...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir?
  A) Kulak
  B) Burun
  C) Boğaz
  D) Deri
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin görevlerinden birisidir?
  A) Etki edeceği yere kan ile taşınır
  B) Uyartıyı iletim şekli elektrik kablosuyla benzerlik gösterir
  C) Organların ve dokuların uyumlu çalışmasını sağlar
  D) Vücutta etki süresi çok kısadır
  Cevap:
 • 3) Ayşe;
  Türkçe dersinde ses bilgisi konusunu okumuş.
  Matematik dersinde tam sayılar konusunu dinlemiş.
  Fen ve Teknoloji dersinde kulak konusunu anlatmış.
  Sosyal Bilgiler dersinde kurtuluş savaşı belgeseli izlemiş.
  Ayşe bir süre sonra hangi derste dinlediği konuyu en iyi hatırlar?

  A) Türkçe
  B) Matematik
  C) Fen ve Teknoloji
  D) Sosyal Bilgiler
  Cevap: D
 • 4)
  I. Damar tabaka
  II. Sert tabaka
  III. Ağ tabaka
  Yukarıda verilen göz yapısında dıştan içe doğru sıralama hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) II - I - III
  B) I - II - III
  C) III - I - II
  D) I - III - II
  Cevap: A
 • 5) Göz akı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) En dıştaki tabakada bulunur.
  B) Gözü dış etkenlere karşı korur.
  C) Kubbemsi bir görünümü vardır.
  D) Kan damarlarında en zengin olan kısımdır.
  Cevap: D
 • 6) Gözün yakını iyi görmesine karşın uzağı bulanık veya hiç görememesi olarak tanımlanan göz hastalığı hangisidir?
  A) Miyop
  B) Hİpermetrop
  C) Astigmatizm
  D) Katarakt
  Cevap: A
 • 7) Aşağıda verilen yapılardan hangisi dış kulak tabakasında bulunmaz?
  A) Kulak kepçesi
  B) Kulak zarı
  C) Çekiç
  D) Dış kulak yolu
  Cevap: C
 • 8) Dış kulak yolunun ve kulak zarının nemli kalmasını sağlayarak kulağın toz ve diğer yabancı cisimlere karşı korumasını sağlayan sıvıya ne denir?
  A) Kulak sıvısı
  B) Kulak kiri
  C) Örs sıvısı
  D) Örs kiri
  Cevap: B
 • 9)
  1. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplar.
  2. Ses dalgaları kulak zarını titreştirir.
  3. Ses dalgaları kulak yolu ile kulak zarına iletilir.
  4. Titreşen kulak zarı sesi çekiç, örs ve üzengi kemiklerine iletir.
  5. Oval pencereden gelen titreşimler salyangoza geçer.
  6. Salyangozdaki duyu almaçları ses sinirlerini beyne iletir.
  Yukarıda işitme olayının nasıl gerçekleştiği basamaklar halinde anlatılmıştır. Ancak iki basamak karıştırılmıştır.
  Buna göre hangi iki madde birbirleriyle yer değiştirdiğinde işitme basamakları doğru olmuş olur?
  A) 1 ve 2
  B) 2 ve 3
  C) 3 ve 4
  D) 4 ve 5
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemi organlarından biri değildir?
  A) Omurilik
  B) Beyin
  C) Beyincik
  D) Pankreas
  Cevap: D
 • 11) Aşağıda verilen merkezi sinir sistemi organları ve yaptığı görev eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Beyin -- Duyu organlarını yönetir.
  B) Beyincik -- Kasların uyumunu sağlar
  C) Beyincik -- Öksürme, hapşırma gibi işlemleri yapar.
  D) Omurilik -- Refleksleri yönetir.
  Cevap: C
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi omurilik soğanının görevleri arasında değildir?
  A) İstek dışında çalışan iç organları yönetir.
  B) Yutma, kusma, hapşırma gibi olayları yönetir.
  C) Solunum, boşaltım, dolaşım ve sindirim sistemini yönetir.
  D) 5 duyu organından gelen bilgileri değerlendirir.
  Cevap: D
 • 13)
  I. İç salgı bezlerinde üretilir
  II. Kan yoluyla taşınır.
  III. Etkileri geç ancak uzun süreli görülür.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hormonlar için doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 14) İç salgı bezleri ve sinir sistemi arasındaki uyumu sağlayan ve büyüme hormonu salgılayan iç salgı bezi hangisidir?
  A) Hipofiz
  B) Tiroit
  C) Pankreas
  D) Böbreküstü
  Cevap: A
 • 15) Heyecan, öfke, korku, coşku gibi durumlarda metabolizmayı hızlandıran iç salgı bezi hangisidir?
  A) Hipofiz
  B) Tiroit
  C) Pankreas
  D) Böbreküstü
  Cevap: D
 • 16) Kan şekeri çıkmış birine .................. hormonu verilerek kan şekeri düşürülür.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Glukagon
  B) İnsülin
  C) Adrenalin
  D) Tiroksin
  Cevap: B
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi omurilik soğanı tarafından yönetilir?
  A) Konuşma
  B) Susama
  C) Hapşırma
  D) Uyuma
  Cevap: C
 • 18) Saydam tabaka ( kornea ) gözün hangi tabakasında bulunur?
  A) Damar tabaka
  B) Retina
  C) Ağ tabaka
  D) Sert tabaka
  Cevap: D
 • 19) Göz hastalıklarından olan presbitlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Genç yaşta sıkça görülür.
  B) Göz merceği sertleşir.
  C) Yakını iyi göremez.
  D) Mercekle düzeltilebilir.
  Cevap: A
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen göz hastalıklarından biri değildir?
  A) Şaşılık
  B) Tam renk körlüğü
  C) Astigmatizm
  D) Renk körlüğü
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder