Ehliyet (MTSK) Soruları 10 (2018 4 Ağustos - Trafik Levhaları ve Trafik kural ve cezaları)
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?  Cevap: A

 • 2) Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?


  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20

  Cevap: C

 • 3) Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

  A) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
  B) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
  C) Kaza yapma riskinin azalması
  D) Sürüş yeteneğinin artması

  Cevap: A

 • 4) Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öndeki aracın durması
  B) Öndeki aracın yavaşlaması
  C) Görüş mesafesinin kötü olması
  D) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması

  Cevap: D

 • 5) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


  A) Banketten gitmelidir.
  B) Aracının hızını artırmalıdır.
  C) Öndeki aracı geçmemelidir.
  D) Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.

  Cevap: C

 • 6) Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?


  Cevap: C

 • 7) Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır.
  Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

  A) dolaşım
  B) bilinç durumu
  C) solunum
  D) hava yolu açıklığı

  Cevap: B

 • 8) Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
  A) Ön lastiklerin birine
  B) Arka lastiklerin birine
  C) Çekici lastiklerin ikisine
  D) Çekici olmayan lastiklerin ikisine
  Cevap: C

 • 9) Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsüne yapmalıdır?


  A) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
  B) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
  C) Hızlanarak yoluna devam etmeli
  D) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı

  Cevap: B

 • 10) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

  Cevap: C

 • 11)
  I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
  II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
  III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
  Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.

  Cevap: B

 • 12) Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?


  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  Cevap: C

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

  Cevap: B

 • 14) Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
  A) Görüntü kirliliğini
  B) Gürültü kirliliğini
  C) Hava kirliliğini
  D) Su kirliliğini
  Cevap: C

 • 15) Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

  A) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
  B) Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir.
  C) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
  D) Sadece para cezası verilir.

  Cevap: A

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.