...................... OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Çevre Eğitimi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Çevremizi oluşturan cansız faktörlerden 5 tanesini yazınız.

  •      
  •     
  •     


  Cevap: İklim -- Sıcaklık -- Toprak -- Su -- Hava

 • 2)

  Aşağıda verilenlerden hangisi doğal çevre bileşenleri arasında gösterilemez?   


  A) Toprak

  B) Uzay

  C) İklim

  D) Jeolojik yapı 


  Cevap: B

 • 3) Aşağıda verilen kavramların tanımlarını yanlarına yazınız.
  Üretici Canlılar: 

  Tüketici Canlılar:  Cevap: Üretici Canlılar: Kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Bitkiler örnek gösterilebilir. -- Tüketici Canlılar: Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır. İnsanlar ve hayvanlar örnektir.

 • 4)

  Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

  • geri dönüşüm
  • yapay
  • madde çevrimi
  • doğal
  • cansız
  • su
  • sera etkisi 
  • ayrıştırıcılar
  • fosil
  • hava

  a. Su, toprak ve mineraller birere ............................... çevre faktörleridir.  

  b. İnsanlar tarafından değiştirilen çevreye .......................... denir.

  c. Çevrede canlı ve cansız varlıklar arasında kurulan dengeye .............. denge denir.

  d. İnsanların oluşturdukları atıkları tekrar kullanılması için geri kazandırılması olayına ..................  denir.

  e. Dünyada canlı ve cansız çevre arasında yaşamın devam edebilmesi için sürekli devam eden bir dolaşım vardır. Bu dolaşıma ...................................... denir.

  f. Yeryüzünde bulunan suyun canlılar tarafından kullanılıp tekrar atmosfere dönmesine ........... döngüsü denir.

  g. Atmosferde bulunan bazı gazların yeryüzünde bulunan ısıyı tutarak yeryüzünün ısınmasına yol açmasına ......................... denir.

  h. Kömür, petrol ve doğal gaz birer ..................... yakıttır.

  j. Etrafımızı tamamen saran, bütün canlıların solunumunu sağlayan gaz karışımı ................'dır.

  ı. Canlı ölülerini parçalara ayırarak canlılar için tekrar kullanılabilir hale getiren canlılara ............... denir.


  Cevap: a: cansız -- b: yapay --c: doğal -- d: geri dönüşüm -- e: madde çevrimi -- f: su -- g: sera etkisi -- h: fosil -- j: hava -- ı: ayrıştırıcılar

 • 5)

  Aşağıda verilenlerden hangisi geri dönüştürülebilir atıktır?


  A) Nükleer atıklar

  B) Evsel atıklar

  C) Plastik atıkları

  D) Kimyasal atıklar


  Cevap: C

 • 6)

  Kırsal alanlardaki kerpiç evlerin duvarlarına zirai ilaç sıkılmasıyla beraber evlerdeki hamam böcekleri bu zirai ilaca karşı bağışıklık geliştirdiler ve hamam böceklerinin vücudunda zehirli zirai ilaç birikti. Bu zehirli ilaç hamam böceklerini yiyen kertenkeleye, kertenkeleyi yiyen kedilere geçti. Belli bir süre sonra kediler ölmeye başladı. Farelerle beslenen kediler öldüğü için fareler çoğaldı. Fareler veba hastalığının taşıyıcısı olduğu için fare sayısının artması veba hastalığının da yaygınlaşmasına sebep oldu.

  Yukarıda verilen örnekten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


  A) Doğada bir denge vardır.

  B) Zirai ilaçlar doğal dengeyi bozmaktadır.

  C) İnsanlar doğal dengeyi etkilemektedir.

  D) Böceklerle her türlü mücadele edilmelidir.


  Cevap: D

 • 7)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?


  A) Gereksiz yere tarım ilacı kullanılmamalıdır.

  B) Tarımda suni gübre tercih edilmelidir.

  C) Verimli tarım alanlarına yerleşim yeri kurulmamalıdır.

  D) Bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilmelidir.  


  Cevap: B

 • 8)

  İnsanların faaliyetleri sonucu doğal dengeyi bozan etmenlerden beş tanesini aşağıya yazınız.    


  •     
  •     
  •     
  •     


  Cevap: Nüfus Artışı -- Yapay Gübre -- Tarım İlaçları -- Fosil Yakıtlar -- Ormanların Tahrip Edilmesi

 • 9)

  Aşağıda verilen canlılardan hangisi ayrıştırıcılara örnek gösterilmez?


  A) Mayalar

  B) Küfler

  C) Bakteriler

  D) Bitkiler 


  Cevap: D

 • 10)

  Aşağıya yapay çevreye dört tane örnek yazınız.    


  •     
  •     
  •     


  Cevap: Şehirler -- Barajlar -- Parklar -- Binalar
 • Çevre Eğitimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 6. Sınıf Çevre Eğitimi Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.