Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Türkçe Soruları 1 (2017 -2018 2.Dönem 1.Oturum 550)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Yeni” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “biraz önce” anlamında kullanılmıştır?
  A) Duyduğuma göre yeni vali çok çalışkanmış.
  B) Dergide bazen yeni yazarlara rastlıyoruz.
  C) Beşiktaş vapuru yeni kalkmış.
  D) Yeni evlerine haftaya taşınacaklarmış.
  Cevap: C
 • 2) "Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
  A) Kuru ekmekleri ufalayarak kuşlara verdi.
  B) Ağacın kuru dallarını babamla kestik.
  C) Kuru bir bezle masanın üstünü sildi.
  D) Zevksiz, kuru bir hayat sürdüğünü söyledi.
  Cevap: D
 • 3)


  Bu şiirdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir?
  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Gece uykusunu alamadığı için kendini işe veremiyordu.
  B) Güzel haber tarlalarda çalışan köylülere kadar hızlı yayıldı.
  C) Fatma’nın bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi var.
  D) Tezgâhta sergilenen takılara uzun uzun baktı.
  Cevap: A
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır?
  A) O kadar heyecanlanmış ki kalp atışlarını tüm şehir duymuş.
  B) Sabah aldığı gazeteleri göstererek yanımdan geçti.
  C) Atölyedeki makinelerin sesi birer birer durdu.
  D) Ayakkabısına dolan kumları hemen temizledi.
  Cevap: A
 • 6)
  Düşmanlarımı bağışlıyorum
  Daha çok seviyorum dostlarımı
  Her uyanışımda.
  Bu dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eş anlamlılık (anlamdaşlık)
  B) Karşıt (zıt) anlamlılık
  C) Yakın anlamlılık
  D) Eş seslilik (sesteşlik)
  Cevap: B
 • 7)
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?
  A) Bir gün eve trenle dönüyordum ki sirenler ötmeye başladı.
  B) Yaşadığımız kentin tarihini merak edip araştırdım.
  C) Gezip gördüklerimiz, okuduklarımızdan daha çok akılda kalır.
  D) Yavaş yavaş bahçe kapısına gidip caddeye baktım.
  Cevap: C
 • 8)
  Aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünü bir öge içermektedir?
  A) Köpek, kumların üzerinde koşup yuvarlanıyordu.
  B) Gördüğümüz zürafa dört metre boyundaymış.
  C) Küçük civciv, uzay gemisine binip dünyaya geldi.
  D) Kanguruların zıplayışı hepimize ilginç gelmişti.
  Cevap: C
 • 9)
  (1) Oltalara yem taktım ve nasıl atması gerektiğini arkadaşıma gösterdim. (2) Balık yakalarsa nasıl çekeceğini anlattım. (3) İkimiz de oltalarımızı suya fırlattık. (4) Balığın oltaya vurmasını beklemek bence çok keyifliydi.
  Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır?
  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: D
 • 10) İyi bir yazı, iyi bir gözleme dayanır. Sanatçı; çevresini, kişi veya nesneleri en iyi biçimde gözlemleme yeteneğine sahip olmalıdır. İnsanları, nesneleri iyi tasvir etmek, gerçek anlamda başarılı bir gözlemle mümkündür.
  Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yazı yazmada gözlemin önemi

  B) Eleştirinin sanata katkısı
  C) Sanatta kalıcı olmanın zorlukları
  D) Yazarların duygusal yapısı


  Cevap: A
 • 11)
  Bilmediğim bu şehirde, şu köşebaşında,

  Telaşlı kalabalıklar arasından
  Şimdi tam aklımdan geçtiğin anda,
  Karşıma çıkıversen hey dost!
  Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hırs

  B) Özlem
  C) Kaygı
  D) Fedakârlık
  Cevap: B
 • 12) Düğme, kumaştaki dikilecek yere yerleştirilir. İğne, kumaşın arka tarafından batırılıp düğmenin bir deliğinden geçirilir. Sonra iğne, düğmenin başka bir deliğinden geçirilip kumaşa da batırılarak kumaşın arkasından çıkarılır. Düğme sağlam bir şekilde yerine oturunca arkasından düğüm atılır.

  Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

  A) Terzilik zor bir meslek midir?

  B) Dikiş çeşitleri nelerdir?
  C) Artık kumaşlarla neler yapılabilir?
  D) Düğme nasıl dikilir?
  Cevap: D
 • 13) Kanın en önemli görevlerinden biri hücrelere ve dokulara oksijen, hormon ve besin maddeleri ta- şımaktır. Ayrıca vücut sıcaklığının korunmasında da önemli bir role sahiptir. Pıhtılaşmayı sağlamak ve zararlı organizmalara karşı vücudu korumak da kanın görevleri arasındadır.


  Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Besin Maddeleri

  B) Zararlı Organizmalar
  C) Kanın Görevleri
  D) Vücut Sıcaklığının Korunması
  Cevap: C
 • 14) (1) Şarkılar, sözcüklerle müziğin karışımından meydana gelir. (2) Meydana gelen karışım insana birçok duygu verir. (3) İnsan şarkı dinlerken kendini bir bulutun üstündeymiş gibi hisseder. (4) Bu, şarkıların etkileyiciliğiyle ilgilidir.

  Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
  A) 1.

  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: C
 • 15) Süt” sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini alırsa anlamı değişir?

  A) -ü 
  B) -çü 
  C) -e 
  D) -ten 

  Cevap: B
 • 16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretinin (!) kullanımı doğrudur?

  A) Oyunlarını sergilemek üzere kasabamıza gel- diler!

  B) Meslektaşımla oturup etraflıca konuştuk!
  C) Çiçekler bu mevsimde tomurcuklanır!
  D) Hey, Şoför Bey! Lastiğin havası inmiş.
  Cevap: D
 • 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde onaylama anlamı vardır?

  A) Doğru söylüyorsun, bu düşüncene katılıyorum.  B) Son zamanlardaki davranışlarını şaşkınlıkla izliyorduk.


  C) Evden çıkarken anahtarı sakın unutma.


  D) Keşke çocukluk yıllarıma geri dönebilsem.
  Cevap: A
 • 18) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?

  A) Camın önündeki çiçeği de suladın mı?

  B) Temiz ve aydınlık bir salondu burası.
  C) İri yapılı ve uzun boylu bir çocuktu.
  D) Dalga sesleri bana hep huzur vermiştir.
  Cevap: A
 • 19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
  A) Bu hafta sonu Ürgüp’e gideceğiz.

  B) Bizim ailede en lezzetli keki Filiz yapar.
  C) Gezmekten en çok keyif aldığım şehir İstanbul’dur.
  D) Toplantı Salı günü yapılacakmış.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder
aoo Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Sınav test Orta 2018-07-26
AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Türkçe Soruları 1 (2017 -2018 2.Dönem 1.Oturum 550)