Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Temel Dinî Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer .............................. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

  Yukarıdaki ayeti kerimede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A- Şeytan işi pisliktir
  B- Dünyalık uğraşlardı
  C- Eğlence türleridir
  D- Helaldir
  Cevap: A
 • 2)
  I. Meleklere inanmak
  II. Kelimeyi şehadet getirmek.
  III. Kadere inanmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri imanın şartlarındandır?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
  A) Allah'ın varlığına inanmak
  B) Peygamberlere inanmak
  C) Oruç tutmak
  D) Ahirete inanmak
  Cevap: C
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?
  A) Hacca gitmek
  B) Kurban kesmek
  C) Namaz kılmak
  D) Oruç tutmak
  Cevap: B
 • 5)
  I. Cuma namazı
  II. Beş vakit namaz
  III. Bayram namazı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam'ın şartlarından biridir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) Yalnız III
  Cevap: A
 • 6) İslam'ın ilk şartı olan ve her müslümanın söylemesi zorunlu olan aynı zamanda İslam'a giriş cümlesi olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kelime-i Şehadet
  B) Kelime-i Tevhid
  C) Kelime-i Kitap
  D) Kelime-i Katip
  Cevap: A
 • 7)
  I. Hz. İsa -- İncil
  II. Hz. Muhammed -- Kur'an-ı Kerim
  III. Hz.Davud -- Zebur
  Yukarıda verilen kitap ve indirildiği peygamber eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 8) Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine kitap indirilmemiştir?
  A) Hz. İsa
  B) Hz. Musa
  C) Hz. Davut
  D) Hz. Yahya
  Cevap: D
 • 9) Görevi Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmek olan ve vahiy meleği olarak ta adlandırılan melek aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cebrais (a.s)
  B) İsrafil (a.s)
  C) Mikail (a.s)
  D) Azrail (a.s)
  Cevap: A
 • 10) Aşağıda verilen melek ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) İsrafil (a.s) -- Süra üflemekle görevlidir.
  B) Mikail (a.s) -- Kader ve kaza olaylarını düzenler.
  C) Azrail (a.s) -- Can almakla görevlidir.
  D) Cebrail (a.s) -- Vahiy iletmekle görevlidir.
  Cevap: B
 • 11) Akıllı, uyanık ve yüksek zeka anlamına gelen peygamber özelliği hangisidir?
  A) İsmet
  B) Tebliğ
  C) Emanet
  D) Fetanet
  Cevap: D
 • 12) Peygamberlerin dünyada ve ahirette her zaman peygamber olarak kalacağını belirten özelliği
  A) İsmet
  B) Sıdk
  C) Emn-ül Azl
  D) Fetanet
  Cevap: C
 • 13)
  I. Emanet
  II. Tebliğ
  III. Tevekkül
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamberlerin orta özellikleri arasındadır?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından biri değildir?
  A) Vücut
  B) Kıdem
  C) Hayat
  D) Beka
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın subüti sıfatlarından biri değildir?
  A) İlim
  B) Semi
  C) Basar
  D) Vahdaniyyet
  Cevap: D
 • 16) Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı ve her şeyin ona muhtaç olduğunu belirten zati sıfatı hangisidir?
  A) Muhalefetün Li'l-havadis
  B) Vahdaniyet
  C) Kıyam Binefsihi
  D) İlim
  Cevap: C
 • 17) Yaratmak, yaratıcı, kainattaki her şeyin yaratıcısı olan anlamına gelen Allah'ın sıfatı hangisidir?
  A) Tekvin
  B) Basar
  C) Semi
  D) Kudret
  Cevap: A
 • 18) Aşağıda verilen Allah'ın sıfatları eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) İlim -- Subuti
  B) Basar -- Zati
  C) Beka -- Zati
  D) İrade -- Subuti
  Cevap: B
 • 19) Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine suhuf gönderilmemiştir?
  A) Hz. İbrahim
  B) Hz. Şit
  C) Hz. Hz. İdiris
  D) Hz. Yusuf
  Cevap: D
 • 20) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Suhuflar 4 peygambere indirilmiştir.
  B) Kutsal kitaplardaki toplam suhuf sayfası 100 geçmemiştir.
  C) Hz. İbrahim'e 40 sayfalık suhuf indirilmiştir.
  D) En fazla suhuf sayfa sayısı Hz. Şit'e 50 sayfa ile indirilmiştir.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder