tanesidir.
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi dünyanın şekli hakkında bir açıklamada bulunmamıştır?
  A) Biruni
  B) Mecellan
  C) Farabi
  Cevap: C
 • 13) Teleskopu bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Newton
  B) Mecellan
  C) Galileo
  Cevap: C
 • 14) Kara tabaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Canlılar bu tabakada yaşar
  B) Dünyada en çok yer kaplayan tabakadır.
  C) Yaşam için çok önemlidir.
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi dünyada bulunan okyanuslardan biridir?
  A) Hazar
  B) Akdeniz
  C) Atlas
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder