...................... OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Türkçe DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin hece sayısı daha fazladır?

  A) Akşama kadar sokaktaydı.
  B) Dün pazara gittik.
  C) Okullar bir hafta sonra tatil olacak.

  Cevap: C

 • 2) Dolmuşçu kelimesinin hece sayısı aşağıdakilerden hangisi ile aynıdır?

  A) Kapıcı
  B) Kilim
  C) Kırgın

  Cevap: A

 • 3) Aşağıda verilen cümlelerin sonuna getirilen noktalama işaretlerinden hangisi yanlıştır?

  A) Eve geç kaldım?
  B) Sen de gelecek misin?
  C) Sabah çok gürültü oldu.

  Cevap: A

 • 4) Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış olarak ayrılmıştır?

  A) Öğ-ret-men
  B) İ-da-re
  C) tel-e-fon

  Cevap: C

 • 5) Eren eve gitti.
  Cümlesi kaç heceden oluşmaktadır?

  A) 5
  B) 6
  C) 7

  Cevap: B

 • 6)
  I. Sepet
  II. Sessizce
  III. Askılık
  Yukarıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha azdır?

  A) I
  B) II
  C) III

  Cevap: A

 • 7) Dondurma sözcüğü kaç heceden oluşmaktadır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3

  Cevap: C

 • 8) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi bir heceden oluşmaktadır?

  A) Acı
  B) Kask
  C) Bıçak

  Cevap: B

 • 9) Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?

  A) Ödevlerini tamamla ( )
  B) Kaç saat sonra gelirsin ( )
  C) Gece geç uyudum ( )

  Cevap: B

 • 10) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır?

  A) Samanlık
  B) Gözlükçülük
  C) Akıllı

  Cevap: B

 • 11) Aşağıda verilen cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

  a. Kalemtıraşını ödün alabilir miyim ( )
  b. Bugün beden eğitimi dersimiz var ( )
  c. Aslı kiminle konuşuyor ( )
  d. Öğretmene soru mu soracaksın ( )

  Cevap: a: ( ? ) -- b: ( . ) -- c: ( ? ) -- d: ( ? )

 • 12) Balıkçılık sözcüğü kaç heceden oluşmaktadır?

  A) 4
  B) 3
  C) 2

  Cevap: A

 • 13) Her sabah dişlerimi fırçalarım.
  Yukarıdaki cümlede tek hece olan sözcük hangisidir?

  A) Sabah
  B) Dişlerimi
  C) Her

  Cevap: C

 • 14) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin harf sayısı daha fazladır?

  A) yumurta
  B) ekmek
  C) sahanlık

  Cevap: C

 • 15) Camcılık sözcüğünün hecelere ayrılması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Cam-cı-lık
  B) Camc-ı-lık
  C) Ca-mcı-lık

  Cevap: A
 • Türkçe Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.