...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Seyahat hakkıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Kişiler seyahat hakkına sahiptir.
  B) Seyahat hakkı bazı durumlarda kısıtlanabilir.
  C) Bir suçtan dolayı mahkum olan kişiler seyahat hakkını kullanabilirler.
  D) Seyahat hakkı devlet tarafından korunur.

  Cevap: C

 • 2) Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi hem görsel hem de işitseldir?

  A) Radyo
  B) Mektup
  C) E-mail
  D) Televizyon

  Cevap: D

 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimi olumsuz etkileyen faktörler arasındadır?

  A) Empati kurmak
  B) Göz teması kurmak
  C) Ben dili kullanmak
  D) Sen dili kullanmak

  Cevap: D

 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimi olumsuz etkiler?

  A) Konuşmayı el hareketleri ile desteklemek.
  B) Mimikleri kullanmak
  C) Kelimeleri kısaltarak kullanmak.
  D) Göz teması kullanmak ve geri bildirim almak.

  Cevap: C

 • 5) İletişimde sen dili ve ben dili olmak üzere iki çeşit vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi sen diline örnektir?

  A) Böyle yapınca ben çok üzülüyorum.
  B) Ödevlerini tamamlamaman beni çok üzdü.
  C) Sınavlara çalışmadığın için başarısız oluyorsun.
  D) Annenin sözünü dinlememen beni çok üzüyor.

  Cevap: C

 • 6) Karadeniz Bölgemize yaz aylarında fındık toplamak için çeşitli illerden fındık işçileri gelirler.
  Yukarıda öğretmenin sözünü ettiği göç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İç Göç
  B) Dış Göç
  C) Beyin Göçü
  D) Mevsimlik göç
  Cevap: D

 • 7) Aşağıda verilen illerden hangisinin nüfusu diğerlerine göre en azdır?

  A) Ağrı
  B) Gümüşhane
  C) Konya
  D) Kayseri

  Cevap: B

 • 8)

  Verilen şekilde aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir?

  A) Aileye hitap eden içerik
  B) Sadece anne ve babaya hitap eden içerik
  C) Yaşı 18'den fazla olanlara hitap eden içerik
  D) Uygunsuz içerik

  Cevap: A

 • 9) Bilim adamı,doktor,mühendis gibi yetişmiş insan gücünün gelişmiş ülkelere göç etmesi hangi olaya örnek olarak gösterilebilir?
  a)Beyin göçü
  b)İç göç
  c)Dış göç
  d)Nüfus artışı
  Cevap: A

 • 10) Bölgelerimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Güneydoğu Anadolu bölgesi diğer bölgelere göre en gelişmiş bölgedir.
  B) En fazla göçü Doğu Anadolu bölgesi vermektedir.
  C) Marmara Bölgesi sanayinin gelişmiş olduğu bölgedir.
  D) İç Anadolu bölgesi daha çok tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır.

  Cevap: A

 • 11) Devletimizin ekonomik imkânlarının yetersiz olması nedeniyle özellikle ilköğretime yöne­lik devlet-vatandaş iş birliğiyle çeşitli projeler yapılmaktadır
  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde eği­tim alanında gerçekleştirilen projelerden biri değildir?

  A) GAP Projesi
  B) Temel Eğitime Destek Projesi
  C) Haydi Kızlar Okula Kampanyası
  D) Eğitime 0 Destek Kampanyası
  Cevap: A

 • 12)
  I. Minber
  II. İrade-i Milliye
  III. Hakimiyet-i Milliye
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Atatürk tarafından çıkarılmıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 13) Gelişmiş olan bir ülke veya bölge için aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha az yer kaplamaktadır?

  A) Ticaret
  B) Tarım
  C) Sanayi
  D) Hizmet

  Cevap: B

 • 14) Neyi söylediğin kadar nasıl söylediğin de önemlidir”
  Aşağıdakilerden hangisi verilen sözü destekler niteliktedir?

  A) İnsanlar düşündüklerini doğru ifade etmelidir.
  B) İnsanlar arası ilişkilerde düşünceler önemli yer tutar.
  C) İnsanlar çok konuşarak düşüncelerini ifade edebilirler.
  D) İnsanlar her bildiklerini söylemelidirler.
  Cevap: A

 • 15) Ereğli ilçesinin Nüfusu: 159808
  Ereğli İlçesinin Yüzölçümü: 972
  Yukarıdaki verilen bilgilere göre Ereğli ilçesinin nüfus yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 164
  B)154
  C) 169
  D) 160
  Cevap:

 • 16) I.Kosova savaşında şehit düşen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Orhan Bey
  B) I. Murat
  C) II. Murat
  D) I. Mehmet

  Cevap: B

 • 17) T. C. Anayasası
  22. Madde; herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir.
  27. Madde; basın hürdür sansür edilemez.
  Anayasamızın yukarıdaki maddeleri aşağıdaki özgürlüklerimizden hangisinin güvence altına alındığının göstergesidir?

  a. Yerleşme
  b. Düşünce
  c. Seyahat
  d. Yaşama
  Cevap: B

 • 18) Aşağıdakilerden hangisi beyin göçüne örnektir?
  A)Bir mühendisin Adana’dan İstanbul’a göç etmesi
  B)Bir öğretmenin Kayseri’den Berlin’e göç etmesi
  C)Bir doktorun köyden şehre taşınması
  D)Bir işçinin Mersin’den Berlin’e göç etmesi
  Cevap: D

 • 19) Bir bölgede yerleşimi ve nüfusu etkileyen bir çok etmen bulunmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusu olumlu veya olumsuz yönde etkilemez?

  A) Yörenin iklimi
  B) Geçim kaynağı
  C) Yeraltı kaynakları
  D) Yerel saat farkı

  Cevap: D

 • 20) Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir
  Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması
  B) Halktan yüksek vergiler alması
  C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi
  D) Halka hoşgörülü davranması
  Cevap: B
 • Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.