AÖL Matamatik Soruları 5 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2. Oturum - Fonksiyonlar, Üslü ifadeler- 467)
 • 1) Bir aracın gideceği yere olan uzaklığının (y km) harekete başladığı andan itibaren geçen zamana (x saat) bağlı değişimini veren doğrusal fonksiyon y = 540 - 60x olarak verilmiştir.
  Buna göre bu araç saat 10.00'da yola çıkarsa saat kaçta gideceği yere ulaşır?

  A) 19.00
  B) 19.30
  C) 20.00
  D) 20.30

  Cevap: A

 • 2)


  Yukarıdaki grafikte A ve B ilçelerinde 2000 ve 2015 yıllarında yaşayan kişi sayıları verilmiştir.
  Buna göre A ve B ilçelerinde yaşayan kişi sayılarının yıllık bazda ortalama değişimlerinin toplamı kaç (kişi sayısı / yıl) olur?

  A) -1000
  B) -500
  C) 500
  D) 1000

  Cevap: D

 • 3)
  olduğuna göre f(1) - f(0) kaçtır?

  A) 1
  B) 2
  C) 5
  D) 10

  Cevap: B

 • 4) Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde ve [OK] = [AB], [OL] = [CD], |OK| = |OL|, |AB| = (3x - 1) cm, |CD| = (2x + 5) cmdir.
  Buna göre |CD| kaç santimetredir?


  A) 15
  B) 16
  C) 17
  D) 18
  Cevap: C

 • 5) Bir usta çalıştığı ayakkabı atölyesin den aylık 2500 TL maaş ve bir  ay içinde 30\dan fazla ürettiği her ayak kabı için 50 TL ek ücret almaktadır.
  Usta bir ayda x ayakkabı ürettiğine ve x > 30 olduğuna göre bu ustanın bir aylık aldığı toplam ücreti ifade eden doğrusal fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) f(x) = 1000 + 30x
  B) g(x) = 1000 + 50x
  C) h(x) = 1500 + 30x
  D) k(x) = 1500 + 50x

  Cevap: B

 • 6)


  Bir öğrencinin zamana (x gün) bağlı toplam çalışma (y soru sayısı) fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir.
  Grafiğe göre bu öğrencinin zamana bağlı toplam çalışma fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) f(x) = 300x
  B) g(x) = 300 + 5x
  C) h(x) = 60x
  D) k(x) = 60 + 5x

  Cevap: C

 • 7)


  Yukarıdaki grafikte Ocak-Mayıs ayları arasında bir markette satılan ürün sayıları verilmiştir.
  Grafiğe göre satılan ürün sayılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Nisan ayında en küçük değerdedir.
  B) Mayıs ayında Şubat ayına göre artmıştır.
  C) Mart ayında en büyük değerdedir.
  D) Nisan ayında Ocak ayına göre artmıştır.

  Cevap: D

 • 8)

  Yukarıda f, g, k ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.

  Buna göre aşağıdaki hangi iki fonksiyonun değişim oranlarının çarpımı pozitiftir?

  A) h ve g
  B) f ve k
  C) k ve h
  D) h ve f

  Cevap: C

 • 9)


  Yukarıda üç bitkinin boy-zaman grafiği verilmiştir.
  Grafiğe göre bu üç bitkinin boylarının yıllık uzama miktarlarının toplamı kaç santimetredir?

  A) 16
  B) 15
  C) 14
  D) 13

  Cevap: D

 • 10) 2x + 4 : 2x + 16 : 2x = 168 olduğuna göre x kaçtır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5

  Cevap: B

 • 11)

  Yukarıdakilerden kaç tanesi üstel fonksiyondur?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1

  Cevap: B

 • 12)
  Cevap: C

 • 13) Aşağıdaki üstel fonksiyonlardan hangisi artandır?
  Cevap: D

 • 14) Bir çiftçinin 2000 ve 2008 yıllarında iki tarlasında ürettiği buğday ve yulaf miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Bu tabloya göre 2000 ve 2008 yıllarında buğday üretiminin yıllık bazda ortalama değişimi, yulaf üretiminin yıllık bazda ortalama değişiminden kaç ton fazladır?

  A) 50
  B) 70
  C) 80
  D) 100

  Cevap: A

 • 15) 3x = 4 ve 3y = 5 olduğuna göre 27x+y kaçtır?

  A) 800
  B) 8000
  C) 2700
  D) 27000

  Cevap: B

 • 16)


  Cevap: D

 • 17) Taban yarıçapının uzunluğu 6 cm, yüksekliği 8 cm olan dik dairesel koninin hacmi kaç santimetreküptür? (r yerine 3 alınız.)
  A) 288
  B) 384
  C) 392
  D) 486
  Cevap: A

 • 18)  fonksiyonunun grafiği (2, 4) noktasından geçtiğine göre m kaçtır?

  A) 3
  B) 2
  C) -2
  D) -3

  Cevap: D

 • 19) Bir balonun hacmi her dakika sonunda üç katına çıkmaktadır.
  Buna göre başlangıçta hacmi 3 cm3 olan balonun üç dakikasonundaki hacmi kaç santimetreküptür?

  A) 81
  B) 27
  C) 12
  D) 9

  Cevap: A

 • 20)
   işleminin sonucu kaçtır?

  A) 60
  B) 90
  C) 120
  D) 150

  Cevap: A

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.