...................... OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Kur’an-ı Kerim DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Hz. Lokman kıssasından yola çıkarak aşağıda verilen öğütlerden hangisi ilim ile ilgilidir?

  A) Ey oğul! İnsan fakir de olsa ilim ve hikmetiyle hükümdarların meclisinde yer alır.
  B) "Oğlum, namazını dos doğru kıl. İyiliği tavsiye et, kötülükten sakındır. Başına gelene sabret. Şüphesiz ki bunlar uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir.
  C) 'Oğlum (ey oğul!) Allah'a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür.
  D) "Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse, Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki, Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir, O her şeyden hakkıyla haberdardır.

  Cevap: A

 • 2) Sağlığın şükrü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sağlıklı iken sağlığın değerini bilmeyi gerektirir.
  B) Sağlığa zararlı şeylerden uzak durmayı gerektirir.
  C) Sağlığımız için Allah'a şükretmeyi gerektirir.
  D) Her gün düzenli spor yapmayı gerektirir.

  Cevap: D

 • 3) “Ey önderler! Onlar gelip teslim olmadan önce sizin hanginiz kraliçenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit dedi ki: Ben, onu sana sen makamından kalkıncaya kadar getiririm. Bana güvenebilirsin, benim buna gerçekten gücüm yeter. O Kitap’tan bir bilgiye sahip olan kişi de: Ben onu sana gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm dedi ve getirdi..."
  Ayetinde bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Süleyman
  B) Hz. Musa
  C) Hz. İsa
  D) Hz. Muhammed

  Cevap: A

 • 4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kur’an’da geçen İnsan sınıflamalarından değildir ?
  a) Mü’minler-Münafıklar
  b) Kafirler – Münafıklar
  c) Yaratılmışlar-Varlıklar
  d) İnkarcılar-İnananlar
  Cevap: C

 • 5) Kur'an-ı Kerimde gerek peygamberler hakkında gerekse başka zatlar hakkında kısa bilgiler vererek bizlere öğüt veren yaşanmış olayları konu alan bölümlere ne denir?

  A) Kıssa
  B) Öğüt
  C) Destan
  D) Hadis

  Cevap: A

 • 6) “İlmin şükrü” aşağıda verilenlerden hangisi değildir?
  A. Kur’an öğretmek
  B. İnsanları bilgilendirmek
  C. Öğrenci yetiştirmek
  D. Bilgisini kendine saklamak
  Cevap: D

 • 7)
  * İlmi öğrenmek
  * Başkalarına ilim öğretmek
  * Öğrenilen ilim ile amel etmek
  Yukarıda özellikleri verilen şükür hangisidir?

  A) Bilginin şükrü
  B) İlmin şükrü
  C) Sağlığın şükrü
  D) Kitabın şükrü

  Cevap: B

 • 8)
  I. Malın zekatını vermek
  II. Muhtaç insanlara yardım etmek
  III. Fazla maldan dolayı yoldan sapmamak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri servetin şükrü olarak kabul edilir?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I ve II

  Cevap: A

 • 9)
  I. Yazılış dili Arapça'dır.
  II. Tüm kainata indirilmiştir.
  III. 2000 yıllık süresi vardır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kur'an-ı Kerim için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I ve II

  Cevap: D

 • 10) Aşağıdakilerden hangisine Kur'an-ı Kerim'den ulaşamayız?

  A) Dinimizin şartlarına
  B) İmanın gerektirdiği şartlara
  C) Yapmakla yükümlü olduğumuz ibadetlerin tümünün nasıl yapıldığına
  D) Önceden gönderilmiş peygamberlerden bazılarının hayatlarına

  Cevap: C

 • 11) İslam dinin temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sünnet
  B) Kur'an-ı Kerim
  C) Hadis
  D) İncil

  Cevap: B

 • 12) Allah katında en çok sevilen ve Davudi Orucu olarak ta bilinen oruç tutma şekli hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  A) Bir gün oruç tutup bir gün tutmamak.
  B) Bir hafta oruç tutup bir hafta tutmamak.
  C) Bir ay oruç tutup bir ay tutmamak.
  D) Senede bir ay oruç tutmak.

  Cevap: A

 • 13)
  I. İnancımızın gerektirdiği esasları
  II. Toplum ve insan ahlakını
  III. Yaratıcımız hakkında bilgileri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliriz?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 14) Kur’an’a göre İnsanlar İnanç bakımından Mü’minler dışında üç sınıfa ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir
  A)Müşrikler
  B)Münafıklar
  C)Kafirler
  D)Mecusiler
  Cevap: D

 • 15) Kur'an-ı Kerim'de oğluna verdiği öğütlerle tanınan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. İbrahim
  B) Hz. İsmail
  C) Hz. Lokman
  D) Hz. İsa

  Cevap: C
 • Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.