...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) İslam dinin özelliklerinden 4 tanesini aşağıya yazınız.

  *
  *
  *
  *


  Cevap: Evrenseldir. --- Kolaylık dinidir --- Tevhid dinidir --- Akla önem verir

 • 2) Allah’a olan sevgimizi ne şekillerde ifade edebiliriz?


  Cevap:

 • 3) Aşağıdaki cümlelere doğru olanlara (D),yanlış olanlara(Y) koyunuz.
  *** ( ) İslam günümüz için geçerlidir.
  *** ( ) Mümin kendisiyle dostluk kurulan kişidir.
  *** ( ) İslam’ın kuralları Hz Adem döneminden kıyamete kadar geçerlidir.
  *** ( ) İnsan islam’ı kabullenmeye yatkın olarak yaratılmamıştır.
  *** ( ) İlk insan olan Hz. Adem aynı zamanda ilk peygamberdir.
  Cevap: .

 • 4) İslam dinine inanan bireylere ne ad verilir?

  A) Müşrik
  B) Münafık
  C) Müslüman
  D) Bedevi

  Cevap: C

 • 5) Şahidim ki …………..’tan başka ilah yoktur.
  Ve yine şahidim ki……………..onun kulu elçisidir.

  Kelime-i şehadette boş bırakılan yerlere hangi iki kelime sırasıyla gelmelidir?

  a) Allah-Muhammed
  b) Muhammed-Allah
  c) Allah-Kuran
  d) Kuran-Muhammed
  Cevap: A

 • 6) İslam nedir? Kısaca açıklayınız.

  Cevap: Yüce Allah'ın Hz. Muhammed (s.a.v) aracılığıyla gönderdiği son ilahi dindir. Kelime anlamı olarak; teslimiyet, güvende olmak ve barış anlamına gelmektedir.

 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?

  A) Kelime-i Şehadet getirmek
  B) Hacca gitmek
  C) Kurban kesmek
  D) Oruç tutmak

  Cevap: C

 • 8) İslam dinin yer ve zaman kısıtlaması olmadan tüm zamanlara ve yerlere gönderilmesi hangi özelliği ile açıklanır?

  A) Kolaylık sağlaması
  B) Evrensel olması
  C) Sevgi dini olması
  D) Ahiret ve dünya dini olması


  Cevap: D

 • 9) Bir şeyin aslını bozarak orjinalliğini kaybetmesine neden olmasına denir?

  A) Fıtrat
  B) Tevhid
  C) Yozlaşma
  D) Tahrif

  Cevap: C

 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başın Y koyunuz.

  (...) İslam evrensel bir dindir.
  (...) Her insan bir yaratılış özelliğine sahiptir.
  (...) Allah nezdinde hak din İslam'dır.
  (...) İslam dini ahiret dinidir. Dünya ile ilgilenmez.
  (...) İslam dini savaşmayı emreder.
  (...) Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar.
  (...) Tüm peygamberler Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayı öğütler.
  (...) Peygamber efendimizin Suffe'yi kurması İslam dinin akla ve bilime verdiği önemi gösterir.
  (...) Allah'a iman imanın şartlarından en temel olanıdır.
  (...) İslam dini kolaylıklar yerine zorlukları seçer.


  Cevap: D -- D -- D -- Y -- Y -- D -- D -- D -- D -- Y

 • 11) Dostlarınızda bulunmasını istediğiniz özellikler nelerdir?

  Cevap:

 • 12) Allah (c.c) insanı onun emir ve yasaklarına uymaya yatkın bir şekilde yaratmasına .............. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) iman
  B) din
  C) fıtrat
  D) tevhid

  Cevap: C

 • 13) Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.
  * Taif
  * evrensel 
  * tevhid
  * Hüzün yılı
  * hicret
  * Namaz
  * iman
  * kolaylık
  * Hılfu'l Fudul
  * Kuba

  a.  Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesine ............. denir.
  b. ..................... peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu talip vefat etmiştir.
  c. İlk İslam mescidi ...................... mescididir.
  d. Peygamber efendimiz gençliğinde mazlumların hakkını korumak için ..................... teşkilatına üye olmuştur.
  e. ..................... şehrinde peygamber efendimiz taşlanarak hakaret ve işkence görmüştür.
  f. İslamın tüm insanlığa gönderilmesi onun ............... özelliğidir.
  g. İslam dininde Allah'ın bir ve tek olduğunu belirten özellik ............ 'dir.
  h. İslam dininde sürekli rahatsız olanların oruç tutmakla yükümlü olmamaları İslam'ın ................. dini olduğunu gösteriri.
  ı. İslam dinindeki tüm emir ve yasaklara inanmak ve İslam dinin getirdiği tüm sorumlulukları kabul etmek ...........'dır.
  i. İslam'ın şartlarından dinin direği olarak kabul edilen İslam şartı ................... 'dır.

  Cevap: a: hicret -- b: Hüzün yılı -- c: Kuba -- d: Hılfu'l Fudul -- e: Taif -- f: evrensel -- g: tevhid -- h: kolaylık -- ı: iman -- i: Namaz

 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) İslam dini kolaylık dinidir.
  B) İslam dini dünya ve ahiretin dengesini amaçlar
  C) İslam dinin tevhid inancı üzerinedir.
  D) İslam dininde hiç bir şekilde savaş hoş görülmemiştir.

  Cevap: D

 • 15) Bir müminin dinin emirlerini yerine getirmek için yaptığı davranışlar bütününe ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) amel
  B) fıtrat
  C) mabut
  D) din

  Cevap: A
 • Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.