Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖL Biyoloji soruları 3 ( 2017 -18 1.Dönem 2.Oturum Biyoloji 444)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İnsan ve içinde yaşadığı doğa ayrılmaz bir bütündür. Bu nedenle insan ve doğanın etkileşimi kaçınılmaz bir olaydır. Yaşam için insanın doğadan yararlanması gayet doğaldır. Fakat sadece insanların çıkarını düşünüp doğayı düşünmeksizin hareket etmek bir süre sonra çözümü zor hatta olanaksız sonuçlar doğurabilmektedir.
  Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) İnsan ve doğa sürekli etkileşim halindedir.
  B) İnsan doğadan yararlanabilir.
  C) İnsan ihtiyaçları karşısında doğanın önemi yoktur.
  D) İnsan yaşamak için doğaya muhtaçtır.
  Cevap: C
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemi etkileyen abiyotik(cansız) faktörlerdendir?
  A) Sıcaklık
  B) Üreticiler
  C) Ayrıştırıcılar
  D) Tüketiciler
  Cevap: A
 • 3) Besin zinciri ve besin piramitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Trofik basamaklar arasında üre ticilerden son tüketicilere doğru gidildikçe enerji kaybı olur.
  B) Alt trofik basamaklarda biriken zararlı madde miktarı üst basamaklardan daha azdır.
  C) Genellikle üst trofik düzeylere çıkıldıkça vücut büyüklüğü küçülür.
  D) Üst trofik basamaklara çıkıldıkça biyokütle azalır.
  Cevap: C
 • 4)
  I. Sıcaklık
  II. Yağış
  III. Küresel hava sirkülasyonları
  Yukarıda verilen durumlardan hangileri biyomların dünya üzerindeki dağılımlarını etkileyebilir?

  A) Yalnız II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 5) Karasal bir ekosistemde üreticiden tüketiciye doğru bir besin zinciri oluşturulduğunda aşağıdaki canlılardan hangisi 4. sırada yer alır?
  A) Fare
  B) Ot
  C) Yılan
  D) Çekirge
  Cevap: C
 • 6)
  • Kuzey Amerika, Avrupa ve Asyanın kutuplara yakın kısımlarında bulunur.
  • Kışın ortalama sıcaklık -30 oC; yazın ise 10 oC’nin altındadır. Donmaya dayanıklı hızlı gelişen parlak çiçekli otsu bitkiler, bodur çalılar, ağaçlar ve likenler bu bölgelerde karışık olarak bulunur.
  • Toprak sürekli donmuş görünümdedir. İri gövdeli misk öküzleri, ayı, kurt, ren geyikleri burada yaşayan hayvanlardır.
  Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tundra
  B) Çöl
  C) Ilıman yağmur ormanları
  D) Tropikal ormanlar
  Cevap: A
 • 7) Aşağıda azot döngüsü şematize edilmiştir.
  Buna göre numaralandırılmış olayları gerçekleştiren canlılardan hangileri prokaryot hücre yapısına sahip bakteriler olabilir?


  A) I ve II.
  B) I ve III.
  C) II ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 8) Aşağıda veilen canlılardan hangisi herbivor(otçul) beslenme göstermez?
  A) Tavşan
  B) Kartal
  C) At
  D) Ceylan
  Cevap: B
 • 9) Habitat, bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği yaşam alanıdır. Buna göre habitatlarla ilgili,
  I. Okyanus gibi geniş alanlar olabilir.
  II. Yaz ve kış mevsimlerine göre farklılık gösterebilir.
  III. Asla değişmez yaşam alanlarıdır.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: A
 • 10) Günümüzde atmosfere verilen karbondioksit gazının artması sera etkisine neden olmaktadır.
  Aşağıdaki olaylardan hangisi atmosfere karbondioksit salınmasına neden olan olaylardan birisi değildir?

  A) Fosil yakıtların(kömür, petrol vb.) kullanılması
  B) Uygun arazilerin ağaçlandırılması
  C) Yanardağ patlamaları
  D) Orman yangınları
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdakilerin hangisi su döngü sünde görülen olaylardan birisi değildir?
  A) Buharlaşma
  B) Yoğunlaşma
  C) Donma
  D) Nitrifikasyon
  Cevap: D
 • 12) Ekosistemlerin sürdürülebilirliği ekolojik döngülerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. Fakat artan nüfus ve gelişen sanayi ile birlikte çevreye verdiğimiz zarar hızla
  artmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekosistemin sürdürülebilirliğine zarar verecek olaylardan birisidir?

  A) Ulaşımda toplu taşıma kullanmak
  B) Verimli tarım arazilerine inşaat yapmak
  C) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
  D) Kimyasal gübreler yerine doğal gübreler kullanmak
  Cevap: B
 • 13) Aşağıda bir ekosistemdeki enerji akışı şematize edilmiştir. Şemaya göre M yerine hangi canlı grubu konulmalıdır?

  A) Üretici
  B) Ayrıştırıcılar
  C) I.tüketici
  D) II.tüketici
  Cevap: B
 • 14)
  I. Karbon
  II. Su
  III. Azot
  Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin doğada döngüsü bulunmaktadır?

  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi popülasyon örneğidir?
  A) Karadenizdeki hamsi balıkları
  B) Pasifik okyanusundaki canlılar
  C) Belgrad ormanındaki ağaçlar
  D) Sahra çölündeki böcekler
  Cevap: A
 • 16) Doğada komüniteler birbirinden bağımsız değildir. Komşu komüniteler arasındaki küçük geçiş bölgelerine ekoton denir.
  Ekoton bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Canlılar arasında rekabet azdır.
  B) Ekoton bölgesinde bulunan canlılar arasında etkileşim yoktur.
  C) Canlı çeşitliliği fazladır.
  D) Çok büyük alanları kaplarlar.
  Cevap: C
 • 17) Aşağıda verilen ekolojik organizasyon düzeylerinden hangisi diğerlerini de kapsar?
  A) Habitat
  B) Biyosfer
  C) Ekosistem
  D) Komünite
  Cevap: B
 • 18) Genelde bir beslenme basamağından diğerine geçişte enerjinin yüzde 90’ı kaybolmaktadır. Bir üst basamağa ancak yüzde 10’luk bir enerji aktarılmaktadır. Bu durum yüzde 10 yasası olarak tanımlanır.
  Güneşten 10.000 J enerji alan üretici canlının olduğu bir ekosistemde;
  I. Birincil tüketiciye 1000 J enerji aktarılmıştır.
  II. Enerjinin bir kısmı ısı şeklinde ortama verilmiştir.
  III. Üçüncül tüketici canlıya 100 J enerji aktarılabilir.
  olaylarından hangileri gerçekleşir?

  A) Yalnız I.
  B) I ve II.
  C) Yalnız II.
  D) II ve III.
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdaki biyomlardan hangisi diğerlerine göre daha az tür çeşiti barındırır?
  A) Tropikal yağmur ormanları
  B) Ilıman yağmur ormanları
  C) Okyanus
  D) Çöl
  Cevap: D
 • 20) Şekilde karbon döngüsü şematize edilmiştir.
  Buna göre şekille ilgili verilen;
  I. Bitkiler fotosentez yaparken aynı zamanda solunumda yaparlar.
  II. Fosil yakıtların kullanılması atmosferdeki karbon miktarını artırmaz.
  III. Karbon döngüsünde tüketici canlılar rol almaz.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder