...................... OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Peygamberimizin Hayatı DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (...) Peygamber efendimiz doğmadan önce Arap yarım adasında insanlar hür, köle ve esirlerden oluşmaktaydı.
  (...) İslam'dan önce Arap yarım adası her türlü çirkinliğin ve kötülüğün bulunduğu cahiliye dönemindeydi.
  (...) Peygamber efendimizin doğduğu çevrede kabilecilik anlayışı daha yerleşmemişti.
  (...) Peygamber efendimizin babası Abdullah, peygamber efendimiz dünyaya gelmeden vefat etmiştir.
  (...) Peygamber efendimizin doğduğu çevrede çocukların süt anneye verilmesi gelenekti.
  (...) Peygamber efendimiz 19 yaşındayken dedesi vefat etmiştir.
  (...) Peygamber efendimiz Hilfu'l-Fudul birliğine üye olmuştur.
  (...) Peygamber efendimize ilk vahiy Hira mağarasında gelmiştir.
  (...) Peygamber efendimiz ilk olarak uzak akrabalarını İslam dinine davet etmiştir.
  (...) Bedir savaşı soncunda Müslümanlar müşriklere karşı zafer kazanmıştır.


  Cevap: D -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D

 • 2) Müslümanların Hicaz bölgesinde güvenliğinin sağlandığı savaş hangisidir?

  A) Hendek
  B) Hayber
  C) Uhud
  D) Mute
  E) Huneyn

  Cevap: B

 • 3) Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
  Mute
  * Hendek
  * Ravza-i Mutahhara
  * Medine
  * Haccetü'l-Veda
  * Ficar
  * Yesir-Sümeyye
  * Hüzün
  * Ranuna
  * Kadir

  a. Peygamber efendimizin kabrine .............................. denir.
  b. Peygamber efendimizin 632 yılında yaptığı son haccına .................... denir.
  c. Müslümanların Bizanslı Hristiyanlarla yaptığı ilk savaş ............. savaşıdır.
  d. .......................... savaşı sonucunda Mekkeli müşrikler bir daha Medine'ye saldırmaya cesaret edememişlerdir.
  e. Medine'de kurulan İslam devletinin anayasası niteliğini taşıyan sözleşme ....................... sözleşmesidir.
  f. Peygamber efendimiz ilk cuma namazını .................... vadisinde kıldırmıştır.
  g. Peygamber efendimizin çok sevdiği amcası Ebu Talip ve sevgili eşi Hz. Hatice'nin vefat ettiği yıla ........................ senesi denir.
  h. İslam tarihinde ilk şehit edilen kişiler .................. ve Sümeyye'dir.
  ı. Peygamber efendimize ilk vahiy ................ gecesinde gelmiştir.
  i. Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan aylarda yapılan savaşlara ................ savaşları denir.

  Cevap: a: Ravza-i Mutahhara --- b: Haccetü'l-Veda --- c: Mute -- d: Hendek --- e: Medine ---- f: Ranuna --- g: Hüzün --- h: Yesir-Sümeyye --- ı: Kadir --- i: Ficar

 • 4)
  I. İki tarafta on yıl savaş yapmayacak.
  II. Müslümanlar Kureyş'ten İslam'ı kabul edenleri geri verecek.
  III. Müslümanlar gelecek ancak sonraki sene umre yapabileceklerdir.
  Hudeybiye antlaşması ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: D

 • 5) Huneyn savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) 630 yılında yapılmıştır.
  B) Müslümanlarla Hevazin kabilesi arasında olmuştur.
  C) Savaş Müslümanların yenilgisi ile sonuçlanmıştır.
  D) Müslümanların ordusu Hevazin kabilesine oranla daha büyüktü.
  E) Müslümanlar içinde gurur ve üstünlük duygusu vardı.

  Cevap: C

 • 6) Aşağıda verilen tarihleri uygun ifadelerle eşleştiriniz.
  a. 625
  b. 610
  c. 596
  d. 614
  e. 622
  f. 571
  g. 575
  h. 623
  ı. 616
  i. 632

  [...] Peygamber efendimizin doğduğu yıl.
  [...] Peygamber efendimizin annesi Amine'nin vefat ettiği sene.
  [...] Peygamber efendimizin Hz. Hatice ile evlendiği sene.
  [...] Peygamber efendimize ilk vahiy geldiği sene.
  [...] Müslümanlara uygulanan boykotun başladığı sene.
  [...] Medine sözleşmesinin imzalandığı sene.
  [...] Uhut savaşının yapıldığı sene.
  [...] Peygamber efendimizin vefat ettiği sene.
  [...] Peygamber efendimizin Küba Mescidini yaptırdığı sene.
  [...] İslam'a davetin açıktan başladığı sene.


  Cevap: f --- g --- c --- b --- ı --- h --- a --- i --- e --- d

 • 7) Yetim olmama rağmen o beni çocuklarından ayırmaz hatta bana öncelik tanırdı. O benim annem gibiydi.
  Peygamber efendimiz bu sözüyle hangisinden bahsetmektedir?

  A) Sütannesi
  B) Teyzesi
  C) Amcasının eşi
  D) Dedesinin eşi
  E) Komşusu

  Cevap: C

 • 8) Uhut savaşı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Mekkelilerin intikam almak için başlattığı savaştır.
  B) 612 yılında yapılmıştır.
  C) Müslümanların sayısı müşriklere göre daha azdı.
  D) Savaş başlangıçta Müslümanların lehineydi.
  E) Savaş sonucunda müşrikler galip geldi.

  Cevap: E

 • 9) Fil Olayı nedir? Kısaca açıklayınız
  Cevap: Peygamber efendimizin doğduğu sene, Yemen valisi Ebrehe tarafından Mekke üzerine yapılan saldırının Allah'ın gönderdiği Ebabil kuşları ile berteraf edilmesidir. Ebrehe Kabeye girememiştir.

 • 10) Cahiliye dönemi ile ilgili kısaca bilgi veriniz.
  Cevap: Kabilecilik yaygındı, kadınlara değer verilmezdi, kan davaları yaygındı, sözlü edebiyat ve şiir gelişmişti.
 • Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.