...................... OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?

  A) Allah'ın varlığına inanmak
  B) Peygamberlere inanmak
  C) Oruç tutmak
  D) Ahirete inanmak

  Cevap: C

 • 2) Aşağıda verilen Allah'ın sıfatları eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) İlim -- Subuti
  B) Basar -- Zati
  C) Beka -- Zati
  D) İrade -- Subuti

  Cevap: B

 • 3)
  I. Hz. İsa -- İncil
  II. Hz. Muhammed -- Kur'an-ı Kerim
  III. Hz.Davud -- Zebur
  Yukarıda verilen kitap ve indirildiği peygamber eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 4) Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı ve her şeyin ona muhtaç olduğunu belirten zati sıfatı hangisidir?

  A) Muhalefetün Li'l-havadis
  B) Vahdaniyet
  C) Kıyam Binefsihi
  D) İlim

  Cevap: C

 • 5) Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer .............................. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

  Yukarıdaki ayeti kerimede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A- Şeytan işi pisliktir
  B- Dünyalık uğraşlardı
  C- Eğlence türleridir
  D- Helaldir
  Cevap: A

 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Suhuflar 4 peygambere indirilmiştir.
  B) Kutsal kitaplardaki toplam suhuf sayfası 100 geçmemiştir.
  C) Hz. İbrahim'e 40 sayfalık suhuf indirilmiştir.
  D) En fazla suhuf sayfa sayısı Hz. Şit'e 50 sayfa ile indirilmiştir.

  Cevap: C

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın subüti sıfatlarından biri değildir?

  A) İlim
  B) Semi
  C) Basar
  D) Vahdaniyyet

  Cevap: D

 • 8) İslam'ın ilk şartı olan ve her müslümanın söylemesi zorunlu olan aynı zamanda İslam'a giriş cümlesi olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kelime-i Şehadet
  B) Kelime-i Tevhid
  C) Kelime-i Kitap
  D) Kelime-i Katip

  Cevap: A

 • 9) Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine kitap indirilmemiştir?

  A) Hz. İsa
  B) Hz. Musa
  C) Hz. Davut
  D) Hz. Yahya

  Cevap: D

 • 10)
  I. Meleklere inanmak
  II. Kelimeyi şehadet getirmek.
  III. Kadere inanmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri imanın şartlarındandır?

  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) Yalnız II

  Cevap: D

 • 11) Yaratmak, yaratıcı, kainattaki her şeyin yaratıcısı olan anlamına gelen Allah'ın sıfatı hangisidir?

  A) Tekvin
  B) Basar
  C) Semi
  D) Kudret

  Cevap: A

 • 12) Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine suhuf gönderilmemiştir?

  A) Hz. İbrahim
  B) Hz. Şit
  C) Hz. Hz. İdiris
  D) Hz. Yusuf

  Cevap: D

 • 13) Görevi Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmek olan ve vahiy meleği olarak ta adlandırılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cebrais (a.s)
  B) İsrafil (a.s)
  C) Mikail (a.s)
  D) Azrail (a.s)

  Cevap: A

 • 14) Aşağıda verilen melek ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) İsrafil (a.s) -- Süra üflemekle görevlidir.
  B) Mikail (a.s) -- Kader ve kaza olaylarını düzenler.
  C) Azrail (a.s) -- Can almakla görevlidir.
  D) Cebrail (a.s) -- Vahiy iletmekle görevlidir.

  Cevap: B

 • 15) Peygamberlerin dünyada ve ahirette her zaman peygamber olarak kalacağını belirten özelliği

  A) İsmet
  B) Sıdk
  C) Emn-ül Azl
  D) Fetanet

  Cevap: C

 • 16) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?

  A) Hacca gitmek
  B) Kurban kesmek
  C) Namaz kılmak
  D) Oruç tutmak

  Cevap: B

 • 17)
  I. Cuma namazı
  II. Beş vakit namaz
  III. Bayram namazı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam'ın şartlarından biridir?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) Yalnız III

  Cevap: A

 • 18)
  I. Emanet
  II. Tebliğ
  III. Tevekkül
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamberlerin orta özellikleri arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III

  Cevap: B

 • 19) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından biri değildir?

  A) Vücut
  B) Kıdem
  C) Hayat
  D) Beka

  Cevap: C

 • 20) Akıllı, uyanık ve yüksek zeka anlamına gelen peygamber özelliği hangisidir?

  A) İsmet
  B) Tebliğ
  C) Emanet
  D) Fetanet

  Cevap: D
 • Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.