Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Bilimsel bilgi gözlem ve deneye dayanır.

  B) Bilimsel bilgi çelişkisizdir.

  C) Bilimsel bilgilerin bütününe kanun denir.

  D) Bilimsel bilgiler nesneldir.

  E) Bilimsel bilgiler eleştiriye açıktır.

  Cevap: C
 • 2)

  Bilim insanlarının gözlem ve deney yoluyla elde ettiklerden verilerden yola çıkarak tahminde bulunma olayına ne denir?

  A) Tümevarım

  B) Tümdengelim

  C) Yargıya varma

  D) Çıkarım

  E) Hipotez

  Cevap: D
 • 3)

  Bilimsel bilgi toplanırken problemin tespitinden sonra hangisi yapılmaktadır?

  A) Kontrollü deneylerin yapılması

  B) Hipotezin oluşturulması

  C) Gözlemlerin yapılması

  D) Sonuçların değerlendirilmesi

  E) Verilerin toplanması

  Cevap: B
 • 4) Bilimsel araştırmalarda bilgilerin ölçüm araçları kullanılarak tamamen nesnel olarak yapılan gözlem hangisidir?

  A) Nicel gözlem

  B) Nitel gözlem

  C) Nitelikli gözlem

  D) Bilimsel gözlem

  E) Araçsal gözlem

  Cevap: A
 • 5) Bir deneyde olaya etkisi araştırılan değişken hangisidir?

  A) Bağımsız değişken

  B) Bağımlı değişken

  C) Kontrollü değişken

  D) Tahmini değişken

  E) Gerçek değişken

  Cevap: A
 • 6) Her defasında gözlem ve deneyden sonra aynı şartlar altında aynı sonuçları veren prensiplere ne denir?

  A) Hipotez

  B) Kanun

  C) Teori

  D) Kuram

  E) Bilim

  Cevap: B
 • 7)

  I. Gıda ve beslenme alanında

  II. Sağlık alınında

  III. Çevre sorunları alanında

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinde biyoloji bilimi yardımcı olmaktadır?

  A) I, II ve III

  B) II ve III

  C) I ve III

  D) I ve II

  E) Yalnız III

  Cevap: A
 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında değildir?

  A) Hücresel yapı

  B) Solunum

  C) Metabolizma

  D) Üreme

  E) Üretme

  Cevap: E
 • 9)

  Aşağıda verilenlerden hangisi tek hücreli canlı değildir?

  A) Bakteri

  B) Amip

  C) Parasmesyum

  D) Mantar

  E) Öglana

  Cevap: D
 • 10)

  Organizmada büyük molekkülerin daha basit moleküllere parçalandığı kimyasal tepkime hangisidir?

  A) Anabolizma

  B) Metabolizma

  C) Katabolizma

  D) Homeostazi

  E) Boşaltım

  Cevap: B
 • 11)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tüm canlılar hareket etme yeteneğine sahiptir.

  B) Bir hücreli canlılarda kamçı, sil veya yalancı ayak sayesinde hareket sağlanır.

  C) Bitkilerde hareket durum değiştirerek oluşur.

  D) Hayvanlarda hareket daha çok hal değiştirme ile olur.

  E) Hareket etme canlıların ortak özellikleri arasındadır.

  Cevap: D
 • 12)

  Uyum ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Adaptasyon olarak ta isimlendirilir.

  B) Organizmanın yaşadığı çevrede hayatta kalma şansını artırır.

  C) Uyum nesilden nesile aktarılamaz.

  D) Uyum canlıların ortak özellikleri arasındadır.

  E) Kurbağaların parmak aralarında perdelerin bulunması bir uyum örneğidir.

  Cevap: C
 • 13)

  Ana bireyin kendisiyle aynı kalıtsal özelliklere sahip bireyler meydana getirmesinde olan üreme hangisidir?

  A) Eşeyli üreme

  B) Eşeysiz üreme

  C) Sporla üreme

  D) Mayozla üreme

  E) Klonla üreme

  Cevap: B
 • 14)

  Canlının sahip olduğu yapıların zaman içinde olgunlaşarak daha fonksiyonel hale gelmesine ne denir?

  A) Gelişme

  B) Büyüme

  C) Etkinleşme

  D) Uyum

  E) Erişme

  Cevap: A
 • 15)

  Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların yapısında bulunan inorganik maddelere örnektir?

  A) Yağlar

  B) Proteinler

  C) Hormonlar

  D) Vitaminler

  E) Asit ve bazlar

  Cevap: E
 • 16)

  Aşağıda verilen maddelerden hangisi canlıların kendileri tarafından sentezlenemediğinden dışarıdan alınan bileşiktir?

  A) Tuz

  B) ATP

  C) Enzim

  D) Vitamin

  E) Yağlar

  Cevap: A
 • 17)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tüm organizmalarda en çok bulunan bileşik sudur.

  B) Organizmanın toplam kütlesinin yüzde 90'ı sudan oluşmaktadır.

  C) Su bir inorganik maddedir.

  D) Su canlılar için vazgeçilmez bir maddedir.

  E) Su iyi bir çözücüdür.

  Cevap: B
 • 18)

  Suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren bileşiklere ............. hidroksit iyonu veren bileşiklere .................. denir.

  Yukarıda verilen boşluklara hangisi sırasıyla getirilmelidir?

  A) tuz -- asit

  B) asit -- baz

  C) baz -- asit

  D) asit -- tuz

  E) tuz -- baz

  Cevap: B
 • 19)

  Aşağıda verilenlerden hangisi bazdır?

  A) Sirke

  B) Limon

  C) Sabun

  D) Muz

  E) Domates

  Cevap: C
 • 20)

  Aşağıda verilen tuzlardan hangisi insan vücudunun en fazla ihtiyaç duyduğu tuzlar arasında değildir?

  A) Kalsiyum

  B) Sodyum

  C) Potasyum

  D) Magnezyum

  E) Klor

  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder