...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) I- Mekke’de ticaret yaygındı.
  II- Peygamberimiz fil olayından önce doğdu.
  III-Mekke’de İslamiyet hızlı yayıldı.
  IV- Ümmü Eymen peygamberimizin dadısıdır.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I ve IV
  Cevap: C
 • 2) Mescid-i Nebi’nin başlıca işlevlerini açıklayınız.  Cevap: .
 • 3) Peygamberimizin süt anneye verilme sebebini yazınız?
  Cevap: .
 • 4)

  Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (...) Peygamber efendimiz Arap yarım adasının Hicaz bölgesinde dünyaya gelmiştir.

  (...) İslam'dan önce Mekke dini ve ticarei bir merkezdi.

  (...) Peygamber efendimiz Mekke'nin önde gelen Kuveyş kabilesine mensuptur.

  (...) Peygamber efendimiz doğduğu dönemde göçebe yaşayan gruba vahabi denirdi.

  (...) Arap yarım adasında sadece putperestler yaşıyordu.

  (...) Peygamber efendimiz Kureyş ve Havazin kabileleri arasında ki Ficar savaşına tanık olmuştur.

  (...) Arap yarım adasında okuma yazma oranı düşük olmasına rağmen sözlü anlatım geleneği üst düzeydeydi.

  (...) İslam öncesi Arap yarım adasında yıldızlara tapan Sabiiler adında küçük bir toplulukta vardı.

  (...) Ebrehe olayı Peygamber efendimizin gençliğinde yaşandı.

  (...) Peygamber efendimize ismini dedesi Abdulhamit vermiştir.

  Cevap: D -- D -- D -- Y -- Y -- D -- D -- D -- Y -- D
 • 5)

  Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  • mecusi
  • şirk
  • Muhammed'ul Emin
  • Habeşistan
  • Hicar
  • müşrik
  • Erdemliler
  • Safa
  • Hz. Hatice
  • Hira

  a. Allah'a inanmakla birlikte başka varlıkları da ilahlaştırmaya ........... denir.

  b. Allah'a ortak koşan kimselere ............... denir.

  c. İslam öncesi Arap yarım adasında ateşe tapan gruba ............. denirdi.

  d. Cahiliye döneminde haram aylarda yapılan savaşlar ................ savaşları olarak adlandırılıyordu.

  e. Peygamber efendimiz gençlik yıllarında Mekkede bulunan ................. antlaşmasına katılmıştır.

  f. Mekkeliler tarafında hiç bir zaman dürüstlükten ayrılmadığı içn peygamber efendimize ............................ lakabı takılmıştır.

  g. Peygamber efendimize ilk vahiy .............. mağarasında gelmiştir.

  h: Peygamber efendimize inanan ilk müslüman ..................... 'dır.

  j. Peygamber efendimiz ilk olarak açıktan İslam tebliğini ............... tepesinden yaptı.

  ı. İslam'ın yayılma zamanında ilk hicret ...................... olmuştur.

  Cevap: a: şirk -- b: müşrik -- c: mecusi -- d: Hicar -- e: Erdemliler -- f: Muhammed'ul Emin -- g: Hira -- h: Hz. Hatice -- j: Safa -- ı: Habeşistan
 • 6)

  İlk İslam şehitleri aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) Sümeyye -- Yesir

  B) Bilal-i Habeşi -- Sümeyye

  C) Habbab bin Eret -- Yesir

  D) Ammar -- Sümeyye

  Cevap: A
 • 7)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Boykot dönemi beş yıl sürmüştür.

  B) Boykot döneminde Müslümanlar çok zorluk çekmiştir.

  C) Boykot kararına katılmayan müşriklerde vardır.

  D) Boykot döneminde Müslümanlara yardım eden bazı müşriklerde bulunmaktaydı.

  Cevap: A
 • 8)

  Peygamber efendimiz Zeyd'le (r.a) ................ şehrine gidip insanlara İslamı tebliğ etmiş ancak buradan taşlanarak çıkarılmışıtır.

  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Medine

  B) Taif

  C) Yemen

  D) Şam

  Cevap: B
 • 9) Birinci Akabe biatı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Medineli 6 kişi ile Peygamberimiz arasında olmuştur.

  B) Mekkede yapılmıştır.

  C) Bu akabeden sonra peygamber efendimiz Medineye hicrete izin vermiştir.

  D) Peygamber efendimiz bu akabede Medinelilere İslam'ı tanıtmıştır.

  Cevap: C
 • 10) Peygamber efendimiz Medine'ye hicret esnasın peşinden gelenlerden saklanmak için hangi mağaraya sığınmıştır?

  A) Hira

  B) Sevr

  C) Safa

  D) Merve

  Cevap: B
 • 11) Peygamber efendimiz ilk cuma namazını nerede kıldırmıştır?

  A) Medine

  B) Ranuna bölgesinde

  C) Yemen'de

  D) Mekke'de

  Cevap: B
 • 12)

  Eski ismi Yesrib olan daha sonralardan ismi Peygamber Şehri olarak değiştirilen şehir hangisidir?

  A) Mekke

  B) Medine

  C) Yemen

  D) Taif

  Cevap: B
 • 13)

  I. Yapımı yedi ay sürmüştür.

  II. Peygamber efendimiz yapımında bizzat çalışmıştır.

  III. Adı Peygamber Mescidi anlamına gelmektedir.

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Mescid-i Nebi için doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve III

  D) I, II ve III

  Cevap: D
 • 14)

  I. Yapımı yedi ay sürmüştür.

  II. Peygamber efendimiz yapımında bizzat çalışmıştır.

  III. Adı Peygamber Mescidi anlamına gelmektedir.

  Mescidi Nebinin yanında kimsesizler ve ilim öğrenmek isteyenler için yapılmış yere ne denirdi?

  A) Suffe

  B) Mescid-i Suffe

  C) Medrese

  D) Darül Suffe

  Cevap: A
 • 15)

  Medine sözleşmesinde aşağıda verilen topluluklardan hangisi bulunmaz?

  A) Müşrik araplar

  B) Yahudiler

  C) Medinede yaşayan Müslümanlar

  D) Hristiyanlar

  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder