KPSS Eğitim Bilimleri Soruları 10 (2012 KPSS - Rehberlik)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Yapılan bir araştırmada; bakımevine getirilen terk edilmiş, yeni doğmuş bebeklerin bakıcılar tarafından beslenme, temizlik gibi günlük bakımlarının yapılmasına
  rağmen bazılarının yaşamadığı görülmüştür.
  İhtiyaç kuramına göre, gerekli bakımları yapıldığı hâlde bebeklerin yaşamlarını yitirmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sevgi, ilgi görme ihtiyacı da hayatta kalma ihtiyaçlarındandır.
  B) Bakımevleri, bebeklerin gelişim özelliklerine göre düzenlenmemiştir.
  C) Bakımevleri, ait olma ihtiyacını karşılamada yetersizdir.
  D) Bebekler, kendilerini güvende hissetmemektedir.
  E) Bakımevleri, asgari koruma standartlarına göre düzenlenmiştir.
  Cevap: A
 • 2) Doğuştan görme engelli Ahmet, yetişkinlik döneminde gerçekleştirilen bir ameliyatla görme yetisini kazanır. Ancak bu yetiyi kullanma düzeyi, görme problemi olmayan bireylerle aynı seviyeye ulaşamaz.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

  A) Uyum sağlama
  B) Bireysel farklılıklar
  C) Dengeleme
  D) Olgunlaşma
  E) Yaşantı
  Cevap: E
 • 3) Emre, yeni başladığı Anadolu lisesinde, alanlardan kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olanı seçmek istemektedir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Emre’ye verilmesi gereken en uygun rehberlik hizmetidir?

  A) Kişisel rehberlik
  B) Eğitsel rehberlik
  C) Bireysel psikolojik danışma
  D) Bilgi toplama ve yayma
  E) Oryantasyon
  Cevap: B
 • 4) Okul rehber öğretmeni öğrencilerle bir oryantasyon çalışması yapmış ve yaptığı uygulamaların ne derece etkili olduğunu araştırmak istemiştir. Bu konuda bilgi
  toplamak amacıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin gözlem, görüş ve önerilerinden yararlanmıştır.
  Okul rehber öğretmeninin yaptığı bu çalışma, rehberlikte hangi hizmet kapsamında yer alır?

  A) Bilgi verme
  B) Bilgi toplama
  C) Yöneltme ve yerleştirme
  D) İzleme
  E) Müşavirlik (Konsültasyon)
  Cevap: D
 • 5) Bir öğretmenin, sınıfta sürekli olarak mutsuz ve üzgün olan öğrencisine yardım etmek için
  aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur?

  A) Ana babası ile görüşmek
  B) Okul müdürüne yönlendirmek
  C) Rehberlik araştırma merkezine yönlendirmek
  D) Okul rehber öğretmenine yönlendirmek
  E) Sınıf rehber öğretmeninden onun hakkında bilgi almak
  Cevap: D
 • 6) Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
  A) Okul müdürü
  B) Okul müdür yardımcısı
  C) Okul rehber öğretmeni
  D) Rehberlik araştırma merkezi müdürü
  E) Okul müdür başyardımcısı
  Cevap: A
 • 7) Bir ilköğretim okulunun bahçesinde, bir öğrenci teneffüs sırasında silahlı saldırıya uğrar. Bu sırada bahçede bulunan diğer öğrenciler olaydan psikolojik olarak etkilenir.
  Yaşanan bu psikolojik sorunu gidermede okul rehber öğretmeninin vermesi gereken en uygun hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İyileştirme
  B) Krize müdahale
  C) Geliştirme
  D) Ayarlama
  E) Koruma
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi, okul rehber öğretmeninin görevlerinden biri değildir?
  A) Bireysel rehberlik hizmetlerini, alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütmek
  B) Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda çalışmalar yapmak
  C) Rehberlik hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutmak
  D) Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini
  yürütmek
  E) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde, sınıfın yıllık rehberlik çalışmalarını planlamak
  Cevap: E
 • 9) Birey bir mesleği statü elde etme, para kazanma, başkalarına yardım etme gibi durumlarla ilişkilendiriyorsa bireyin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, o bireyin meslek seçiminde daha etkili olur?
  A) İlgileri
  B) Değerleri
  C) Yetenekleri
  D) Kişiliği
  E) Ailesi
  Cevap: B
 • 10) Rehberlik anlayışına sahip bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi beklenmez?
  A) Öğrencileri ile sıcak ve olumlu bir iklim oluşturmak
  B) Öğrencilerin duygularına önem vermek
  C) Sorun yaşayan ve sorununu kendi çözemeyen öğrenciye psikolojik yardım vermek
  D) Öğrencilerin sahip oldukları kapasiteyi geliştirmelerine yardımcı olmak
  E) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek
  Cevap: C
 • 11) Sınıfında özel eğitime muhtaç bir öğrencinin olduğunu bilen bir öğretmene öğrencinin sorunlarının tanımlanması ve öğrencinin sınıf içinde varlığını sürdürmesi için
  önemli görevler düşmektedir.
  Öğretmenin, özel eğitime muhtaç öğrencilerine yardım için aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

  A) Özel eğitime muhtaç çocukların tanılanmasında, tedavisinde ve yöneltme boyutunda gerekli çalışmaları yürütmesi
  B) Çocukların kendilerini rahatça ifade etmelerine fırsat vererek onların duygularını yaşayabilmelerine yardımcı olması
  C) Engelli öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebilecekleri yarışmalar, projeler geliştirmesi
  D) Ana babanın çocuklarını kabullenmelerine ilişkin duygularının geliştirilmesine yardım etmesi
  E) Okuldaki diğer branş veya sınıf öğretmenleriyle bir araya gelerek daha etkin ve sürekli hizmet vermenin yollarını araması
  Cevap: A
 • 12) Özel bir okul yöneticisi, iş başvurusunda bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve bu görüşmede izlenimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine
  kaydetmiştir. Daha sonra derecelendirme ölçeklerini gözden geçirdiğinde adaylara çoğunlukla düşük puanlar verdiğini fark etmiştir.
  Buna göre, okul yöneticisinin adaylara düşük puanlar vermesi, derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Genelleme
  B) Mantık
  C) Anlam
  D) Yetersiz gözlem
  E) Kişisel yanlılık
  Cevap: E
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi, rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasında yer almaz?
  A) Rehberlik dersinde uygulanması gereken etkinlikleri öğrencilere uygulamak
  B) Öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında rehberlik servisiyle iş birliği yapmak
  C) Öğrenciler hakkında topladığı özel bilgileri velilerle paylaşmak
  D) Yıl boyunca yapmış olduğu rehberlik çalışmalarını raporlaştırarak yıl sonunda okul rehberlik servisine vermek
  E) Okul müdürünün vereceği rehberlik hizmetleriyle ilgili görevleri yapmak
  Cevap: C
 • 14) Okul çağındaki öğrenciler değişme ve gelişme içindedir. Sahip oldukları özellikler o döneme özgüdür ve bu özellikler zamanla değişir.
  Bu bilgiler doğrultusunda, sınıf rehber öğretmeninin aşağıdaki ilkelerden hangisine uyması gerekir?

  A) Öğrenciyi tanıma hizmeti tüm öğrencilere yöneliktir.
  B) Öğrencileri bütün yönleriyle tanımak gerekir.
  C) Öğrenciyi tanıma hizmeti takım çalışması gerektirir.
  D) Öğrenciyi tanıma hizmeti sürekli olmalıdır.
  E) Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler bir bütün hâlinde değerlendirilmelidir.
  Cevap: D
 • 15) Ahmet 5 yaşındayken kendisine “Ne olacaksın?” diye sorulduğunda futbolcu olacağını söylemekteydi. Ancak Ahmet 13-14 yaşına geldiğinde futboldan hâlâ hoşlanmasına rağmen futbol oynamanın kendisine uygunolmadığını fark ederek futbolcu olmaktan vazgeçti.
  Ginzberg ve arkadaşlarına göre, Ahmet’in bu kararı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

  A) İlgi
  B) Yetenek
  C) Keşfetme
  D) Belirleme
  E) Değer
  Cevap: B
 • 16) Seçil Hanım; dışa dönük, enerjik, kendine güvenli ve ikna yeteneği yüksek olan bir kişidir. Sosyal ve eğlenceli faaliyetlerden hoşlanan bir kişi olan Seçil Hanım’ın
  organizasyon becerisi de yüksektir.
  Buna göre Seçil Hanım, Holland’ın kişilik tiplerinden hangisine uymaktadır?

  A) Girişimci
  B) Gerçekçi
  C) Araştırıcı
  D) Geleneksel
  E) Sosyal
  Cevap: A
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısını azaltmada diğerlerine göre daha az etkilidir?
  A) Verimli ders çalışma yöntemlerine göre çalışma
  B) Bedeni kontrol etme ve gevşeme egzersizleri yapma
  C) Sınavla ilgili yanlış inanç ve düşünceleri değiştirme
  D) Zamanı iyi kullanma alışkanlığı kazanma
  E) Ders çalışırken müzik dinleme
  Cevap: E
 • 18) Derste işlenenlerin iyi öğrenilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemede önemli olan özelliklerden biri değildir?
  A) Dinlemeye hazırlıklı olmak
  B) Dinlemede okumaya benzer bir yaklaşım oluşturmak
  C) Konunun ana fikrini bulmaya çalışmak
  D) Bütün anlatılanları not etmeye çalışmak
  E) Derste geçen düşüncelerin yaşamla ilişkisini kurmak
  Cevap: D
 • 19) Okuduğunu anlamayla ilgili olarak yapılan bir araştırmada, üniversite öğrencilerine kısa bir metin verilmiş ve bu okudukları metne uygun bir başlık koymaları istenmiştir.
  Araştırma sonucunda, öğrencilerin ’sinin metnin kapsamına ve ana fikrine uygun başlık koyamadıkları belirlenmiştir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sonucu en iyi açıklar?

  A) Öğrencilerin okuma alışkanlığının yetersiz olması
  B) Öğrencilerin çoktan seçmeli teste yönelik çalışma alışkanlıkları
  C) Etkili okuma becerilerinin yetersizliği
  D) Okuma hızının düşüklüğü
  E) Metnin, öğrencilerin ilgi duymadığı bir konuda olması
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder