AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Sosyal Bilgiler Soruları 1 ( 2017-2018 AÖO 1.Dönem 1.Oturum 633)
 • 1) Dünyamızı tam ortadan ikiye ayıran paralele ne ad verilir?

  A) Küre
  B) Geoide
  C) Meridyen
  D) Ekvator

  Cevap: D

 • 2) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Babillerle ilgili değildir?

  A) MÖ 539’da yıkılmışlardır.
  B) Güneş saatini bulmuşlardır.
  C) Başkentleri Ninova’dır.
  D) Hammurabi Kanunlarını hazırlamışlardır.

  Cevap: C

 • 3) Dünyada nüfus dağılışını etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İklim
  B) Toprak
  C) Yüzey şekilleri
  D) Su kaynakları

  Cevap: A

 • 4)  Bilim - - - - ile, teknoloji - - - - ile elde edilir.
  Cümlede boş bırakılan yerlerin aşağıdakiler den hangisiyle tamamlanması uygun olur?

  A) bilim - eğitim
  B) düşünce - teknoloji
  C) eğitim - bilim
  D) eğitim - çalışma

  Cevap: B

 • 5) Kadeş Antlaşması hangi iki devlet arasında imzalanmıştır?

  A) Sümerler - Hititler
  B) Hititler - Mısırlılar
  C) İyonlar - Urartular
  D) Lidyalılar - Fenikeliler

  Cevap: B

 • 6) Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap hâline getirilmiştir?

  A) Hz. Ali
  B) Hz. Osman
  C) Hz. Ebu Bekir
  D) Hz. Ömer

  Cevap: B

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi “Dünyanın akciğerleri” olarak adlandırılır?

  A) Dağlar
  B) Nehirler
  C) Barajlar
  D) Ormanlar

  Cevap: D

 • 8) Sıcak iklim bitkisidir. Dokuma sanayisinin temel hammaddesidir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak üretilir.
  Özellikleri verilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pamuk
  B) Tütün
  C) Mısır
  D) Fındık

  Cevap: A

 • 9) Hz. Muhammed (sav) İslam devletinin temellerini nerede atmıştır?

  A) Medine
  B) Mekke
  C) Taif
  D) Şam

  Cevap: A

 • 10) Müslüman Türk hükümdarları içinde sultan unvanını ilk o kullanmıştır. Yaptığı seferlerle Hindistan’da İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır. Firdevsî, ünlü Şehname’sini O’na takdim etmiştir.
  Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ertuğrul Gazi
  B) Kutluk Kağan
  C) Gazneli Mahmut
  D) Alparslan

  Cevap: B

 • 11) Aşağıdakilerden hangisinin, Karadenizin kuzeyinden batıya doğru hareketleri Kavimler Göçü’ne neden olmuştur?

  A) Harzemşahlar
  B) Uygurlar
  C) Ostrogotlar
  D) Hunlar

  Cevap: D

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk devletlerinde görülen eğitim kurumudur?

  A) Türbe
  B) Medrese
  C) Kümbet
  D) Saray

  Cevap: C

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerden biri değildir?

  A) Bor
  B) Ayakkabı
  C) Petrol
  D) Çimento

  Cevap: C

 • 14) Aşağıdakilerden hangisini siyasi haritalardan öğrenemeyiz?

  A) Ülkeleri
  B) Kentleri
  C) Nehirleri
  D) Devlet sınırlarını

  Cevap: C

 • 15) Gordion (Polatlı), aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin başkentidir?

  A) Urartu
  B) Frigya
  C) Hitit
  D) Lidya

  Cevap: B

 • 16) Kişinin doğuştan sahip olduğu haklar - - - - tarafından güvence altına alınmıştır.
  Cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

  A) yasalar
  B) hakimler
  C) sendikalar
  D) Birleşmiş Milletler

  Cevap: A

 • 17) Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim şekline ne ad verilir?

  A) Monarşi
  B) Teokrasi
  C) Oligarşi
  D) Cumhuriyet

  Cevap: D

 • 18) Aşağıdaki eserlerden hangisi Karahanlılar dönemine aittir?

  A) Ayşe Bibi Türbesi
  B) Sultan Sencer Türbesi
  C) Damgan Minaresi
  D) Isfahan Mescid-i Cuma’sı

  Cevap: A

 • 19) Çatalhöyük’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Çorum il sınırları içerisindedir.
  B) 9000-10000 yıl öncesi döneme aittir.
  C) Anadolu’daki ilk yerleşmelerden biridir.
  D) Burada taş aletler ve obsidyen aynalar bulunmuştur.

  Cevap: A

 • 20)

  Cevap:

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.