...................... OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Çevre Eğitimi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

  a. Etrafımızı saran, bütün canlıların solunumuna yarayan renksiz gaza ................ denir.
  b. Dünyanın yapısı, fiziksel özellikleri, içeriği, tarihi ve onu şekillendiren sürece ................... yapı denir.
  c. Kayaların, taşların parçalanması veya bozunmasıyla oluşan ve yer kabuğunun en süt tabakasını oluşturan yapıya .............. denir.
  d. Tüm canlıların yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan renksiz sıvı ..............'dur.
  e. Bir bölgede uzun süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, rüzgar gibi meteorolojik olayların ortalamasına ............. denir.
  f. Bir bölgede doğal olarak yetişen bitkilerin topluluğuna ................... denir.

  Cevap: a: hava -- b: jeolojik -- c: toprak -- d: su -- e: iklim -- f: bitki örtüsü

 • 2) Canlılar arasında çevreyi en çok etkileyen canlı aşağıdakilerden hagnisidir?

  A) İnsan
  B) Aslan
  C) Yunuslar
  D) Kartallar

  Cevap: A

 • 3) Aşağıda verilen kavramları uygun açıklamalarla eşleştiriniz.
  a. Üretici canlılar
  b. Ayrıştırıcılar
  c.  Tüketici canlılar

  [....] Bitki, hayvan ve insan ölüleri ve atıklarıparçalayarak canlılar için kullanılabilir hale getiren canlılardır.
  [....] Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır.
  [....] Kendi besinlerini kendileri yapabilen canlılardır.


  Cevap: b -- c -- a

 • 4) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Torpra bilinçsiz bir şekilde kullanılmamalıdır.
  B) Bilinçsiz yere gübre kullanılmamalıdır.
  C) Verimli alanlara fabrika kurulmalıdır.
  D) Yapay gübrelerden kaçınılmalıdır.

  Cevap: C

 • 5) Doğal dengenin korunabilmesi için yapılması gerekenlerden beş tanesini aşağıya yazınız.

  *
  *
  *
  *
  *

  Cevap: Suyu korumak -- Toprağı korumak -- Ormanları korumak -- Havayı korumak -- Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak

 • 6) Yapay çevre faktörlerine beş tane örnek veriniz.

  *
  *
  *
  *
  *

  Cevap: Binalar -- Barajlar -- Parklar -- Okullar -- Tren istasyonları

 • 7)
  I. Kömür
  II. Petrol
  III. Benzin
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri fosil yakıtlar arasında gösterilebilir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 8) Aşağıda verilen çevre faktörlerinin canlı olanların başına canlı, cansız olanların başına cansız yazınız.

  (...........) Su
  (...........) Işık
  (...........) Bakteriler
  (...........) Yağmur
  (...........) Mantar
  (...........) Minarel
  (...........) Toprak
  (...........) Tüketiciler


  Cevap: cansız -- cansız -- canlı -- cansız -- canlı -- cansız -- cansız -- cansız

 • 9) Aşağıda verilen atıklardan hangisi geri dönüştürülemez.

  A) Kağıt
  B) Plastik
  C) Cam
  D) Ekmek

  Cevap: D

 • 10) Çevre nedir? Kısaca açıklayınız.


  Cevap: Canlı varklıkların içerisinde yaşadıkları ve karşılıklı etkileşim içerisinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama çevre denir.

 • 11) Yenilenebilir enerji kaynaklarından beş tanesini aşağıya yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *

  Cevap: Güneş -- Hava -- Su -- Biyokütle -- Rüzgar

 • 12)
  I. Toplu taşıma araçları kullanılmalı
  II. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı
  III. Doğal yakıtlar kullanılmalı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri havayı korumak için alınabilecek önlemler arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II

  Cevap: A

 • 13) Ormanlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Ormanlar bütün canlılar için önemlidir.
  B) Ormanlar birçok canlıya ev sahipliği yapar.
  C) Nem ve yağış dengesini sağlar.
  D) Deprem olmasını engeller.

  Cevap: D

 • 14) Doğal dengeyi boza faktörlerden beş tanesini aşağıya yazınız.

  *
  *
  *
  *
  *

  Cevap: Tarım ilaçları -- Nüfus artışı -- Fosil yakıtlar -- Ormanların tahrip edilmesi -- Suni gübreler

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi doğal dengeyi bozma?

  A) Atıklar
  B) Doğal gübreler
  C) Egzoz gazları
  D) Kitle imha silahları

  Cevap: B
 • Çevre Eğitimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.