...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen kutsal kitapları indirilmiş olduğu  Peygamberle eşleştiriniz.
  a. Zebur
  b. Tevrat
  c. Kur'an
  d. İncil
  [...] Hz. Muhammed
  [...] Hz. Musa
  [...] Hz. İsa
  [...] Hz. Davud
  Cevap: c -- b -- d -- a
 • 2) Meleklerin özelliklerinden beş tanesini aşağıya yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Yiyip içmezler -- Cinsiyetleri yoktur -- İsyan etmezler -- Gece gündüz Allah'ı anarlar --- Görünmezler
 • 3) İslamın temel inanç şartları olan imanın şartlarını aşağıya yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Allah'a İman -- Meleklere İman -- Peygamberlere İman -- Kitaplara İman -- Kaza ve kadere İman -- Ahiret gününe İman
 • 4) Aşağıda verilmiş Amentü suresinin Türkçe anlamın aşağıya yazınız.
  “Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve resûluhu.”  Cevap: Allah’a (c.c), meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan (c.c.) olduğu- na inandım. Ölümden sonra diriliş haktır. Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in (s.a.v) O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim
 • 5) Münafık ve nifak kavramlarını kısaca açıklayınız.
  Münafık:

  Nifak:

  Cevap: Münafık: İslamda inanılması gereken şartlara kalbi ile inanamayan ancak söz ve davranışları ile inanmış gibi görünen kişidir. --- Nifak: Müslüman gibi görünmesine rağmen kalben inanmama eylemine denir.
 • 6) Bir müminin imanının geçerli olması için gerekli şartlardan beş tanesini yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *

  Cevap: İman ümitsizlik halinde olmamalıdır. --- İman şüphe barındırmamalıdır. --- Dinde farz veya haram olan hükümleri tamamen kabul etmelidir. --- İman sadece sözde olmamalı, davranışlarla da tasdiklenmelidir.
 • 7) Aşağıda verilen kavramların tanımlarını yanlarına yapınız.
  İcmali İman:

  Tafsili İman:


  Cevap: İcmali İman: Özet bir şekilde imanın şartlarını kabul edip detaya inmemektir. --- Tafsili iman: İmanın şartlarının yanında Peygamber efendimizin getirdiği dine ait tüm olgulara iman etmek demektir.
 • 8) Ahad hadis nedir? Kısaca açıklayınız?


  Cevap: Bir veya birkaç kişinin naklettiği haber, hadis, Haber-i vahid'tir. Mütevatir olmayan tüm hadisler için kullanılır. Kesin bilgi ifade etmez.
 • 9) Mütevatir hadislerle ilgili kısaca bilgi veriniz.


  Cevap: Sahabeden itibaren korunarak iletilen hadislerdir. İslam dininde kesinlikle doğruluğuna inanılması gerekmektedir. Reddeden kişi İslam ile bağlantısı kesilir.
 • 10) Altı çeşit hadis vardır. Bu hadisleri aşağıya yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Meşhur hadis -- Mütevatir Hadis -- Ahad Hadis -- Sahih Hadis -- Hasen Hadis -- Zayıf Hadis
Yorum Yap
Gönder