Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Sosyal Bilgiler Soruları 1 ( 2017-2018 AÖO 1.Dönem 1.Oturum 633)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kişinin doğuştan sahip olduğu haklar - - - - tarafından güvence altına alınmıştır.
  Cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
  A) yasalar
  B) hakimler
  C) sendikalar
  D) Birleşmiş Milletler
  Cevap: A
 • 2) Dünyamızı tam ortadan ikiye ayıran paralele ne ad verilir?
  A) Küre
  B) Geoide
  C) Meridyen
  D) Ekvator
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisini siyasi haritalardan öğrenemeyiz?
  A) Ülkeleri
  B) Kentleri
  C) Nehirleri
  D) Devlet sınırlarını
  Cevap: C
 • 4) Çatalhöyük’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Çorum il sınırları içerisindedir.
  B) 9000-10000 yıl öncesi döneme aittir.
  C) Anadolu’daki ilk yerleşmelerden biridir.
  D) Burada taş aletler ve obsidyen aynalar bulunmuştur.
  Cevap: A
 • 5) Gordion (Polatlı), aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin başkentidir?
  A) Urartu
  B) Frigya
  C) Hitit
  D) Lidya
  Cevap: B
 • 6) Kadeş Antlaşması hangi iki devlet arasında imzalanmıştır?
  A) Sümerler - Hititler
  B) Hititler - Mısırlılar
  C) İyonlar - Urartular
  D) Lidyalılar - Fenikeliler
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Babillerle ilgili değildir?
  A) MÖ 539’da yıkılmışlardır.
  B) Güneş saatini bulmuşlardır.
  C) Başkentleri Ninova’dır.
  D) Hammurabi Kanunlarını hazırlamışlardır.
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisinin, Karadenizin kuzeyinden batıya doğru hareketleri Kavimler Göçü’ne neden olmuştur?
  A) Harzemşahlar
  B) Uygurlar
  C) Ostrogotlar
  D) Hunlar
  Cevap: D
 • 9) Hz. Muhammed (sav) İslam devletinin temellerini nerede atmıştır?
  A) Medine
  B) Mekke
  C) Taif
  D) Şam
  Cevap: A
 • 10) Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap hâline getirilmiştir?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Osman
  C) Hz. Ebu Bekir
  D) Hz. Ömer
  Cevap: B
 • 11) Müslüman Türk hükümdarları içinde sultan unvanını ilk o kullanmıştır. Yaptığı seferlerle Hindistan’da İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır. Firdevsî, ünlü Şehname’sini O’na takdim etmiştir.
  Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ertuğrul Gazi
  B) Kutluk Kağan
  C) Gazneli Mahmut
  D) Alparslan
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk devletlerinde görülen eğitim kurumudur?
  A) Türbe
  B) Medrese
  C) Kümbet
  D) Saray
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdaki eserlerden hangisi Karahanlılar dönemine aittir?
  A) Ayşe Bibi Türbesi
  B) Sultan Sencer Türbesi
  C) Damgan Minaresi
  D) Isfahan Mescid-i Cuma’sı
  Cevap: A
 • 14) Sıcak iklim bitkisidir. Dokuma sanayisinin temel hammaddesidir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak üretilir.
  Özellikleri verilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pamuk
  B) Tütün
  C) Mısır
  D) Fındık
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi “Dünyanın akciğerleri” olarak adlandırılır?
  A) Dağlar
  B) Nehirler
  C) Barajlar
  D) Ormanlar
  Cevap: D
 • 16) Dünyada nüfus dağılışını etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İklim
  B) Toprak
  C) Yüzey şekilleri
  D) Su kaynakları
  Cevap: A
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerden biri değildir?
  A) Bor
  B) Ayakkabı
  C) Petrol
  D) Çimento
  Cevap: C
 • 18) Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim şekline ne ad verilir?
  A) Monarşi
  B) Teokrasi
  C) Oligarşi
  D) Cumhuriyet
  Cevap: D
 • 19)  Bilim - - - - ile, teknoloji - - - - ile elde edilir.
  Cümlede boş bırakılan yerlerin aşağıdakiler den hangisiyle tamamlanması uygun olur?
  A) bilim - eğitim
  B) düşünce - teknoloji
  C) eğitim - bilim
  D) eğitim - çalışma
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
aoo Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Sınav test Orta 2018-08-10
AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Sosyal Bilgiler Soruları 1 ( 2017-2018 AÖO 1.Dönem 1.Oturum 633)