...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Kur’an-ı Kerim 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bakara suresi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Mekki bir suredir.
  B) 282 ayetten oluşur.
  C) Namaz, hac, oruç ve umre gibi ibadetleri anlatır.
  D) Müslüman aile yapısı için gerekli olan hükümleri açıklar.
  E) Faizin haram olduğunu vurgular.
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Furkan suresi kitapta 25. sıradadır.
  (...) Furkan suresi Medine döneminde indirilmiştir.
  (...) Furkan suresi Allah'ı (c.c) tanıtarak başlar ve bize ona şükretmeyi öğütlemektedir.
  (...) Furkan suresi inkar edenlerin ahirette karşılaşacakları sonuçlar hakkında bilgi vermektedir.
  (...) Tebareke fiili Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah için kullanılmıştır.
  (...) Peygamber efendimiz Kur'an'da değişik isim ve sıfatlarla nitelendirilir.
  (...) Furkan suresinin ilk ayetinde Mekkeli putperestlerin, Kur'an-ı Kerim'in etkisini çeşitli yollarla önlemeye çalıştığına değinilmektedir.
  (...) Mekkeli müşrikler Kur'an'ın kendi batıl inançların ve mevcut düzene karşı olduğu için Kur'an-ı yalanlıyorlardı.
  (...) Furkan suresinin 10. ayetinde Allah(c.c) isterse peygamberimize maddi nimetler anlamında Mekkeli müşriklerin tahmin edemeyeceği şekilde nimetler verebileceğinden bahsetmektedir.
  (...) Furkan suresinin 30. ayetinde biz insanların Kur'an'a sımsıkı sarılmamız öğütlenmektedir.
  Cevap: D -- Y -- D -- D -- D -- D -- Y -- D -- D -- D
 • 3) Rahman’ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman, “................” deyip geçen kullardır.
  Furkan suresinin yukarıda verilen ayetinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) merhaba
  B) selam
  C) Allah sizi affetsin
  D) Allah sizi kahretsin
  E) kahrolun
  Cevap: B
 • 4) Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.
  Furkan suresinin yukarıda verilen ayetinde bahsedelinler kimlerdir?

  A) Müminler
  B) Müşrikler
  C) Selefiler
  D) Münafıklar
  E) Kafirler
  Cevap: A
 • 5) Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı indiren Allah yücedir.
  Furkan suresinin yukarıda verilen 1. ayeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Ayette kul olarak bahsedilen Peygamber efendimiz (s.a.v) 'dir.
  B) Furkan ismi Kur'an'ın en temel özelliğini ifade eden ismidir.
  C) Furkan ismi Kur'an'ın ; hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, helali haramdan ayırıcı bir ölçü oluşunu vurgulamaktadır.
  D) Sure ismini Furkan kelimesinin özel anlamından almaktadır.
  E) Furkan kelimesi Bakara suresinde de geçmektedir.
  Cevap: E
 • 6) O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah’tır.
  Oysa onlar, Allah’ı bırakıp, hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, kendilerine ne zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler.
  Yukarıda verilen ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Tevhid ilkesini yok sayan bütün inanç, fikir ve eylemleri ret ettiğini vurgulamaktadır.
  B) Evrenin yaratıcısının tek olduğunu ispatlayan düzen ve uyumun varlığında bahsedilir.
  C) Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini vurgular.
  D) Evrendeki her şeyin Allah tarafından yaratıldığını vurgular.
  E) Gerçek tanrının özelliklerinden bahseder.
  Cevap: C
 • 7) Onu, göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi.
  Verilen ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Furkan suresinin sonuncu ayetidir.
  B) Mekkeli müşriklerin Kur'an-ı peygamber efendimizin Hristiyan ve Yahudilerden yardım alarak yazdığını söylemelerini reddetmektedir.
  C) Kur'an'ı Allah'ın yardımı olmadan hiç bir beşeri gücün yazamayacağını vurgular.
  D) Kur'an da hiçbir insanın ulaşamayacağı zenginlikte sırların var olduğu üzerinde durulur.
  E) Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu vurgular.
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Furkan suresinin değindiği konular arasında değildir?
  A) Peygamber efendimizin son peygamber olduğu.
  B) Kıyameti yalanlayan müşrikler için Allah'ın cehennemi hazırladığı.
  C) Kuran'ın neden parça parça indirildiği.
  D) Peygamberimizin ve bütün peygamberlerin temel özellikleri.
  E) İnsanın yaratılış amacı.
  Cevap: E
 • 9) Aşağıda verilen ayetlerden hangisi konu olarak diğerlerinden farklıdır?
  A) Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.
  B) Onlar zina etmezler.
  C) Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya da tapmazlar.
  D) Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. İbret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren odur
  E) Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar.
  Cevap: D
 • 10) Aşağıda verilen ayetlerden hangisi duanın önemini vurgulamaktadır?
  A) Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya da tapmazlar.
  B) Haksız yere, Allah’ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar.
  C) (Ey Peygamber!) De ki: “Duanız olmasa Rabb’im size ne diye kıymet verir!..
  D) Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.
  E) Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah’a yönelmiş olur.
  Cevap: C
 • 11) Kulun işlediği kötülükten ve günahlardan pişman olması ve akabinde onları terk ederek Allah'a yönelmesi anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Tövbe
  B) İstiğfar
  C) İhsan
  D) İsar
  E) Tevhid
  Cevap: A
 • 12) Allah'ın (c.c) kulun günah ve kusurlarını örterek, günahlarını bağışlaması ve kuluna azap etmemesi anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Tövbe
  B) İstiğfar
  C) İhsan
  D) İsar
  E) Merhamet
  Cevap: B
 • 13) Kur'an-ı Kerim'de bir şeyi iyi yapmak, bir görevi iyi bir şekilde tamamlamak, iyilik yapmak anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Tövbe
  B) İstiğfar
  C) İhsan
  D) İsar
  E) İtimat
  Cevap: C
 • 14) Genel anlamı ile cömertlik anlamına gelen, elde var olanı ondan mahrum olana ikram etmek anlamındaki kavram hangisidir?
  A) Tövbe
  B) İstiğfar
  C) İhsan
  D) İsar
  E) İtimat
  Cevap: D
 • 15) Günah işleyen bir müminin günahlarından dolayı tövbe etmesi .......................
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) sünnet
  B) farz
  C) vacip
  D) nafile
  E) farz-i ayin
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder