Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  A. İlhanlılar
  B. Memluklular
  C. Altın Orda Hanlığı
  Yukarıda verilen devletleri aşağıda verilen açıklamalarla eşleştiriniz.
  [.....] 
  * Cengiz Han'ın Torunu Gülagü han tarafından kurulmuştur.
  * Kösedağ savaşı ile Türkiye Selçuklu devletini egemenlikleri altına almışlardır.
  [.....]
  * Batu Han tarafında Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuştur.
  * Rusları baskı altında tutmuştur.
  * Timur'un saldırıları sonucunda zayıflayıp yıkılmıştır.
  [.....]
  * Aybey adında bir Türk komutanı tarafından Mısırda kurulmuştur.
  * Abbasi halifesinin koruyuculuğunu üstlenmiştir.
  * Siyası bakımdan İslam dünyasının lideri olmuştur.

  Cevap: A -- C -- B
 • 2)
  I. Siyasi düzen bozulmuştur.
  II. Tarım üretimi düşmüştür.
  III. Sınırlardaki uç beylikler devlete daha bağımlı hale gelmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kösedağ Savaşı Sonuçları arasında gösterilemez?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) Hiçbiri
  Cevap: C
 • 3) Aşağıda verilen boşlukları uygun olan ifadelerle tamamlayınız.
  * Orhan Bey
  * Sırpsındağ
  * Anadolu'nun Sultanı
  * iskan
  * Çimpe Kalesi 
  * Maltepe
  * Koyounhisar
  * Mehmet Çelebi
  * İznik
  * lala
  * Edirne Sergedin
  a. İlk Osmanlı - Bizans savaşı ................. savaşıdır.
  b. .............. savaşı sonucunda Bizans Osmanlı için tehdit olmaktan çıkmıştır.
  c. Osmanlı devletinin Avrupa kıtasındaki ilk toprağı .................... dir.
  d. Osmanlıların Haçlılara karşı yaptığı ilk savaş ....................... savaşıdır.
  e. Osmanlı Devletinin Balkanlarda fethettiği yerlere Türkleri yerleştirmesine ............... politikası denir.
  f. Niğbolu savaşı sonucunda Yıldırım Bayezit'e Mısır'da bulunan halife tarafında ................................ unvanı verilmiştir.
  g. Osmanlı devletinde Anadolu'daki siyasi birliği sağlamak için ilk adım .................. döneminde atılmıştır.
  h. Osmanlı devletinin ikinci kurucusu ünvanını alan padişah ..................... dir.
  ı. İlk Osmanlı - Haçlı antlaşması .......................... antlaşmasıdır.
  i. Osmanlı şehzadelerini eğiten eğitimcilere ............... denirdi.
  j. İlk Osmanlı medresesi .................. kurulmuştur.
  Cevap: Koyounhisar -- Maltepe -- Çimpe Kalesi -- Sırpsındağ -- iskan -- Anadolu'nun Sultanı -- Orhan Bey -- Mehmet Çelebi -- Edirne Sergedin -- lala -- İznik
 • 4) Osmanlı devleti ilk düzenli ordusunu hangi padişah döneminde kurmuştur?
  A) Osman bey
  B) Orhan bey
  C) Fatih Sultan Mehmet
  D) Mehmet Çelebi
  E) Yıldırım Bayezit
  Cevap: B
 • 5) Osmanlı ordusunun bir parçası olan Kapıkulu Piyadelerini aşağıya yazınız.
  * ....................................
  * ....................................
  * ....................................
  * ....................................
  Cevap: Acemi Ocağı -- Yeniçeri Ocağı -- Cebeci Ocağı -- Topçu Ocağı
 • 6) Devşirme sistemi nedir? Kısaca açıklayınız.
  Cevap: Osmanlı devletinin Balkan topraklarında yaşayan Hristiyan ailelerin erkek çocuklarını ihtiyaca göre üç veya beş yıldı bir ailelerin gönüllülük esasına dayanarak devşirmesi - askeri eğitime alması- olarak tanımlanır. 12 ile 18 yaş arasındaki çocuklar seçilir. Bir aileden en fazla bir kişi alınırdı.
 • 7) Yeniçeri ocağı hakkında kısaca bilgi veriniz.
  Cevap: I. Murat tarafından kurulmuştur. Doğrudan padişahın hizmetinde bulunur. Savaş sırasında ordunun merkezinde bularak padişahı korurlardı. Üç ayda bir devletten maaş alırlardı.
 • 8) Yeniçerilen kullandıkları silah ve savaş araçlarını yapan ocak aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Topçu ocağı
  B) Acemi ocağı
  C) Cebeci ocağı
  D) Silahtar
  E) Sipahiler
  Cevap: C
 • 9) Osmanlı kara ordusunun nüfus bakımından en büyük bölümünü oluşturan askeri topluluk hangisidir?
  A) Eyalet Askerleri
  B) Acemi ocağı
  C) Yeniçeriler
  D) Silahtar
  E) Sipahiler
  Cevap: A
 • 10) Osmanlı devletinde ülke topraklarının büyük bir kısmı devlete aitti.
  Yukarıda verilen bilgiye göre bu topraklar ne isimle adlandırılırdı?
  A) Has
  B) Zeamet
  C) Tımar
  D) Dirlik
  E) Miri
  Cevap: E
 • 11) Osmanlı devletinde tımar sahiplerinin kendi paylarını aldıktan sonra devlete vergi amacıyla yetiştirdikleri atlı askerlere ............... denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Acemi
  B) Yeniçeri
  C) Tımarlı sipahi
  D) Cebelü
  E) Kapıkulu askeri
  Cevap: D
 • 12)
  * Yıllık geliri 100 bin akçeden fazla dirliklerdir.
  * Yüksek devlet görevlilerine verilirdi.
  * İlk beş bin akçe hariç kalan her beş bin akçe için bir atlı asker  hazırlardı.
  Yukarıda özellikleri verilen toprak hangisidir?
  A) Zeamet
  B) Tımar
  C) Has
  D) Miri
  E) Dirlik
  Cevap: C
 • 13) Dirlik topraklarından olan tımar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yıllık geliri 3 bin ile 20 bin akçe arasındadır.
  B) Savaşlarda yararlılık gösteren askerlere verilirdi.
  C) Gelirinin ilk 5 bin akçesi hariç geri kalan her beş bin akçe için bir atlı asker yetiştirirdi.
  D) Yetiştirdiği askerlerle savaşa katılırdı.
  E) Tımarlı sipahiler yetiştirilirdi.
  Cevap: C
 • 14) Osmanlı devletinde Tımarlı Sipahilerde her yüz kişilik bölüklerin başında bulunan komutan verilen isim hangisidir?
  A) Alay beyi
  B) Tımar bey
  C) Subaşı
  D) Cebelü 
  E) Has beyi
  Cevap: C
 • 15) Osmanlı devletinde tımar sistemindeki topraklardan alınacak vergilerin belirlemek için bir kayıt sistemi geliştirilmiş ve kayıtlar ...................... defterinde tutulmuştur.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) tahrir
  B) tımar
  C) alacak
  D) vergi
  E) zeamet
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder