AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Fen Bilimleri Soruları 1 ( 2017-2018 AÖO 1.Dönem 1.Oturum 552)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ay’da rüzgâr ve yağmur gibi hava olayları görülmez.
  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yüzeyinin toz tabakası ile kaplı olması
  B) Yüzeyinde vadi ve yüksek dağların olması
  C) Atmosferinin çok ince bir tabaka hâlinde olması
  D) Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok olması
  Cevap: C
 • 2) Şekilde Ay’ın evreleri verilmiştir.

  I numara ile gösterilen konumda Ay hangi evresindedir?
  A) İlk dördün
  B) Son dördün
  C) Hilal
  D) Dolunay
  Cevap: D
 • 3)
  I. Yerleşim yerleri akarsu ve dere yataklarına yapılmalı
  II. Çevredeki yeşil alanlar artırılmalı
  III. Eğimli yamaçlara teraslama ve ağaçlandırma yapılmalı
  Sel tehlikesi olan bir bölgede yukarıdakilerden hangileri sel öncesinde alınacak önlemlerdendir?
  A) Yalnız I.
  B) I ve II.
  C) II ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: C
 • 4) Özdeş oyuncak arabalar aynı yükseklikteki beton duvarlar üzerinde durmaktadır. Arabalar aynı kuvvetle itildiğinde son durumları şekildeki gibi oluyor.

  Bu olayda sürtünme kuvvetinin aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğu gözlenmiştir?
  A) Yüzeyin cinsine
  B) Yüzeyin büyüklüğüne
  C) Cismin süratine
  D) Cismin ağırlığına
  Cevap: A
 • 5) Kutu içindeki bir yüzeye paralel olarak gönderilen ışık ışınlarının farklı yönlerde yansıması verilmiştir.

  Buna göre kutu içindeki yüzey aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) Kumaş
  B) Düz ayna
  C) Fon kartonu
  D) Buruşuk alüminyum folyo
  Cevap: A
 • 6) Tabloda numaralandırılmış kutucuklarda çeşitli maddeler verilmiştir.

  Bu maddelerden hangileri opak (saydam olmayan) maddedir?
  A) 1 ve 5
  B) 2 ve 4
  C) 1, 3 ve 5
  D) 3, 5 ve 6
  Cevap: B
 • 7) Şekilde ışık kaynağı önüne konulan topun gölgesi ekran üzerinde oluşturulmuştur.

  El feneri ve perdenin yeri değiştirilmeden top hangi noktaya konulursa gölge boyu en küçük olur?
  A) K
  B) L
  C) M
  D) N
  Cevap: D
 • 8)


  Cevap: A
 • 9) Aşağıdaki devrelerden hangisindeki ampul ışık verir?

  Cevap: C
 • 10) Aşağıda erime sıcaklıkları verilen maddelerden hangisi 500 °C’ta sıvı hâldedir?

  Cevap: D
 • 11) Buharlaşma olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Sıvının her yerinde olur.
  B) Her sıcaklıkta gerçekleşir.
  C) Madde dışarıya ısı verir.
  D) Sıcaklık arttıkça buharlaşma azalır.
  Cevap: B
 • 12) Saf katı bir maddenin ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği verilmiştir.

  Grafiğe göre bu madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) 4. dakikada katı hâldedir.
  B) 6. dakikada erimeye başlamıştır.
  C) Erime sıcaklığı 30 °C’tur.
  D) 10. dakikada tamamen gaz hâlindedir.
  Cevap: D
 • 13) Aynı maddeden yapılmış, sıcaklıkları farklı K ve L cisimleri şekildeki gibi temas ettiriliyor.

  Bir süre bekletilen bu cisimlerle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi söylenemez?
  A) Aralarında ısı alışverişi gerçekleşir.
  B) Isı akışı K’den L’ye doğrudur.
  C) Sıcaklıkları eşitlendikten sonra ısı aktarımı devam eder.
  D) Sıcaklıklar eşitlenene kadar K’nin sıcaklığı azalırken L’nin artar.
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi maddenin büzülmesi olayına örnek olarak verilebilir?
  A) Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkması
  B) Şişirilmiş balonun hacminin soğuk ortamda azalması
  C) Sıcak su içinde bekletilen kavanoz kapağını kolayca açılması
  D) Ortam sıcaklığı arttıkça termometredeki civa seviyesinin yükselmesi
  Cevap: B
 • 15) Şeffaf poşet içinde bir süre bekletilen ekmeğin üzerinin yeşil-gri pamuksu bir yapıyla kaplandığı görülüyor.
  Ekmek üzerinde oluşan bu yapıya neden olan canlı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Küf mantarı
  B) Amip
  C) Öglena<
  D) Terliksi hayvan
  Cevap: A
 • 16) Kartta bir bitkinin bazı özellikleri verilmiştir.

  Bu bitki aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Papatya
  B) Su yosunu
  C) Leylak
  D) Elma ağacı
  Cevap: B
 • 17)
  * Omurgaya sahiptir.
  * Yumurta ile ürer.
  * Vücudu tüylerle kaplıdır.
  Özellikleri verilen hayvan aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Tavuk
  B) Arı
  C) Timsah
  D) Alabalık
  Cevap: A
 • 18) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ülkemizdeki biyoçeşitliliği tehdit eder?
  A) Sulak alanların kurutulması
  B) Organik tarımın tercih edilmesi
  C) Doğal yaşam alanlarının korunması
  D) Tarım ilaçlarının kullanımı konusunda insanların bilinçlendirilmesi
  Cevap: A
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşıalınacak önlemlerden değildir?
  A) Nükleer atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde depolanması
  B) Fabrika bacalarından çıkan gazlar için filtrekullanılması
  C) Sanayi tesislerinden çıkan atık suların denize bırakılması
  D) Doğal bitki örtüsünün korunması
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder