...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Türkçe 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Dondurma sözcüğü kaç heceden oluşmaktadır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  Cevap: C
 • 2) Balıkçılık sözcüğü kaç heceden oluşmaktadır?
  A) 4
  B) 3
  C) 2
  Cevap: A
 • 3)
  I. Sepet
  II. Sessizce
  III. Askılık
  Yukarıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha azdır?
  A) I
  B) II
  C) III
  Cevap: A
 • 4) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır?
  A) Samanlık
  B) Gözlükçülük
  C) Akıllı
  Cevap: B
 • 5) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi bir heceden oluşmaktadır?
  A) Acı
  B) Kask
  C) Bıçak
  Cevap: B
 • 6) Her sabah dişlerimi fırçalarım.
  Yukarıdaki cümlede tek hece olan sözcük hangisidir?
  A) Sabah
  B) Dişlerimi
  C) Her
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış olarak ayrılmıştır?
  A) Öğ-ret-men
  B) İ-da-re
  C) tel-e-fon
  Cevap: C
 • 8) Camcılık sözcüğünün hecelere ayrılması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Cam-cı-lık
  B) Camc-ı-lık
  C) Ca-mcı-lık
  Cevap: A
 • 9) Eren eve gitti.
  Cümlesi kaç heceden oluşmaktadır?
  A) 5
  B) 6
  C) 7
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin hece sayısı daha fazladır?
  A) Akşama kadar sokaktaydı.
  B) Dün pazara gittik.
  C) Okullar bir hafta sonra tatil olacak.
  Cevap: C
 • 11) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin harf sayısı daha fazladır?
  A) yumurta
  B) ekmek
  C) sahanlık
  Cevap: C
 • 12) Aşağıda verilen cümlelerin sonuna getirilen noktalama işaretlerinden hangisi yanlıştır?
  A) Eve geç kaldım?
  B) Sen de gelecek misin?
  C) Sabah çok gürültü oldu.
  Cevap: A
 • 13) Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?
  A) Ödevlerini tamamla ( )
  B) Kaç saat sonra gelirsin ( )
  C) Gece geç uyudum ( )
  Cevap: B
 • 14) Aşağıda verilen cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini getiriniz.
  a. Kalemtıraşını ödün alabilir miyim ( )
  b. Bugün beden eğitimi dersimiz var ( )
  c. Aslı kiminle konuşuyor ( )
  d. Öğretmene soru mu soracaksın ( )
  Cevap: a: ( ? ) -- b: ( . ) -- c: ( ? ) -- d: ( ? )
 • 15) Dolmuşçu kelimesinin hece sayısı aşağıdakilerden hangisi ile aynıdır?
  A) Kapıcı
  B) Kilim
  C) Kırgın
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder