...................... OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  I. Bir meridyenin antimeridyeni ile toplamı 180 derecedir.
  II. Meridyen ile onun antimeridyeni arasındaki saat farkı 12 saattir.
  III. 150 derece batı meridyeni ile 30 derece doğu meridyeninin antimeridyenidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?


  A) I, II ve III

  B) II ve III

  C) I ve III

  D) I ve II

  E) Yalnız III  


  Cevap: A

 • 2)

  Ülkemizin mutlak konumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?


  A) Kuzey paralelleri arasında yer alır.

  B) Kuzey Yarım Kürede yer alır.

  C) Greenwich'e göre Batı Yarım Kürede yer alır.

  D) 36°-42° kuzey paralelleri arasındadır.

  E)  26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır.


  Cevap: C

 • 3)

  -3. saat diliminde bulunan bir noktanın merkez boylamı hangisidir?


  A) -300

  B) -300

  C) -450

  D) 450

  E) -900


  Cevap: D

 • 4)

  Aşağıda verilen yerlerden hangisi ülkemizin en batısındaki noktadır? 


  A) Iğdır

  B) İstanbul

  C) Edirne

  D) İzmir

  E) Çanakkale


  Cevap: E

 • 5)

  Aşağıda verilenlerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden değildir?


  A) Kuzey-güney doğrultusunda uzanır.

  B) Aynı meridyen üzerindeki büyün noktalarda yerel saat aynıdır.

  C) İki meridyen arasındaki uzaklık her yerde 111 km'dir.

  D) Meridyenlerin başlangıç noktası Greenwich'tir.

  E) Meridyen dereceleri başlangıç meridyeninden itibaren doğu ve batıya doğru büyür.


  Cevap: C

 • 6)


  I. Güneş ışınlarının geliş açısı

  II. Sıcaklık dağılışı

  III. İklim tipleri

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri enlem tarafından etkilenmektedir?


  A) I ve II

  B) II ve III

  C) I ve III

  D) I, II ve III

  E) Hiçbiri


  Cevap: D

 • 7)

  Paralellerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?


  A) İki paralel arasındaki uzaklık 21 km'dir.

  B) Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde 90'ar adet bulunur.

  C) Paraleller birbiri ile kesişmez.

  D) En büyük paralel ekvatordur.

  E) Paralellerin başlangıç notası Ekvatordur.


  Cevap: A

 • 8)

  Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin göreceli konum özellikleri arasında değildir?


  A) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

  B) Kıyılar ile iç kesimler arasında iklim farkı görülür.

  C) Farklı kültürlere komşudur.

  D) Dört mevsim yaşanır.

  E) Yeraltı kaynakları bakımından zengindir.


  Cevap: D

 • 9)

  Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasına kadar uzanan yarım çemberlere ne denir?


  A) Meridyen

  B) Paralel

  C) Enlem

  D) Ekvator

  E) Kutup çizgisi


  Cevap: A

 • 10)

  12° D boylamında güneş 07.12'de doğmuştur. Buna göre 36° D boylamında güneş saat kaçta doğar?


  A) 06.36

  B) 05.36

  C) 06.24

  D) 05.24

  E) 06.12    


  Cevap: B

 • 11)

  Aşağıda verilen enlemlerden hangisi özel enlem değildir?


  A) 66° 33'

  B) 23° 27'

  C) 0°

  D) 23° 27'

  E) 24° 25'

  Cevap: E

 • 12)

  Tarih değiştirme çizgisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?


  A) 180 derece meridyenidir.

  B) Kutup noktaları arasında bulunur.

  C) Atlas Okyanusu üzerinden geçer.

  D) Doğusu ile batısı arasında 24 saat fark vardır.

  E) Baza ada devletleri tarafından girintili ve çıkıntılı olarak çizilmiştir.


  Cevap: C

 • 13)

  Aşağıda verilenlerden hangisi göreceli konumun belirleyicileri arasında değildir? 


  A) Yeraltı kaynakları

  B) Yeryüzü şekilleri

  C) Ulaşım yollarına yakınlığı

  D) Kıtalara yakınlığı

  E) Ekvatora olan uzaklığı 


  Cevap: E

 • 14)

  Dünya üzerindeki bir noktanın ekvatora ve başlangıç meridyenine göre yerine ...................... denir.

  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?


  A) Coğrafi konum

  B) Göreceli konum

  C) Mutlak konum

  D) Koordinat konum

  E) Noktanın koordinatları


  Cevap: C

 • 15)

  Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı kaç dakikadır?


  A) 110

  B) 81

  C) 25

  D) 6

  E) 4


  Cevap: E
 • Coğrafya Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.