...................... OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Kimya DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Oda sıcaklığında asidik veya bazik çözeltilerin pH dereceleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) pH 12 ise çözelti asidiktir.
  B) pH 10 ise çözelti astidiktir.
  C) pH 5 ise çözelti baziktir.
  D) pH 0 ise çözelti baziktir.
  E) pH 7 ise çözelti asidiktir.
  Cevap: E

 • 2) Hidroklorik asit ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) 1400'lü yıllarda Cabir İbn-i Hayyan tarafından sentezlenmiştir.
  B) Tuz ruhu olarak bilinmektedir.
  C) İnsan dokusuna zarar vermektedir.
  D) Solunması zararlıdır.
  E) Doğa üzerinde bir zararında bahsedilemez.
  Cevap: E

 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Midemiz sindirime yardımcı olmak için asit salgılamaktadır.
  (...) Stres altındayken midemizde meydana gelen ayma ve ağızda meydana gelen ekşime midenin salgıladığı bazdan dolayı olmaktadır.
  (...) Diş macunları ağızda oluşan asidik yapıyı nötrlemek için bazik yapıdadır.
  (...) Asit ve bazların etkileşimlerine nötralleşme denir.
  (...) Tuzlar asit ve bazlar gibi bir grubun genel adıdır.
  (...) Tuz bileşiğinde anyon asitten katyon bazdan gelmektedir.
  (...) Kristal yapıya ait tuzların erime ve kaynama noktaları düşüktür.
  (...) Asit ve baz özelliği göstermeyen maddelere nötr madde denir.
  (...) Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesinin ifade ede ölçü birimi pH'tır.
  (...) pH 0 ile 14 arasında bir değer almaktadır.
  Cevap: D -- Y -- D -- D -- D -- Y -- Y -- D -- D -- D

 • 4) Asitler metallerle tepkimeye girerek ................. ve .................. gazı açığa çıkarır.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi gelmelidir?

  A) tuz -- oksijen
  B) tuz -- hidrojen
  C) soy metal -- azot
  D) aktif metal -- hidrojen
  E) tuz -- soy
  Cevap: B

 • 5)
  I. Temizlik malzemelerinde
  II. Boru ve tesisat malzemelerinde
  III. Kimyasal silah yapımında
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri HCI'nın kullanım alanları arasında gösterilebilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Hiçbiri
  Cevap: A

 • 6) Metallerin havanın oksijeni ile tepkimeye girmesi sonucunda oluşan metal oksitlere ............ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) kireçlenme
  B) çözünme
  C) çözülme
  D) pas
  D) nötrleşme
  Cevap: D

 • 7)
  I. Kezzap olarak ta adlandırılır.
  II: Dinamit gibi çeşitli patlayıcıların yapımında kullanılır.
  III: Plastik ve azotlu gübre yapımında kullanılır.
  Nitrik asit için yukarıda verilenlerden hangisi ve hangileri doğrudur?

  A) Yalnız III
  B) Yalnız II
  C) I, II ve III
  D) I ve II
  E) I ve III
  Cevap: C

 • 8) Halk arasında akü asidi olarak ta bilinen ve dünyada birçok alanda kullanılan asit aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nitrik asit
  B) Sülfürik asit
  C) Hidroklorik asit
  D) Formik asit
  E) Fosforik asit
  Cevap: B

 • 9) Aşağıda bazı maddeler ve bu maddelerin pH değerleri verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangisi bazik özellik taşır?
  A) Sirke -- 3,0
  B) Kahve -- 5,0
  C) Deniz suyu -- 8,5
  D) Domates -- 4,2
  E) Süt -- 6,5
  Cevap: C

 • 10)
  * Sodyum
  * Potasyum
  * Platin
  * Alüminyum
  * Kalsiyum
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi aktif metellerdendir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A

 • 11) Asitlerin genelde cam ya da plastik şişede saklanması önerilmektedir. Ancak bir asit bu durumdan muhaf tutulmaktadır. Cam sanayide kullanılan ve cam kaplarda saklanması önerilmeyen asit hangisidir?
  A) Sülfürik asit
  B) Hidroflorik asit
  C) Fosforik asit
  D) Asetik asit
  E) Fosfatik asit
  Cevap: B

 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi potasyum hidroksit bazının kullanım alanları arasında değildir?
  A) Arap sabunu yapımı
  B) Sıvı sabun yapımı
  C) Temizlik sanayide
  D) Plastik sanayi
  E) Tıp alanında
  Cevap: D

 • 13) Asitin cilt ile teması sonucu aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) Temas edilen nokta sadece su ile yıkanmalıdır.
  B) Temas edilen nokta sabunla yıkanmalıdır.
  C) Temas edilen nokta seyreltik bazla yıkanmalıdır.
  D) Temas edilen noktaya limon sıkılmalıdır.
  E) Temas edilen noktaya tuz dökülmelidir.
  Cevap: C

 • 14) Aşağıda verilen metallerden hangisi soy metal değildir?
  A) Bakır
  B) Cıva
  C) Çinko
  D) Altın
  E) Gümüş
  Cevap: C

 • 15)
  I. Elektron verme eğilimi hidrojenden küçüktür.
  II. Kararlı yapıya sahiptirler.
  III. Aktif metallere göre sayıları azdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri soy metaller için doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
  Cevap: E

 • 16) Endüstride daha çok harç ve beton malzemesi olarak kullanılan, tarım alanında toprağın nötralleşmesinde yararlanılan baz hangisidir?
  A) Kalsiyum oksit
  B) Potasyum hidroksit
  C) Sodyum hidroksit
  D) Kalsiyum hidroksit
  E) Sülfür hidroksit
  Cevap: D

 • 17)
  I. Cu
  II. HN03
  III. HCI
  Yukarıda verilen soy metallerden hangisi asitlerle tepkimeye girmez?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D

 • 18)
  I. Bilinen en kuvvetli bazdır.
  II. Oda koşullarında katı halde bulunur.
  III. Nem çekici özelliği bulunmaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sodyum hidroksit için geçerlidir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E

 • 19) Gıdalardaki mikrobik bozunmayı önlemek için gıdalarda koruyucu olarak kullanılan asit türü hangisidir?
  A) HCOOH
  B) HNO3
  C) H3PO4
  D) HF
  E) HCI
  Cevap: A

 • 20)
  I. Yağmur suyu -- 6,2
  II. Tükürük -- 7.0
  III. Kan -- 7.4
  Yukarıda verilen madde ve pH değerlerinden hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Hiçbiri
  Cevap: A
 • Kimya Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.