AÖL Sanat Tarihi Soruları 1 (2017-18 1.Dönem 2.Oturum 481)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir duygunun, tasarımın veya güzelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüne...........denir.
  Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Tarih
  B) Hukuk
  C) Sanat
  D) Epigrafi
  Cevap: B
 • 2) Sanat tarihi bilimsel anlamda hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
  A) İtalya
  B) Fransa
  C) İngiltere
  D) Almanya
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir?
  A) Müzik
  B) Heykel
  C) Resim
  D) Mimari
  Cevap: A
 • 4) Genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro sanatıdır.
  Tanımı yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Resim
  B) Heykel
  C) Opera
  D) Dans
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi sanat tarihinin faydalandığı bilim dallarından biri değildir?
  A) Fizik
  B) Coğrafya
  C) Arkeoloji
  D) Antropoloji
  Cevap: A
 • 6) Tarih öncesi uygarlığının gelişme süresinde kültürel dönemlerin en uzunu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taş-Bakır Çağı
  B) Cilalı Taş Çağı
  C) Orta Taş Çağı
  D) Eski Taş Çağı
  Cevap: D
 • 7) Yerleşik düzene aşağıdaki çağlardan hangisinde geçilmiştir?
  A) Eski Taş Çağı
  B) Cilalı Taş Çağı
  C) Orta Taş Çağı
  D) Taş-Bakır Çağı
  Cevap: B
 • 8) Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla meydana gelen yassı büyük tepelere ............ denir.
  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Höyük
  B) İdol
  C) Mağara
  D) Mikrolit
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Maden Çağı yerleşim birimlerinden değildir?
  A) Alacahöyük
  B) Alişar
  C) Çayönü
  D) Truva
  Cevap: C
 • 10) Orta Taş Çağı da denilen tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Paleoltik Çağ
  B) Mezolitik Çağ
  C) Neolitik Çağ
  D) Kalkolitik Çağ
  Cevap: B
 • 11) Çok katlı ve kule şeklinde inşa edilmiş olan zigguratlar hangi uygarlığa aittir?
  A) Hitit
  B) Mısır
  C) Lidya
  D) Sümer
  Cevap: D
 • 12) Karnak ve Luksor tapınakları hangi uygarlık döneminde yapılmıştır?
  A) Urartu
  B) Frigya
  C) Roma
  D) Mısır
  Cevap: D
 • 13) Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasındaki bölgeyi yerleşim alanı olarak seçmiş olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Frigyalılar
  B) Lidyalılar
  C) Urartular
  D) Hititler
  Cevap: B
 • 14) Tümülüs adı verilen mezar yapıları hangi uygarlık mimarisinde görülmektedir?
  A) Frigya
  B) Mısır
  C) Roma
  D) Urartu
  Cevap: A
 • 15) Roma mimarlığının oluşturduğu, halkın işleri ile ilgili kullanılan, alışverişin yapıldığı çarşılar ve mahkemelerin de bulunduğu yapılar toplamıdır.
  Tanımı yapılan mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Amfitiyatro
  B) Bazilika
  C) Stadium
  D) Forum
  Cevap: C
 • 16) Sümela Manastırı hangi ilimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır?
  A) Samsun
  B) İstanbul
  C) Trabzon
  D) Bursa
  Cevap: C
 • 17) Gotik mimarisinin en önemli eseri olan Notre-Dame Katedrali hangi ülkededir?
  A) Fransa
  B) İspanya
  C) Almanya
  D) İtalya
  Cevap: A
 • 18) Mona Lisa adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
  A) Giotto di Bondone
  B) Sandro Botticelli
  C) Vecellio Tiziano
  D) Leonardo da Vinci
  Cevap: D
 • 19) Kübizm akımının kurucusu olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pablo Pıcasso
  B) Raoul Dufy
  C) Fernand Leger
  D) Carlo Carra
  Cevap: A
 • 20) Dışa vurumculuk olarak da bilinen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fütürizm
  B) Ekspresyonizm
  C) Realizm
  D) Romantizm
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder