Ehliyet (MTSK) Soruları 9 (2018 4 Ağustos - İlk yardım ve trafik ahlakı)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve
  buralara yaklaşırken
  Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 2)
  I. Kazazedenin tedavi edilmesi
  II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
  III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
  Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: B
 • 3) Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
  A) Koma
  B) Tam tıkanma
  C) Kısmi tıkanma
  D) Solunum durması
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
  A) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
  B) Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi
  C) Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi
  D) Boğucu sargı (turnike) uygulanması
  Cevap: A
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
  A) İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
  B) İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
  C) Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
  D) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
  Cevap: D
 • 6)  Cevap: B
 • 7) Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
  A) Trafik suçu
  B) Trafik kusuru
  C) Trafik terörü
  D) Trafikten men
  Cevap: D
 • 8)

  Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  A) Banketten gitmeli
  B) Takip mesafesini artırmalı
  C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
  D) Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı
  Cevap: B
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
  A) Telaşlı ve tedirgin olması
  B) İletişim becerilerinin zayıf olması
  C) Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
  D) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
  Cevap: D
 • 10)
  I. El freninin çekilmesi
  II. Kontağın kapatılması
  III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
  Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
  A) Yalnız I.
  B) I ve II.
  C) II ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: C
 • 11)
  • Bir el alına yerleştirilir.
  • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
  • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
  Uygulama basamakları verilen ve kazaze denin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şok pozisyonu
  B) Yarı oturuş pozisyonu
  C) Baş geri-çene yukarı pozisyonu
  D) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
  A) Kan şekeri düştüğünde
  B) Tam tıkanma yaşadığında
  C) Kanaması olduğunda
  D) Kalbi durduğunda
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
  A) Kanamanın sızıntı şeklinde olması
  B) Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması
  C) Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
  D) Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
  A) Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
  B) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
  C) Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
  D) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
  A) Bilinç kontrolünün yapılması
  B) Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
  C) Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
  D) Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
  Cevap: C
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
  A) Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
  B) Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
  C) Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması
  D) Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi
  Cevap: D
 • 17) Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
  A) Koma
  B) Bayılma
  C) Sara krizi
  D) Ateşli havale
  Cevap: B
 • 18) Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıda kilerden hangisidir?
  A) Rentek manevrası
  B) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
  C) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
  D) Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
  Cevap: A
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
  A) Sağlık Bakanlığı
  B) Millî Eğitim Bakanlığı
  C) Emniyet Genel Müdürlüğü
  D) Karayolları Genel Müdürlüğü
  Cevap: D
 • 20) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının  yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne  ad verilir?
  A) Garaj
  B) Durak
  C) Otopark
  D) Park yeri
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder