...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi dünyanın şekli hakkında bir açıklamada bulunmamıştır?

  A) Biruni
  B) Mecellan
  C) Farabi

  Cevap: C

 • 2) İlgi alanı gök ve gök cisimleri olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Matematik
  B) Kimya
  C) Astronomi

  Cevap: C

 • 3) Dünyanın şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Alttan ve üstten basık şekildedir.
  B) Tam çember şeklindedir
  C) Ortadan biraz baskın şekildedir.

  Cevap: B

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi dünyada bulunan kıtalardan biri değildir?  A) Asya
  B) Avrupa
  C) Kuzey kutbu

  Cevap: C

 • 5) Dünyada suların bulunmadığı alanlara ne denir?  A) Hava
  B) Kara
  C) Ateş

  Cevap: B

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi gözle görülebilen dünyanın katmanlarından biri değildir?

  A) Taş küre
  B) Hava küre
  C) Ateş küre

  Cevap: C

 • 7) Teleskopu bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Newton
  B) Mecellan
  C) Galileo

  Cevap: C

 • 8) İlk kez dünyanın yuvarlak olduğunu bildiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mecellan
  B) Einstein
  C) Pisagor

  Cevap: A

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi dünyada bulunan okyanuslardan biridir?

  A) Hazar
  B) Akdeniz
  C) Atlas

  Cevap: C

 • 10)
  * Gözle görülmez
  * Tenimiz aracılığı ile hissederiz.
  * Dünyanın katmanlarından bir tanesidir.
  Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir?

  A) Kara
  B) Su
  C) Hava

  Cevap: C

 • 11) Kara tabaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Canlılar bu tabakada yaşar
  B) Dünyada en çok yer kaplayan tabakadır.
  C) Yaşam için çok önemlidir.

  Cevap: B

 • 12) Dünyamızın ...............'ü sularla kaplıdır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?  A) 1 / 2
  B) 3 / 4
  C) 4 / 3

  Cevap: B

 • 13) Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar hangi kürede yaşamlarına devam etmektedir?


  A) Hava küre
  B) Taş küre
  C) Ateş küre

  Cevap: B

 • 14)
  I. Ateş küre
  II. Ağır küre
  III. Hava küre
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dünyanın dışarıdan görülebilen katmanları arasında değildir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II

  Cevap: C

 • 15) Su tabakası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Karalara göre daha az yer kaplar
  B) Çoğunlukla tuzludur.
  C) Dünyanın tabakalarından bir tanesidir.

  Cevap: A
 • Fen Bilimleri Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.