AÖL Sağlık Bilgisi Soruları 2(2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 483)
 • 1) Gingivitiste enfeksiyon, diş çevresi destek dokularından hangisini etkiler?

  A) Diş etini
  B) Diş kökünü
  C) Diş minesini
  D) Çene kemiğini

  Cevap: A

 • 2) Düzenli fiziksel aktivite;
  I. Koroner kalp hastalığı ve inme riskini artırır,
  II. İnsülin aktivitesinin kontrolüne ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
  Yukarıda fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkileri ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

  A) I. doğru, II. yanlış
  B) I. yanlış, II. doğru
  C) Her ikisi de doğru
  D) Her ikisi de yanlış

  Cevap: B

 • 3) “Tek bir olaydan hareketle, bütüne yönelik olumsuz düşünceler geliştirilmemelidir. Sınavım kötü geçti, ben bu sene sınıfı geçemeyeceğim gibi. Oysa bu sınavım kötü geçti ama diğer sınavlara daha iyi hazırlanabilirim tarzı düşünce daha yapıcıdır. Kişinin kendi kendine yaptığı bu tarz olumsuz düşünceler zaman geçtikçe otomatikleşir ve olumlu bir içerikle kolaylıkla yer değiştirmez.”
  Yukarıdaki açıklama stresle başa çıkmada kullanılan etkili yöntemlerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Fiziksel aktivite
  B) Gevşeme egzersizleri
  C) Sosyal etkinlikleri geliştirme
  D) Aşırı genellemelerden kaçınma

  Cevap: D

 • 4)
  • Kan basıncı yükselir.
  • Kalp esnekliğini kaybeder ve atışı yavaşlar.
  • Kalp kapakçıklarında bozulma ortaya çıkar.
  Yukarıda yaşlılık döneminde görülen özelliklere ait verilenler vücudun hangi sisteminde ortaya çıkan değişiklikten kaynaklanır?

  A) Dolaşım
  B) Solunum
  C) İskelet
  D) Sindirim

  Cevap: A

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı hizmetlerinin üçüncül düzeyde koruma ilkelerindendir?

  A) İlaç kullanımının takip edilmesi
  B) Klinikte yatan hastanın bakım ve tedavisinin sağlanması
  C) Ruhsal sorunlarda uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi
  verilmesi
  D) Sosyal destek gruplarının oluşturulması ve toplum kaynaklarıyla iş birliğine gidilmesi

  Cevap: D

 • 6) Bir yıldaki canlı doğum sayısından, o yıl içindeki ölüm sayısının çıkarılarak o toplumun yıl ortası nüfusuna bölünüp bin ile çarpılmasıyla bulunur.
  Yukarıdaki açıklama toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesinde yararlanılan ölçütlerden hangisine aittir?

  A) Ana ölüm hızı
  B) Nüfus artış hızı
  C) Bebek ölüm hızı
  D) Kaba doğum hızı

  Cevap: B

 • 7) Daha çok çocuklar ve yaşlıların maruz kaldığı istismar türüdür. Kişinin sosyal ve maddi ihtiyaçlarını gidermeme, bunları sağlamada - - - - göstermektir.
  Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere, aile içerisinde şiddet davranışlarından hangisi yazılmalıdır?

  A) ihmal
  B) cinsel şiddet
  C) fiziksel şiddet
  D) duygusal istismar

  Cevap: A

 • 8) Ayak sağlığı ve temizliği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

  A) Ayaklar ve eller aynı havlu ile kurulanmalıdır.
  B) Kullanılan çoraplar sentetik kumaştan olmalıdır.
  C) Mantar enfeksiyonlarının oluşmaması için parmak araları iyice
  kurutulmalıdır.
  D) Ayak iskelet yapısının bozulmaması için sivri burunlu dar ayakkabılar alınmalıdır.

  Cevap: C

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin beyin ve merkezî sinir sistemine etkilerindendir?

  A) Gastrit
  B) Kangren
  C) Öksürük
  D) Hezeyan

  Cevap: D

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?

  A) Erken tanı
  B) Bağışıklama
  C) Rehabilitasyon
  D) Aile planlaması

  Cevap: C

 • 11)
  • Sosyal içme evresi olarak bilinir.
  • Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar.
  Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir?

  A) Birinci
  B) Üçüncü
  C) İkinci
  D) Dördüncü

  Cevap: A

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi 6 - 12 yaş döneminin özelliklerindendir?

  A) Kendilerine ve büyüyen organlarına karşı olumsuz tavır takınırlar.
  B) Davranışlarının sorumluluğunu yüklenmekten kaçınırlar.
  C) Somuttan soyuta doğru düşünme yeteneği kazanırlar.
  D) Fiziksel özellikleriyle en çok ilgilendikleri dönemdir.

  Cevap: C

 • 13)
  I. Damarları tıkaması
  II. Kanı pıhtılaştırması
  III. Solunum yolu hastalıklarını önlemesi
  Yukarıdakilerden hangileri sigaranın temel zararlarındandır?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.

  Cevap: C

 • 14) Arama, yutma, moro, babinski, yakalama, adım atma gibi reflekslerin görülmesinin beklenildiği büyüme ve gelişme dönemi hangisidir?

  A) Bebeklik
  B) Çocukluk
  C) Ergenlik
  D) Yetişkinlik

  Cevap: A

 • 15) Kişinin maddeyi keyif verici etkisine bağlı olarak alma arzusu, bu arzunun zamanla irade dışına çıkması ve maddeyi sürekli alma isteğine ne ad verilir?

  A) Yoksunluk sendromu
  B) Tolerans gelişimi
  C) Pasif içicilik
  D) Bağımlılık

  Cevap: D

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden biri değildir?

  A) Yaş
  B) Aile
  C) Meslek
  D) Cinsiyet

  Cevap: B

 • 17)
  I. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
  II. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı
  III. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı
  Yukarıdakilerden hangileri herhangi bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin sahip olduğu haklardandır?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.

  Cevap: D

 • 18)  “Yiyeceklerimiz, içerdikleri besin ögelerinin yoğunluğu açısından 5 grupta toplanır. 1. gruptaki besinler; protein, demir, çinko ve B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca bu besinler enerji de verir. Bir günde, bu grup besinlerin bir veya birkaçından karışık olarak 2-3 porsiyon yenmelidir. Fazla tüketildiğinde yüksek kolesterol, gut, hipertansiyon vb. sağlık sorunları ortaya çıkabilir.”
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1. grupta yer alan besin ögelerindendir?

  A) Et
  B) Yoğurt
  C) Sebze
  D) Makarna

  Cevap: A

 • 19) Okul çağındaki çocukların beslenmesi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Ders çalışırken açlık hissedildiğinde tüketilen besinlere dikkat
  edilmelidir.
  B) Güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltı ile başlanmalıdır.
  C) Genel kullanıma açık çeşmelerden su içilmesi sağlanmalıdır.
  D) Tüketilecek besinler 3 ana, 2 ara öğünde alınmalıdır.

  Cevap: C

 • 20)

  Cevap:

 AÖL Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Benzer Sınavlar


AÖL Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Soruları 3 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 492)

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.