Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖL Sanat Tarihi Soruları 2 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 482)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi “Pazırık Halısı” ile ilgili yanlış bir bilgidir?
  A) Selçuklu Dönemi’ne aittir.
  B) Üzerinde hayvan figürleri vardır.
  C) Türklere ait en eski halıdır.
  D) Pazırık Kurganında bulunmuştur.
  Cevap: A
 • 2) Türk edebiyatının ilk önemli eseri olan Orhun Anıtları aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir?
  A) Kültiğin
  B) Vezir Tonyukuk
  C) Bilge Kağan
  D) Timur
  Cevap: D
 • 3) İlk Türk devletlerinde taşınabilir malzemeler üzerine kanatlı ejder, kaplan, kurt tasvirlerinin kullanıl ması aşağıdaki hangi üslubu kullandıklarının bir kanıtıdır?
  A) Hat
  B) Rokoko
  C)Hayvan
  D) Ebru
  Cevap: C
 • 4) İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Taht kavgaları yaşadıklarının
  B) Gösterişli yaşamayı sevdiklerinin
  C) Yerleşik hayatı benimsediklerinin
  D) Verimli topraklara sahip olduklarının
  Cevap: C
 • 5) Orta Asya Türk sanatında kahraman, soylu kişi ya da hükümdarların mezarlarına veya anıtlarının yanına dikilen insan figürlü taş heykellere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kurgan
  B) Minyatür
  C) Bezeklik
  D) Balbal
  Cevap: D
 • 6) Kudüs’te kutsal olarak bilinen bir kaya üzerine Halife Abdülmelik tarafından yaptırılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şam Emeviye Cami
  B) Kubbet’üs Sahra
  C) Kûfe Cami
  D) Baybars Cami
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdaki eserlerden hangisi Endülüs Emevi Devleti Dönemi’ne aittir?
  A) Elhamra Sarayı
  B) Akçakale Kervansarayı
  C) Gök Medrese
  D) Sultan Sencer Türbesi
  Cevap: A
 • 8) İslam dünyasında tanınmış kişilerin mezarları üzerine kurulan yapılara ne ad verilmiştir?
  A) Camii
  B) Kervansaray
  C) Türbe
  D) Külliye
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun Türkiye’den Dünya Mirası olarak seçtiği ilk mimari yapıdır?
  A) Yakutiye Medresesi
  B) Divriği Ulu Camisi
  C) Sultan Ahmet Camisi
  D) Çapanoğlu Camisi
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi dini mimari eserlerden değildir?
  A) Minare
  B) Kervansaray
  C) Medrese
  D) Türbe
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam dünyasında eğitim öğretim kurumları sınıfında yer alır?
  A) Medreseler
  B) Hanlar
  C) Kümbetler
  D) Saraylar
  Cevap: A
 • 12)  İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Selçuklular
  B) Karahanlılar
  C) Uygurlar
  D) Gazneliler
  Cevap: B
 • 13) Osmanlı Klasik Dönemi’nin en güzel eserlerinden olan Süleymaniye Külliyesi aşağıdaki mimarlardan hangisi tarafından yapılmıştır?
  A) Hacı İvaz Paşa
  B) Sedefkar Mehmet Ağa
  C) Mimar Kemalettin
  D) Mimar Sinan
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk sanatında görülmez?
  A) Kurgan
  B) Aplike
  C) Hat
  D) Dokuma
  Cevap: C
 • 15) Fatih Sultan Mehmet’in Anadolu Hisarı’nın karşısına yaptırdığı ve İstanbul’un kuşatılmasında önemli yer tutan eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Selimiye Kışlası
  B) Beylerbeyi Sarayı
  C) Kızıl Kulesi
  D) Rumeli Hisarı
  Cevap: D
 • 16) Adını, dış cephesini kaplayan firuze renkli çinilerden alan ve Çelebi Mehmet için yapılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bursa Yeşil Türbe
  B) Dolma Bahçe Sarayı
  C) Bursa Ulu Cami
  D) Hüdavendigâr Cami
  Cevap: A
 • 17) Ağrı Doğubayazıt’ta yapılan çok yüksek bir tepe üzerinde kartal yuvasını andıran saray aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çinili Köşk
  B) Yıldız Sarayı
  C) İshak Paşa Sarayı
  D) Çırağan Sarayı
  Cevap: C
 • 18) Türk izlenimcilerin önde gelen temsilcilerinden olan, “Karda Yürüyen Adam”, “Hatay’ın Anavatana Hasreti” gibi ilgi çekici resimleri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Osman Hamdi Bey
  B) İbrahim Çallı
  C) Ali Hadi Bara
  D) Namık İsmail
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi Batı’daki sanat akımlarından etkilenerek ortaya çıkan D Grubuna karşı “toplumsal gerçekliliği” savunan gruptur?
  A) Yeniler Grubu
  B) Onlar Grubu
  C) Müstakil Ressamlar Grubu
  D) 14’ler Grubu
  Cevap: A
 • 20) El yazması kitaplarda metnin anlatımını kolaylaştırmak ve kitapları süslemek amacıyla yapılan, çok renkli, ince işlenmiş, küçük boyutlu resimleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hat
  B) Çini
  C) Ebru
  D) Minyatür
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder