...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Türkçe DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
  A) İyi kötü işimizi hallettik.
  B) Sabah erken çıkıp akşam geç geliyor.
  C) Al al kirazlar güneşte kızarmışlar.
  Cevap: C

 • 2) Asker kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Komutan
  B) Er
  C) Onbaşı
  Cevap: B

 • 3) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin sonun yanlış noktalama işareti getirilmiştir?
  A) Sabah sabah bu ne enerji ( . )
  B) Akşama geç kalma ( . )
  C) Sen de mi geleceksin ( ? )
  Cevap: A

 • 4) Çantasının içinde defter ( ) kalem ve silgi vardı ( )
  Yukarıda verilen cümlede parantez ile belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri sırasıyla gelmelidir?

  A) ( , ) ( ... )
  B) ( . ) ( , )
  C) ( , ) ( . )
  Cevap: C

 • 5) Aşağıdaki kelimelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  A) Çarşamba
  B) Penbe
  C) Kıral
  Cevap: A

 • 6) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
  A) ec - za - ne
  B) kü - tüp - ha - ne
  C) has - taha - ne
  Cevap: C

 • 7) edildi Cumhuriyet 1929'da ilan - sözcüklerinin anlamlı ve kurallı bir cümle şeklinde oluşturulmuş seçenek hangisidir?
  A) İlan edildi Cumhuriyet 1929.
  B) Cumhuriyet 1929'da ilan edildi.
  C) 1929'da ilan edildi Cumhuriyet.
  Cevap: B

 • 8) Ormanlık sözcüğünün hecelerine doğru şekilde ayrılmış hali hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Or - ma -n - lık
  B) Orm - an - lık
  C) Or - man - lık
  Cevap: C

 • 9)
  * Güzel
  * İlk
  * Kısa
  Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yukarıda verilenler arasında yoktur?

  A) Hoş
  B) Uzun
  C) Son
  Cevap: A

 • 10) Kardeşi yanlışlıkla kalemini kırdı.
  Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

  A) Kim?
  B) Ne zaman?
  C) Nasıl?
  Cevap: B

 • 11) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi alfabetik sıraya göre en başta yer alır?
  A) Bardak
  B) Bitkin
  C) Buz
  Cevap: A

 • 12)
  I. Cevap -- Yanıt
  II. Problem -- Sorun
  III. Küçük -- Ufak
  Yukarıda verilen eş anlam eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  Cevap: A

 • 13) Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
  A) Hekim hastayı doktor odasında muayene etti.
  B) Savaş sahasında bir çok er öldü.
  C) Sebepsiz yere ağlıyordu.
  Cevap: A

 • 14) Sabah erken saatte kasabaya gittiler.
  Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

  A) Kim?
  B) Ne zaman?
  C) Nasıl?
  Cevap: C

 • 15) kırmızı - al kelimeleri arasındaki ilişki aşağıda verilenlerden hangisinde vardır?
  A) iyi - kötü
  B) aşırı -- az
  C) güz - sonbahar
  Cevap: C

 • 16) Aşağıda verilen cümlelerin hangisin barış kelimesinin zıt anlamlısı kullanılmıştır?
  A) O asla pes etmiyordu.
  B) Birinci Dünya savaşı kaçınılmaz olmuştu.
  C) Çalışmak en büyük erdemler arasındadır.
  Cevap: B

 • 17) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
  A) Sonuç
  B) Kamyonet
  C) Okul
  Cevap: A

 • 18) Aşağıda verilenler sözcüklerden hangisi sözlükte baştan sona doğru şekilde sıralanmıştır?
  A) altın - anı - askı
  B) atkı - acı - arı
  C) al - asır - at
  Cevap: A

 • 19) Al kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
  A) Bakkaldan yarım kilo soğan al.
  B) Elmaların hepsi aldı.
  C) Sınavdan 90 aldı.
  Cevap: B

 • 20) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
  A) Tren
  B) Yalnız
  C) Elektirik
  Cevap: C
 • Türkçe Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.