...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Fetret dönemi sonucunda Osmanlı devletini yıkılmaktan kurtaran ve Osmanlı devletinin ikinci kurucusu ünvanını alan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mehmet Çelebi
  B) II. Murat
  C) Fatih Sultan Mehmet
  D) Musa Çelebi
  E) I. Murat

  Cevap: A

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde Eyalet askerlerinden biri değildir?

  A) Tımarlı sipahiler
  B) Yayalar ve müsellimler
  C) Akıncılar
  D) Azaplar
  E) Silahtar

  Cevap: E

 • 3) Osmanlı devletinde esnaflar haricinde büyük tüccarlarda bulunmaktadaydı.
  Bu tüccarlara hangi isim verilirdi?

  A) Gedik
  B) Lonca
  C) Hibre
  D) Bezirgan
  E) Eh-l Hirfet

  Cevap: D

 • 4) İlk Osmanlı derya beyi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karamürsel Alp
  B) Piri Reis
  C) 2.Murat
  D) Cezayiri Garp
  E) Barbaros Hayrettin Paşa

  Cevap: A

 • 5) Osmanlı devletinde kasaba ve şehirlerde zanaatkarların bir araya gelerek oluşturdukları birliğe ne ad verilir?

  A) Gedik
  B) Lonca
  C) Hibre
  D) Bezirgan
  E) Eh-l Hirfet

  Cevap: B

 • 6) Osmanlı devletinde ticaretin daha iyi yapılabilmesi için yollar üzerinde posta ve haberleşme hizmetleri sunmak için teşkilatlar yapılmıştır.
  Buna göre bu teşkilatlara verilen isim hangisidir?

  A) Menzil teşkilatı
  B) Haberleşme teşkilatı
  C) Vakıf teşkilatı
  D) Vergi teşkilatı
  E) Mülk teşkilatı

  Cevap: A

 • 7) Osmanlı devletinde mülkiyeti Müslümanlara ait olan topraklardan devlete ödenen vergi hangisidir?

  A) Haraç
  B) Öşür
  C) Ağnam
  D) Hirfet
  E) Hibre

  Cevap: B

 • 8) Osmanlı devletinde hayvanlar üzerinden alınan vergi hangisidir?

  A) Haraç
  B) Öşür
  C) Ağnam
  D) Hirfet
  E) Hibre

  Cevap: C

 • 9) Yeniçeri ocağı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) I. Murat zamanında kurulmuştur.
  B) Selçuklulardan ve Memlukluler'den örnek alınmıştır.
  C) Doğrudan padişaha bağlıdır.
  D) Sefer sırasında padişahı korumakla yükümlüdür.
  E) Askerler maaş almaz onun yerine toprak verilirdi.

  Cevap: E

 • 10) Gelirleri kale ve tersane giderleri için ayrılan toprak hangisidir?

  A) Öşri
  B) Yurtluk
  C) Ocaklık
  D) Dirlik
  E) Mukataa

  Cevap: C

 • 11)
  I. İnsanların medeni halleri
  II. Sağlık durumları
  III. Meslekleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Tahrir defterinde kayıt edilirdi?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: D

 • 12) Yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında değişen dirlik toprağı hangisidir?

  A) Has
  B) Zeamet
  C) Tımar
  D) Haraci
  E) Mukataa

  Cevap: B

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da toprak sisteminde Miri arazilerden biri değildir?

  A) Paşmaklık
  B) Malikane
  C) Yurtluk
  D) Ocaklık
  E) Haraci

  Cevap: E

 • 14) Osmanlı devletinde çırakların kalfalığa, kalfaların ustalığa yükselmesi sistemine ne denir?

  A) Gedik
  B) Lonca
  C) Hibre
  D) Bezirgan
  E) Eh-l Hirfet

  Cevap: A

 • 15) Osmanlıda gelirleri sadece hayır işleri ve sosyal hizmetlere ayrılan toprak hangisidir?

  A) Paşmaklık
  B) Malikane
  C) Miri arazi
  D) Vakıf arazi
  E) Mülk arazi

  Cevap: D
 • Tarih Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.