...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)

  I. İnsanın bugüne kadar en çok başvurduğu anlatım tarzıdır.

  II. Fazla ayrıntıya girmez.

  III. Zaman ve mekan unsuru vardır.

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hikaye için doğrudur?

  A) I, II ve III

  B) I ve II

  C) II ve III

  D) I ve III

  E) Hiçbiri

  Cevap: A
 • 2)

  Dede Korkut hikayeleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru değildir?

  A) Sözlü olarak ortaya çıkmıştır.

  B) İslamiyet öncesinde doğmuştur.

  C) İslamiyetin kabulünden sonra islami unsurlar kullanılmıştır.

  D) Destan özelliği taşır.

  E) Birbirinden bağımsız 54 hikayeden oluşur.

  Cevap: E
 • 3)

  Mesnevi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru değildir?

  A) Aynı vezinde devam eder.

  B) Her beyti diğerinden bağımsızdır.

  C) Beyitler kendi aralarında kafiyeli bir nazıma sahiptir.

  D) Kelime manası ikilemedir.

  E) Oldukça kısa tutulmuştur.

  Cevap: E
 • 4)

  Aşağıda verilenlerden hangisi mesnevi yazarı değildir?

  A) Yunus Emre

  B) Mevlana

  C) Fuzuli

  D) Aşık Seyfi

  E) Şeyh Galip

  Cevap: D
 • 5)

  Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye .................. denir.

  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Beyt

  B) Nazım

  C) Hamsin

  D) Kitap

  E) Eser

  Cevap: C
 • 6)

  I. Gerçek yada gerçeğe yakın olaylar anlatılır.

  II. Kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılır.

  III. Destanların öz değişikliği uğramasıyla oluşmuştur.

  IV. Uzun soluklu anlatımdır.

  Halk hikayeleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III

  B) II, III ve IV

  C) I, II ve IV

  D) I, II, III ve IV

  E) I ve IV

  Cevap: D
 • 7)

  I. Aşk hikayeleri

  II. Kahramanlık hikayeleri

  III. Destani Halk hikayeleri

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri halk hikayeleri türleri arasında gösterilir?

  A) I, II ve III

  B) II ve III

  C) I ve II

  D) I ve III

  E) Yalnız II

  Cevap: A
 • 8) Halk hikayelerinin özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konuları işler

  B) Nazım ve nesir karışıktır.

  C) Anlatmaya dayanan bir türdür.

  D) Kalıplaşmış ifadeler bulunmaz.

  E) Kişiler ve olaylar gerçektir.

  Cevap: D
 • 9)

  * Kahramanın en büyük yardımcısı Hz. Hızırdır.

  * XVI. yüzyıldan itibaren destanların yerini almıştır.

  * Aşıklar tarafından saz çalarak taklitler yapılarak anlatılır.

  Yukarıda verilenler hangisinin özellikleri arasındadır?

  A) Dede korkut hikayeleri

  B) Halk hikayeleri

  C) Mesnevi

  D) Tanzimat dönemi hikayeler

  E) Milli edebiyat dönemi hikayeler

  Cevap: B
 • 10)

  Tanzimat dönemi hikayeleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru değildir?

  A) Olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır.

  B) Olaylar olmuş yada olabilir izlenimi bırakır.

  C) Eserler genelde duygudan uzak katı bir anlatım vardır.

  D) Genellikle tutsaklık, zoraki evlilik temaları vardır.

  E) Meddah öykülerinin etkisi ve tekniği görülür.

  Cevap: C
 • 11)

  Milli edebiyat dönemi Ömer Seyfettin ve arkadaşları tarafından hangi dergi ile başlamıştır?

  A) Özgün kalemler

  B) Genç kalemler

  C) Çağdaş kalemler

  D) Milli kalemler

  E) Tanzimat öykücüleri

  Cevap: B
 • 12)

  Milli edebiyat dönemi hikayeleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) 1911'den Cumhuriyet'in kurulmasına kadar devam etmiştir.

  B) Ömer Seyfettin ve arkadaşları tarafından başlatılmıştır.

  C) Türk dilinin sadeleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır.

  D) Hikayelerde sade dil kullanılmıştır.

  E) Genellikle bireysel temalı konular işlenmiştir.

  Cevap: E
 • 13)

  Aşağıda verilen yazarlardan hangisi Milli edebiyat dönemi hikaye yazarları arasında değildir?

  A) Ömer Seyfettin

  B) Halide Edip Adıvar

  C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  D) Refik Halit Karay

  E) Reşat Nuri Güntekin

  Cevap: E
 • 14)

  Kahvemi sen içtin, fincanımı sen kırdın, öyle mi? diyerek odasından bastonunu alıp ayaklarının ucuna basarak yavaş yavaş kedinin yanına sokuldu. Hazır eline fırsat geçmişken, istediği gibi intikamını almak için bastonunu kaldırdı. Kedi kımıldıyor; kaçacak. Değneği şiddetle üzerine indirir indirmez, serî-üs-seyr olan bu afacan, hemen sıçrayınca, ayağı kayarak azîm bir gürültü ile merdivenlerden aşağı yuvarlandı. (Kediler)

  Yukarıda verilen paragrafta hangi teknik kullanılmıştır?

  A) İç konuşma

  B) Diyalog

  C) Gösterme

  D) Anlatma

  E) Betimleme

  Cevap: C
 • 15)

  Olayın verilen konuşmalar arasında aktarıldığı anlatım tekniği aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) İç konuşma

  B) Diyalog

  C) Gösterme

  D) Anlatma

  E) Betimleme

  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder