...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Fizik DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Nicel gözlem sonucu birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade edilen büyüklüklere ne denir?
  A) Temel büyüklük
  B) Türetilmiş büyüklük
  C) Skaler büyüklük
  D) Vektörel büyüklük
  E) Sistematik büyülük
  Cevap: B

 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisinde skaler büyüklükten bahsedilemez?
  A) Bugün 300 metre koştum.
  B) Yazın havalar 40 derece olacakmış.
  C) Araç 90 km / h hızla çarpmış.
  D) Karpuz 9 kg geldi.
  E) Ders süreleri 40 dakika olarak ayarlandı.
  Cevap: C

 • 3)
  I. Fizik doğa kanunlarını inceler
  II. Fizik incelemelerinin temelinden deney ve gözlem vardır.
  III. Bilimsel çalışmaların ilk basamağı gözlemdir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız II
  E) II ve III
  Cevap: C

 • 4)
  I. Maddelerin ortak özelliklerindendir.
  II. V harfi ile gösterilir.
  III. SI birimi m küptür.
  Hacim ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E

 • 5) Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi türetilmiş büyüklük değildir?
  A) Kuvvet
  B) Sıcaklık
  C) Güç
  D) Elektrik yükü
  E) Enerji
  Cevap: B

 • 6) Aşağıda verilen SI birimlerinden hangisi temel büyüklük değildir?
  A) Newton
  B) Kelvin
  C) Mol
  D) Metre
  E) Saniye
  Cevap: A

 • 7)
  I. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür.
  II. Vektörel niceliklerin toplanması günlük hayatta bir çok alanda kullanılmaktadır.
  III. Bileşke kuvvet bir cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamıdır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: A

 • 8) Kütle ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kütle basınç ve sıcaklık gibi şartlarda değişmez.
  B) m harfi ile gösterilir.
  C) Maddelerin ayırt edici özellikleri arasındadır.
  D) SI birimi kg'dir.
  E) Maddeyi oluşturan atomlara bağlı bir niceliktir.
  Cevap: C

 • 9)
  * Zaman
  * Kütle
  * Hacim
  * Uzunluk
  * Sıcaklık
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi skaler büyüklüktür?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A

 • 10)
  I. Akım şiddeti -- Temel büyüklük
  II. Madde miktarı -- Türetilmiş büyüklük
  III. Kuvvet -- Türetilmiş büyüklük
  Yukarıda verilen büyüklük ve nicelik eşleştirmelerinden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Hiçbiri
  Cevap: C

 • 11) Büyüklükleri 12 ve 9 olan A ve B vektörlerinin yatay doğrultuda zıt yönde ve aynı yönde oluşturdukları bileşke vektör kuvvetler hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
  A) 3 -- 21
  B) 21 -- 3
  C) 3 -- 3
  D) 21 -- 21
  E) 21 -- 15
  Cevap: A

 • 12)
  I. TÜBİTAK
  II. TAEK
  III. CERN
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ülkemize ait fiziksel araştırma merkezlerindendir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: C

 • 13) Nesneyi oluşturan madde miktarına ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Hacim
  B) Kütle
  C) Özkütle
  D) Atom
  E) Tanecik
  Cevap: B

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel nicelik türleri arasında gösterilemez?
  A) Türetilmiş büyüklükler
  B) Temel büyüklükler
  C) Skaler büyüklükler
  D) Vektörel büyüklükler
  E) Sistematik büyüklükler
  Cevap: E

 • 15) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Gözlem duyu organları veya çeşitli araçlarla bilgi toplama eylemidir.
  B) Gözlem nitel ve nicel olmak üzere iki çeşittir.
  C) Nitel gözlem duyu organları ile yapılan bilgi toplama işidir.
  D) Nicel gözlem subjektiftir.
  E) Nicel gözlem araç ve gereçlerle yapılan bilgi toplama işidir.
  Cevap: D
 • Fizik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.