...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Çevre Eğitimi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Çevre nedir? Kısaca açıklayınız.
  Cevap: Canlı varklıkların içerisinde yaşadıkları ve karşılıklı etkileşim içerisinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama çevre denir.
 • 2) Aşağıda verilen çevre faktörlerinin canlı olanların başına canlı, cansız olanların başına cansız yazınız.
  (...........) Su
  (...........) Işık
  (...........) Bakteriler
  (...........) Yağmur
  (...........) Mantar
  (...........) Minarel
  (...........) Toprak
  (...........) Tüketiciler

  Cevap: cansız -- cansız -- canlı -- cansız -- canlı -- cansız -- cansız -- cansız
 • 3) Aşağıda verilen kavramları uygun açıklamalarla eşleştiriniz.
  a. Üretici canlılar
  b. Ayrıştırıcılar
  c.  Tüketici canlılar
  [....] Bitki, hayvan ve insan ölüleri ve atıklarıparçalayarak canlılar için kullanılabilir hale getiren canlılardır.
  [....] Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır.
  [....] Kendi besinlerini kendileri yapabilen canlılardır.

  Cevap: b -- c -- a
 • 4) Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
  a. Etrafımızı saran, bütün canlıların solunumuna yarayan renksiz gaza ................ denir.
  b. Dünyanın yapısı, fiziksel özellikleri, içeriği, tarihi ve onu şekillendiren sürece ................... yapı denir.
  c. Kayaların, taşların parçalanması veya bozunmasıyla oluşan ve yer kabuğunun en süt tabakasını oluşturan yapıya .............. denir.
  d. Tüm canlıların yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan renksiz sıvı ..............'dur.
  e. Bir bölgede uzun süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, rüzgar gibi meteorolojik olayların ortalamasına ............. denir.
  f. Bir bölgede doğal olarak yetişen bitkilerin topluluğuna ................... denir.
  Cevap: a: hava -- b: jeolojik -- c: toprak -- d: su -- e: iklim -- f: bitki örtüsü
 • 5) Yapay çevre faktörlerine beş tane örnek veriniz.
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Binalar -- Barajlar -- Parklar -- Okullar -- Tren istasyonları
 • 6) Canlılar arasında çevreyi en çok etkileyen canlı aşağıdakilerden hagnisidir?
  A) İnsan
  B) Aslan
  C) Yunuslar
  D) Kartallar
  Cevap: A
 • 7) Doğal dengeyi boza faktörlerden beş tanesini aşağıya yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Tarım ilaçları -- Nüfus artışı -- Fosil yakıtlar -- Ormanların tahrip edilmesi -- Suni gübreler
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi doğal dengeyi bozma?
  A) Atıklar
  B) Doğal gübreler
  C) Egzoz gazları
  D) Kitle imha silahları
  Cevap: B
 • 9)
  I. Kömür
  II. Petrol
  III. Benzin
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri fosil yakıtlar arasında gösterilebilir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10) Doğal dengenin korunabilmesi için yapılması gerekenlerden beş tanesini aşağıya yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Suyu korumak -- Toprağı korumak -- Ormanları korumak -- Havayı korumak -- Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Torpra bilinçsiz bir şekilde kullanılmamalıdır.
  B) Bilinçsiz yere gübre kullanılmamalıdır.
  C) Verimli alanlara fabrika kurulmalıdır.
  D) Yapay gübrelerden kaçınılmalıdır.
  Cevap: C
 • 12)
  I. Toplu taşıma araçları kullanılmalı
  II. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı
  III. Doğal yakıtlar kullanılmalı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri havayı korumak için alınabilecek önlemler arasındadır?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap: A
 • 13) Ormanlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Ormanlar bütün canlılar için önemlidir.
  B) Ormanlar birçok canlıya ev sahipliği yapar.
  C) Nem ve yağış dengesini sağlar.
  D) Deprem olmasını engeller.
  Cevap: D
 • 14) Yenilenebilir enerji kaynaklarından beş tanesini aşağıya yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Güneş -- Hava -- Su -- Biyokütle -- Rüzgar
 • 15) Aşağıda verilen atıklardan hangisi geri dönüştürülemez.
  A) Kağıt
  B) Plastik
  C) Cam
  D) Ekmek
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder