...................... OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Hayat Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Gaz halindeki maddeler katı hale geçebilir.
  B) Katı haldeki maddeler gaz haline geçebilir.
  C) Sıvı haldeki maddeler katı hale geçemez.

  Cevap: C

 • 2) Ayşegül'ün dedesi yetmiş sekiz yaşındadır.
  Buna göre Ayşegül'ün dedesi çocukluğunda hangi oyunu oynamamıştır?

  A) Saklambaç
  B) Futbol
  C) Bilgisayar oyunu

  Cevap: C

 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Çocuklar dünyanın her yerinde aynı yiyecekleri yerler.
  B) Farklı ülkelerdeki çocukların kültürleri de farklıdır.
  C) Dünyadaki tüm çocuklar farklı giyecekler giyebilirler.

  Cevap: A

 • 4) Tavaya bırakılan bir margarin yağının sıcaklık arttıkça erimesi olayında margarin hangi hale geçmiş olur?

  A) Sıvı
  B) Gaz
  C) Katı

  Cevap: A

 • 5) Katı maddelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Belirli bir şekilleri vardır.
  B) Akışkandırlar.
  C) Gazlara göre daha sabittirler.

  Cevap: B

 • 6) Günlerin oluşması için Dünyanın güneş etrafında .................. saatte bir tur atması gerekmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) 12
  B) 24
  C) 48

  Cevap: B

 • 7) Yaz mevsiminde aşağıdakilerden hangisi daha az görülür?

  A) Göllerin buharlaşması
  B) Akarsuların azalması
  C) Yağmurların artması

  Cevap: C

 • 8) Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu hangisi meydana gelir?

  A) Mevsimler
  B) Yıllar
  C) Gece-Gündüz

  Cevap: C

 • 9) Kışın dışarıda bırakılan bir su parçası hangi halde hangi hale geçiş yapar?

  A) Sıvı halden katı hale
  B) Katı halden sıvı hale
  C) Sıvı halden gaz haline

  Cevap: A

 • 10) Türkiye genelinde en çok yağmurun düştüğü mevsim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sonbahar
  B) İlkbahar
  C) Yaz

  Cevap: B

 • 11) Aşağıda verilen mevsimlerden hangisinde akarsuların akış hızları en yavaştır?
  A) Sonbahar
  B) İlkbahar
  C) Yaz

  Cevap: C

 • 12) Yetişkinlerin kendi hayatlarını devam ettirebilmeleri için yaptıkları işe .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Meslek
  B) Alan
  C) Dal

  Cevap: A

 • 13) Aşağıda verilen maddelerden hangisi sıvıdır?

  A) Toprak
  B) Oksijen
  C) Gazoz

  Cevap: C

 • 14)
  Ali: Dünyanın ayın etrafında dolaşması ile.
  Merve: Dünyanın güneş etrafında dönmesi ile.
  Cem: Dünyanın kendi etrafında dönmesi ile.
  Eda mevsimlerin nasıl oluştuğunu arkadaşlarına sormuştur. Arkadaşlarının cevapları yukarıda verildiği gibi olduğuna göre Eda'nın hangi arkadaşı doğru cevap vermiştir?

  A) Ali
  B) Merve
  C) Cem

  Cevap: B

 • 15) Seçme ve seçilme hakkını hangi dönemde kazanmışızdır?

  A) Osmanlı döneminde
  B) Atatürk döneminde
  C) İlk dönemlerde

  Cevap: B

 • 16) Sınıf başkanı seçilirken demokratik olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Öğretmenin istediği öğrenciyi başkan seçmesi.
  B) Sınıfın tümünün istediği bir öğrencinin başkan seçilmesi.
  C) Müdürün seçtiği bir öğrencinin başkan seçilmesi.

  Cevap: B

 • 17)
  I. Buhar
  II. Nefes
  III. Perde
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri maddenin gaz haline örnektir?

  A) I ve III
  B) I ve II
  C) II ve III

  Cevap: B

 • 18) Erime, maddenin hangi halden hangi hale geçişi ile olur?

  A) Sıvıdan gaz haline
  B) Gaz halinden katı hale
  C) Katı halden sıvı hale

  Cevap: C

 • 19) Türkiye'nin yönetim biçimini belirlemek amacıyla Atatürk 29 Ekim 1923'te hangisini ilan etmiştir?

  A) Cumhuriyet
  B) Demokrasi
  C) Monarşi

  Cevap: A

 • 20) Sıvı maddelere dışarıdan ısı verildiğinde belirli bir noktadan sonra hangi hale geçiş yapar?

  A) Gaz
  B) Katı
  C) Sıvı

  Cevap: A
 • Hayat Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.