...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde öfke duygusu vardır?
  A) Krallara layık bir kahvaltı olmuş.
  B) Dört saattir internet yok gel gör ki ne ilgilenen var ne de arayıp soran.
  C) Kardeşimi çok özledim.
  D) Sınav sonuçlarını merakla bekliyorum.
  Cevap: B

 • 2) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sesteş sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  A) Bu yüzsüze yaptıkların çok bile.
  B) Hiç durmadan yüze kadar sayınca yüzünün ifadesi değişti.
  C) Bu kadar yüzü bir arada gördüğüme şaşırdım.
  D) Yüzme bilmiyorum ama sizinle gelirim.
  Cevap: B

 • 3) Aşağıda verilen deyim ve anlamı eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Can kulağı ile dinlemek -- Tüm dikkat ile dinlemek.
  B) Çam devirmek -- Uyanık olmak.
  C) Çamur atmak -- İftirada bulunmak.
  D) El etek çekmek -- Yapılan işin bırakılması.
  Cevap: B

 • 4) Aşağıda verilen deyimlerden hangisi uyanık olmak anlamını içermektedir?
  A) Al aşağı etmek
  B) Sırtı yere gelmemek.
  C) Gözü açık olmak.
  D) Ateşle oynamak.
  Cevap: C

 • 5) Aşağıda verilen kelime ve zıt anlam eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Hız -- Sürat
  B) Yüksek -- Alçak
  C) Uzak -- Yakın
  D) Çok -- Az
  Cevap: A

 • 6) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
  A) Ocak
  B) Al
  C) Ak
  D) Ar
  Cevap: D

 • 7) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi pak kelimesinin eş anlamlısıdır?
  A) Açık
  B) Temiz
  C) Kirli
  D) Bulanık
  Cevap: B

 • 8) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişi karşılaştığı durum karşısında şaşırmıştır?
  A) Sen hangi hakla benimle böyle konuşursun.
  B) Görmeyeli ne kadar da değişmişsin?
  C) Beni kabul etmemesine içerledim.
  D) Sabah sabah bu ne gürültü?
  Cevap: B

 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmamıştır?
  a) Voleybolcular antremana başladı.
  b) Doktor steteskobuyla sırtımı dinledi.
  c) Aldığım et bozuk çıktı.
  d) Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir.
  Cevap: B

 • 10) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ince sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
  A) Patatesleri ince ince doğra.
  B) Hal ve hareketleri çok inceydi.
  C) Kilo verdikten sonra çok ince gözüküyordu.
  D) Cam o kadar inceydiki hemen kırıldı.
  Cevap: B

 • 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisi mecaz anlam içermez?
  A) Çığlığı tüm evi ayağa kaldırdı.
  B) Açlıktan yüzünün rengi değişmişti.
  C) Yürümekten ayakları kopmuştu.
  D) Sinirden tepesi atmıştı.
  Cevap: B

 • 12) Aşağıda verilen kelime ve eş anlam eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Zamnan -- Vakit
  B) Cevap -- Yanıt
  C) Ödül -- Hediye
  D) Hekim -- Doktor
  Cevap: C

 • 13) İki hafta önce burada düğün yaptık.
  Yukarıda verilen cümlede aşağıdakilerden hangisinin cevabı bulunmaz?

  A) Kim?
  B) Ne zaman?
  C) Nerede?
  D) Nasıl?
  Cevap: D

 • 14) Sessizce yerinden kalktı ( ) salona doğru yürüdü ( ) Diğer odadan gelen seslere biraz kulak kabartıp geri döndü ( )
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

  A) ( , ) ( . ) ( . )
  B) ( ; ) ( . ) ( . )
  C) ( , ) ( , ) ( .)
  D) ( ; ) ( . ) ( ... )
  Cevap: A

 • 15)
  I. Çay
  II. Yaş
  III. Kaza
  Yukarıda verilen kelimelerden hangisinin veya hangilerinin sesteşi vardır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D

 • 16) “Okumak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öğrenim görmek” anlamında kullanılmıştır?
  A- Ali kitap okuyor.
  B- Ablam iki yıl başka bir bölümde okuyor.
  C- Güzel şiir okuduğunu bilmiyordum.
  D- Dertli olduğu yüzünden okunuyordu.
  Cevap: B

 • 17) Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde abartı anlamı vardır?
  A) Daha yapacak bi dünya işim var.
  B) Yirmi kilometre hiç durmadan yürüdüm.
  C) Koşu yarışmasında ikinci geldim.
  D) Tüm sınavlardan yüz aldım.
  Cevap: A

 • 18) Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?
  A) Yamaç
  B) İleri
  C) Üçgen
  D) İşlemci
  Cevap: B

 • 19) 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sözcük sayısı en çoktur?
  A) Galiçya’ da savaştık.
  B) Ak akçe kara gün içindir.
  C) Dur bakalım, yavaş ol!
  D) Bilgisayarımın klavyesi arızalandı.
  Cevap: B

 • 20)
  * Okul
  * Uzak
  * Sene
  * Sınav
  Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yukarıda verilenler arasında değildir?

  A) İmtihan
  B) Mektep
  C) Yanıt
  D) Irak
  Cevap: C
 • Türkçe Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.