...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Hayat Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu hangisi meydana gelir?
  A) Mevsimler
  B) Yıllar
  C) Gece-Gündüz
  Cevap: C
 • 2)
  Ali: Dünyanın ayın etrafında dolaşması ile.
  Merve: Dünyanın güneş etrafında dönmesi ile.
  Cem: Dünyanın kendi etrafında dönmesi ile.
  Eda mevsimlerin nasıl oluştuğunu arkadaşlarına sormuştur. Arkadaşlarının cevapları yukarıda verildiği gibi olduğuna göre Eda'nın hangi arkadaşı doğru cevap vermiştir?
  A) Ali
  B) Merve
  C) Cem
  Cevap: B
 • 3) Kışın dışarıda bırakılan bir su parçası hangi halde hangi hale geçiş yapar?
  A) Sıvı halden katı hale
  B) Katı halden sıvı hale
  C) Sıvı halden gaz haline
  Cevap: A
 • 4) Tavaya bırakılan bir margarin yağının sıcaklık arttıkça erimesi olayında margarin hangi hale geçmiş olur?
  A) Sıvı
  B) Gaz
  C) Katı
  Cevap: A
 • 5) Katı maddelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Belirli bir şekilleri vardır.
  B) Akışkandırlar.
  C) Gazlara göre daha sabittirler.
  Cevap: B
 • 6) Aşağıda verilen maddelerden hangisi sıvıdır?
  A) Toprak
  B) Oksijen
  C) Gazoz
  Cevap: C
 • 7) Türkiye'nin yönetim biçimini belirlemek amacıyla Atatürk 29 Ekim 1923'te hangisini ilan etmiştir?
  A) Cumhuriyet
  B) Demokrasi
  C) Monarşi
  Cevap: A
 • 8)
  I. Buhar
  II. Nefes
  III. Perde
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri maddenin gaz haline örnektir?
  A) I ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  Cevap: B
 • 9) Seçme ve seçilme hakkını hangi dönemde kazanmışızdır?
  A) Osmanlı döneminde
  B) Atatürk döneminde
  C) İlk dönemlerde
  Cevap: B
 • 10) Yaz mevsiminde aşağıdakilerden hangisi daha az görülür?
  A) Göllerin buharlaşması
  B) Akarsuların azalması
  C) Yağmurların artması
  Cevap: C
 • 11) Türkiye genelinde en çok yağmurun düştüğü mevsim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sonbahar
  B) İlkbahar
  C) Yaz
  Cevap: B
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Çocuklar dünyanın her yerinde aynı yiyecekleri yerler.
  B) Farklı ülkelerdeki çocukların kültürleri de farklıdır.
  C) Dünyadaki tüm çocuklar farklı giyecekler giyebilirler.
  Cevap: A
 • 13) Yetişkinlerin kendi hayatlarını devam ettirebilmeleri için yaptıkları işe .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Meslek
  B) Alan
  C) Dal
  Cevap: A
 • 14) Aşağıda verilen mevsimlerden hangisinde akarsuların akış hızları en yavaştır?
  A) Sonbahar
  B) İlkbahar
  C) Yaz
  Cevap: C
 • 15) Erime, maddenin hangi halden hangi hale geçişi ile olur?
  A) Sıvıdan gaz haline
  B) Gaz halinden katı hale
  C) Katı halden sıvı hale
  Cevap: C
 • 16) Sıvı maddelere dışarıdan ısı verildiğinde belirli bir noktadan sonra hangi hale geçiş yapar?
  A) Gaz
  B) Katı
  C) Sıvı
  Cevap: A
 • 17) Günlerin oluşması için Dünyanın güneş etrafında .................. saatte bir tur atması gerekmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) 12
  B) 24
  C) 48
  Cevap: B
 • 18) Ayşegül'ün dedesi yetmiş sekiz yaşındadır.
  Buna göre Ayşegül'ün dedesi çocukluğunda hangi oyunu oynamamıştır?
  A) Saklambaç
  B) Futbol
  C) Bilgisayar oyunu
  Cevap: C
 • 19) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Gaz halindeki maddeler katı hale geçebilir.
  B) Katı haldeki maddeler gaz haline geçebilir.
  C) Sıvı haldeki maddeler katı hale geçemez.
  Cevap: C
 • 20) Sınıf başkanı seçilirken demokratik olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) Öğretmenin istediği öğrenciyi başkan seçmesi.
  B) Sınıfın tümünün istediği bir öğrencinin başkan seçilmesi.
  C) Müdürün seçtiği bir öğrencinin başkan seçilmesi.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder